Show simple item record

dc.contributor.authorHvalvik, Sigrun
dc.date.accessioned2006-07-13T13:26:50Z
dc.date.accessioned2017-04-19T13:23:27Z
dc.date.available2006-07-13T13:26:50Z
dc.date.available2017-04-19T13:23:27Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.issn1503-3759
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2439131
dc.description.abstractDette essayet er skrevet i tilknytning til min doktorgradsavhandling om den norske sykepleiepioneren, Bergljot Larsson (1883 - 1968). Avhandlingen har en historisk biografisk tilnærming. Essayet har til hensikt å diskutere hvordan hermeneutikken kan bidra til å tolke den historiske tekst, og derved til å utvikle kunnskaper og forståelse for fortiden. Den filosofiske hermeneutikken og Gadamers perspektiv er spesielt vektlagt, men også den tradisjonelle hermeneutikken trekkes inn der hvor dette vurderes som interessant. Eksempler fra avhandlingen er brukt som utgangspunkt for vitenskapsteoretiske refleksjoner og diskusjoner. I essayet konkluderes det med at Gadamers syn på forståelse og fordommer gir retning på flere nivåer i arbeidet med det historiske kildematerialet; i utvelgelsen og arbeidet med kildene står bevisstgjøring av egne kunnskaper, holdninger og verdier relatert til temaet som skal utforskes sentralt. Gadamers perspektiv bidrar likeledes til å synliggjøre betydningen av å ha et avklart forhold til begrepet objektivitet. Ved å la seg inspirere av Gadamer kan en stå i fare for å framsette fortolkninger som bærer preg av vilkårlighet og subjektivitet, fordi egne fordommer fungerer som utgangspunkt for fortolkningene. ?penhet om de forutsetninger som ligger til grunn for fortolkningene er derfor en betingelse. Innenfor Gadamers hermeneutiske perspektiv framstår den historiske sannhet som relativ i forhold til tolkerens ståsted og posisjon.
dc.format.extent73690 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Telemark
dc.relation.ispartofseriesHiT notat
dc.subjectHermeneutikk
dc.subjectHistorie
dc.titleTolking av historisk tekst - et hermeneutisk perspektiv : et vitenskapsteoretisk essay
dc.typeWorking paper
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Forfatteren/Høgskolen i Telemark
dc.subject.nsi161


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record