Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSolberg, Svein
dc.contributor.authorBjørkelo, Knut
dc.contributor.authorGjertsen, Arnt Kristian
dc.contributor.authorMay, Johannes
dc.contributor.authorPierzchala, Marek
dc.contributor.authorTimmermann, Volkmar
dc.contributor.authorSolheim, Halvor
dc.date.accessioned2017-04-20T13:09:12Z
dc.date.available2017-04-20T13:09:12Z
dc.date.created2014-12-05T14:37:42Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2440153
dc.description.abstractSatellittdata har et potensial til å bidra til å dekke viktige kartleggings- og overvåkingsoppgaver i skog, særlig for deteksjon av skogskader og hogst. Formålet med prosjektet er å utvikle og demonstrere metoder for en operativ overvåkingstjeneste for stormskader og hogst. I tillegg skal det undersøkes om det er mulig å detektere og overvåke askeskuddsyke, som vil være særlig vanskelig. En test av mulighetene for dette er gjort på utvalgte tilfeller av hogst og stormskader i Norge, i tillegg til et område skadd av askeskuddsyken. Resultatene viste at • Stormskader i skog kan bare til en viss grad detekteres tilfredsstillende og innen rimelig tid (2 uker) med Landsat eller Sentinel-2. Det vil fungere i de tilfellene der o skadene er sterke, dvs tilnærmet alle trær er blåst ned, og o skadeområdet dekker et areal av en viss størrelse (minimum 10 daa), o skadene skjer utenfor mørketida om vinteren, og o det ikke er vedvarende skydekke. • Snauhogst kan detekteres tilfredsstillende med Landsat eller Sentinel-2. For dette formålet trenger man ikke en rask deteksjon, og det er uproblematisk å vente til sky- og lysforhold er tilfredsstillende. • Stormskader og hogst kan detekteres tilfredsstillende med Tandem-X, dersom man har en høydemodell fra før stormen. • Askeskuddsyke kan ikke detekteres med satellitt, fordi skadene i begynnelsen ofte er svake, de utvikler seg langsomt og de varierer mye fra tre til tre. • Automatisk prosessering av satellittbilder, og direkte overføring av resultatene over Internett for visning i Skog og landskaps Kilden krever noe systemutvikling, men er ikke problematisk dersom det er basert på åpne verktøy (Open source).nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for skog og landskapnb_NO
dc.relation.ispartofOppdragsrapport fra Skog og Landskap
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport fra Skog og Landskap;
dc.relation.urihttp://www.skogoglandskap.no/filearchive/oppdragsrapport_06-2014_satellittkartlegging_av_hogst_og_skogskader.pdf
dc.subjectfjernmålingnb_NO
dc.subjecthogstnb_NO
dc.subjectstormskadernb_NO
dc.titleSatellittkartlegging av hogst og skogskadernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910::Skogbruk: 915nb_NO
dc.source.pagenumber26nb_NO
dc.source.issue06nb_NO
dc.identifier.cristin1181454
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel