Show simple item record

dc.contributor.authorSpeitz, Heike
dc.date.accessioned2008-04-11T09:47:02Z
dc.date.accessioned2017-04-20T06:31:15Z
dc.date.available2008-04-11T09:47:02Z
dc.date.available2017-04-20T06:31:15Z
dc.date.issued2002-01
dc.identifier.isbn82-7463-078-5
dc.identifier.issn0802-5363
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2439997
dc.description.abstractErfaringene med prosjektet "Veiledning av nyutdanna allmennlærere" har vært svært positive. I løpet av prosjektperioden, over tre år, har det blitt gjort viktige justeringer, for eksempel når det gjelder tilrettelegging for veiledning på den enkelte skolen, eller rektors rolle som viktig støttespiller. Etter tre år kan man se konturene av et system for veiledning av nyutdannede lærere i større skala. Den regionale forankringen ved Høgskolen i Telemark har uten tvil vært en styrke i prosjektet, og det er nærliggende å tenke videre i regionale nettverk for nyutdannede. Både de nyutdannede, de lokale veilederne og rektorene på deltakerskolene stiller seg positive til en fortsettelse av veiledning for nyutdannede, med et klart ønske om at dette burde bli et tilbud (eller et obligatorisk krav) til alle nyutdannede lærere i landet. Prosjektet har langt på vei klart å følge hovedmålet: å legge grunnlag for en yrkespraksis som bygger videre på allmennlærerutdanningen og som involverer teoretiske og praktiske refleksjoner over skolehverdagen. Veiledning sikter mot å utvikle selvstendighet hos læreren, både individuelt, i utvikling av sin egen praksisteori og i forhold til kulturen på en skole. I flere tilfeller har prosjektet bidratt til at nyutdannede i det hele tatt har ??oldt ut??og at de faktisk har kommet ut styrket etter sitt første år som lærer. For veilederne ligger det faglige utbyttet på flere plan: veiledningserfaring, refleksjon over egen praksis og egen skolekultur, innblikk i dagens lærerutdanning gjennom de nyutdannede, møte med en annen generasjon lærere m.m. I tillegg kommer kunnskap og erfaringer som har blitt tilført skolen gjennom de nyutdannede og veilederne, i individuell og i gruppeveiledning. I organiseringen har det vist seg å være avgjørende at også rektor og skoleeier (skolekontoret, opplæringsetaten) har vært representert og involvert, sammen med de nyutdannede og veilederne, og at de har utviklet et eierforhold til prosjektet. På denne måten har man kommet frem til klare rammebetingelser for veiledningen og til et tilbud for alle nyutdannede lærere i deltakerkommunene. I inneværende år (2002) fortsetter flere av kommunene med veiledning for nyutdannede lærere, noen i samarbeid med Høgskolen i Telemark, andre uten denne tilknytningen. Det ville vært interessant å følge opp disse kommunene og observere utviklingen med de forskjellige modellene de har valgt. I dette prosjektet valgte man modellen til Handal og Lauvås som grunnlag for veiledning av nyutdannede allmennlærere. Evalueringens omfang tillot ikke en nærmere drøfting av denne modellen i sammenlikning med andre veiledningsstrategier. For en veiledning av nyutdannede lærere i større omfang i Norge kan det være hensiktsmessig med en drøfting av aktuelle strategier. I denne sammenheng skal det vises til at bl.a. Storbritannia har innført obligatoriske innførings- og veiledningsprogram for nytilsatte lærere. Her foreligger det omfattende erfaringer som kunne innhentes som supplerende grunnlag for en beslutning om eventuell innføring av et obligatorisk år med veiledning for nyutdannede lærere i Norge.
dc.language.isonob
dc.publisherTelemarksforsking Notodden
dc.relation.ispartofseriesRapport 2002/01
dc.subjectVeiledning
dc.subjectKollegaveiledning
dc.subjectLærere
dc.subjectAllmennlærere
dc.titleEvaluering av prosjektet Veiledning av nyutdanna allmenlærere : sluttrapport
dc.typeWorking paper
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright Telemarksforsking-Notodden. All rights reserved
dc.subject.nsi281


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record