• ALERT - forprosjektrapport 

      Berntzen, Hege (Report, 2012)
      Dette forprosjektet har vært et samarbeid mellom utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus, kommunene Enebakk, Ski og Sørum, samt Akershus universitetssykehus og Vestre Viken HF Bærum sykehus. Hensikten ...