• What we know and what they do: nursing students' experiences of improvement knowledge in clinical practice 

   Kyrkjebø, Jane Mikkelsen; Hage, Ingrid (Journal article; Peer reviewed, 2005)
   Nations around the world face mounting problems in health care, including rising costs, challenges to accessing services, and wide variations in safety and quality. Several reports and surveys have clearly demonstrated ...
  • What do health professionals think about patient safety? 

   Hindle, Don; Haraga, Simona; Radu, Ciprian Paul; Yazbeck, Anne-Marie (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   Patient safety is a main determinant of the quality of healthcare services. The literature shows that the occurrence of medical errors is quite important in countries where it has been measured. Various actions like ...
  • Roadmap for patient safety research: approaches and roadforks 

   Hofoss, Dag; Deilkås, Ellen Catharina Tveter (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   Patient safety improvement is a healthcare priority worldwide. Pioneer research reports include the 1984 Harvard Medical Practice Study, and the 1999 report "To err is human''. Patient safety research is expanding rapidly. ...
  • Patient safety as perceived by Swedish leaders 

   Härenstam, Karin Pukk; Elg, Mattias; Svensson, Carina; Brommels, Mats; Øvretveit, John (Journal article, 2009)
   The purpose of this paper is to survey Swedish healthcare leaders' patient safety awareness, the priority they give to safety issues and their views on suitable safety management strategies. A total 623 leaders of a sample ...
  • Kartlegging av begrepet pasientsikkerhet 

   Saunes, Ingrid Sperre; Svendsby, Per Otto; Mølstad, Kathy; Thesen, Janecke; Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Working paper, 2010)
   Bakgrunn: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, ved Nasjonal enhet for pasientsikkerhet tok i november 2007 initiativ til å danne en arbeidsgruppe for begrepsbruk innen pasientsikkerhet. Målet med arbeidsgruppens ...
  • Vekselpleie i et sikkerhetsperspektiv 

   Rusdal, Merethe (Master thesis, 2010)
   Denne studien undersøker pasientsikkerhet innen eldreomsorgen i kommunehelsetjenesten. Problemstillingen er om pasienter som veksler jevnlig mellom sykehjem og eget hjem får ivaretatt kontinuitet og sikkerhet i pleien. ...
  • Uønskede hendelser i kommunale sykehjem 

   Alsvik, Janne Gro (Master thesis, 2010)
   Det siste tiåret har det skjedd en økt forskningsinnsats i forhold til arbeidet med å ivareta og fremme pasientsikkerhet i helsesektoren. På den første norske pasientsikkerhetskonferansen som ble avholdt i 2008 ble det ...
  • Implementation of incident reporting systems in Norwegian nursing homes from a management perspective – a pilot study 

   Lafton, Heidi; Fagerström, Lisbeth (Journal article, 2011)
   An incident reporting system is important for continual improvement in nursing homes. The purpose of this study is to describe the extent to which Norwegian nursing homes have implemented incident reporting systems from a ...
  • Veileder for ledelse av pasientsikkerhet 

   Nasjonal enhet for pasientsikkerhet (Others, 2011)
   Helsearbeidere i mange land har vist at pasientbehandling kan gjøres sikrere hvis den organiseres bedre. Myter om at komplikasjoner og pasientskader er uunngåelige, er avlivet, og grensene er flyttet for hva som er akseptabel ...
  • Mot en helhetlig helsetjeneste. En casestudie av Stokka intermediæravdeling 

   Nome, Kirsti Færevaag; Næss, Ole (Master thesis, 2011)
   Denne masteroppgaven er utført som del av endringsledelsesstudiet ved Universitetet i Stavanger. Oppgaven er en casestudie av samhandlingsprosjektet mellom Stavanger Kommune og Stavanger Universitetssykehus om Stokka ...
  • Uheldige hendelser i helsetjenesten: pasientfortellinger 

   Hjort, Peter F. (Book, 2011)
   I denne boken tar Peter F. Hjort (1924-2011) for seg 50 tilfeller av uheldige hendelser i helsetjenesten. Historiene er hentet fra Norsk pasientskadeerstatnings store arkiv med mange tusen saker. Hjort tenkte at dette ...
  • Retningslinje for publisering av kvalitetsforbedringsprosjekt, SQUIRE retningslinje 

   Lindahl, Anne Karin; De Vibe, Michael; Kvalvik, Anne Grimstvedt; Årdal, Christine; Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Others, 2011)
   Mange lands vitenskapelige tidskrifter har tatt i bruk en retningslinje for publisering av kvalitetsforbedringsprosjekter, kalt SQUIRE guidelines. Det var ønskelig å oversette denne til norsk, slik at den også kan tas i ...
  • Säkrare vård och omsorg. Handbok i grundläggande patientsäkerhetsarbete 

   Sveriges Kommuner och Landsting (Others, 2011)
   Trots att den svenska vården håller hög kvalitet, skadas människor varje dag. Det är skador som i många fall hade kunnat undvikas. Vårdskadorna leder också till ett slöseri med samhällets resurser. Att öka patientsäkerheten ...
  • Helsepersonell som har vært involvert i uønskede hendelser 

   Kirkehei, Ingvild; Lindahl, Anne Karin; Tinnå, Marianne; Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Working paper, 2012)
  • Patient safety culture in home care: experiences of home-care nurses 

   Berland, Astrid; Holm, Anne Lise; Gundersen, Doris; Bentsen, Signe Berit (Journal article, 2012)
   AIM: to explore home-care nurses' experiences of patient safety in their delivery of home care to older clients. BACKGROUND: high-risk organisations, such as the airline industry and the petroleum industry, have long been ...
  • ALERT - forprosjektrapport 

   Berntzen, Hege (Report, 2012)
   Dette forprosjektet har vært et samarbeid mellom utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus, kommunene Enebakk, Ski og Sørum, samt Akershus universitetssykehus og Vestre Viken HF Bærum sykehus. Hensikten ...
  • Kommunikasjon med pasienter og pårørende i etterkant av uønskede hendelser. Notat - Systematisk litteratursøk med sortering 

   Kirkehei, Ingvild; Tinnå, Marianne; Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Working paper, 2012)
   Uønskede hendelser i helsetjenesten kan få alvorlige konsekvenser for pasienter, pårørende og helsepersonell. I dette notatet er det gjort et systematisk søk etter forskningslitteratur som har undersøkt ulike aspekter ved ...
  • Factors influencing patient safety in Sweden: perceptions of patient safety officers in the county councils 

   Nygren, Mikaela; Roback, Kerstin; Öhrn, Annica; Rutberg, Hans; Rahmqvist, Mikael; Nilsen, Per (Journal article, 2013)
   Background: national, regional and local activities to improve patient safety in Sweden have increased over the last decade. There are high ambitions for improved patient safety in Sweden. This study surveyed health care ...