Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBrandtzæg, Bent Aslak
dc.contributor.authorDaugstad, Karoline
dc.contributor.authorFlø, Bjørn Egil
dc.contributor.authorHvitsand, Christine
dc.contributor.authorStorstad, Oddveig
dc.contributor.authorSvardal, Solveig
dc.date.accessioned2008-06-16T12:22:33Z
dc.date.accessioned2017-04-20T06:27:19Z
dc.date.available2008-06-16T12:22:33Z
dc.date.available2017-04-20T06:27:19Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn1503-2035
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2439893
dc.description.abstractRapporten legg fram ei evaluering av regionalt miljøprogram (RMP) i jordbruket, gjort på oppdrag frå Statens Landbruksforvaltning av Norsk senter for bygdeforskning og Telemarksforskning-Bø i perioden 29.10.07 til 01.02.08. Det er blitt gjennomført fleire ulike datainnsamlingar: Spørjeskjema til alle Fylkesmennenes landbruksavdelingar med i hovudsak opne spørsmål, spørjeskjema til landets kommunar v/landbrukskontora, intervju og fokusgrupper i fire utvalte fylke. I tillegg har vi studert kvart enkelt fylke sitt planverk for RMP-arbeidet. Evalueringa er gjort etter at RMP-ordninga har verka i to år, og resultata må vurderast i eit slikt perspektiv. Rapporten gjev ei samla oppsummering av evalueringa sine undertema målretting, forvaltingseffektivitet, medverknad/ informasjon, og rullering og vidareføring. Vi set også funn og tematikk frå RMP-evalueringa inn i ein litt større samanheng ved å trekkje inn erfaringar med miljøverkemiddel i jordbruket generelt både i Noreg og andre land. Til sist kjem vi med ei eiga tilråding om konkrete tiltak knytt til RMP-arbeidet framover.
dc.language.isonno
dc.publisherNorsk senter for bygdeforskning
dc.relation.ispartofseriesRapport 3/08
dc.subjectMiljø
dc.subjectJordbruk
dc.subjectEvaluering
dc.titleEvaluering av regionale miljøprogram i jordbruket
dc.typeResearch report
dc.description.versionPublished version
dc.subject.nsi914


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel