Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLarsen, Atle
dc.date.accessioned2013-11-01T10:02:21Z
dc.date.accessioned2017-04-19T13:09:08Z
dc.date.available2013-11-01T10:02:21Z
dc.date.available2017-04-19T13:09:08Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationLarsen, A. Lidenskap hos norske fotballdommere : en oppgave på emosjonelle opplevelser, flow og kognitive reaksjoner. Master thesis, Telemark University College, 2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2438777
dc.description.abstractHensikt med studien: Hensikten med studien var å undersøke lidenskap (harmonisk HP og besatt OP)hos norske fotballdommere og konsekvenser som emosjonelle opplevelser og flow. I tillegg ønsket oppgaven å studere fotballdommerens kognitive reaksjoner etter å ha gjort en markant feil i en kamp. Metodisk tilnærming: 116 fotballdommere fra Rogaland, Hordaland og Telemark fotballkrets deltok i studien. Av disse svarte 77 av dommere spørreskjemaet på fagsamlinger, mens 39 svarte på epost. Passion Scale (Vallerand, 2003) ble tatt i bruk for å undersøke type lidenskap som karakteriserer dommerne. Positive og negative emosjonelle opplevelser hos dommerne ble undersøkt via The Positive and Negative Affect Scale (Watson, Clark & Tellegen, 1998). Gjennom The dispositional Flow Scale-2 (DFS-2) (Jackson & Eklund, 2004) undersøkte man den generelle flowtilstanden på utvalget. Tilslutt ble Cogntive and Affective Responses to an Inportant Error (Phillipe, 2009) tatt i bruk for å se på dommerens reaksjon etter å ha gjort en markant feil i en kamp. Resultater: Resultatene fra korrelasjonsanalysen viste en sammenheng mellom HP og positive emosjonelle opplevelser og begge dimensjoner for flow. En sammenheng ble også funnet mellom OP og negative emosjonelle opplevelser. Videre viste OP å korrelere positivt med negative kognitive konsekvenser for fotballdommeren etter å ha gjort en markant feil i en kamp ved at dommeren starter å tenke på feilen, og er mer utsatt til å gjøre flere feilaktige avgjørelser i etterkant av situasjonen. 4 Diskusjon og konklusjon: Alle hypotesene i oppgaven ble bekreftet. Resultatene er i tråd med tidligere forskning på fotballdommere (Phillipe, 2009), med støtte fra teori på lidenskap (Vallerand, 2003). Resultatene viser at det må tilrettelegges for å ha dommere med HP for fotballdømming. Det vil styrke en positiv opplevelse med å være fotballdommer, og samtidig øke sannsynligheten for å gjøre mindre feil på fotballbanen sammenlignet med fotballdommere med OP for fotballdømming. Framtidig forskning: I denne studien ble fagsamlinger og epost brukt ved innsamlingen av dataene. Fremtidig forskning bør bruke en mer effektiv innsamlingsmåte. Denne innsamlingsmetoden appellerer til de aktive fotballdommerne i kretsene. Fremtidige studier bør forsøke å få en jevnere fordeling mellom aktive og mer passive dommere i kretsen. I denne oppgaven ble fotballdommerne spurt om å tenke tilbake til kamper de hadde dømt. Man kunne fått et mer korrekt bilde ved besvarelse av spørreskjemaet like etter kampslutt. Tilslutt, OP for fotballdømming viste å korrelere positivt med å gjøre flere feilaktige avgjørelse etter å ha gjort en markant feil i en kamp. Det ville vært interessant å studert dette nærmere. Man kunne hatt kvalifiserte observatører på kampene som vurderte når dommeren gjorde feil, og hvordan personen responderte på feilen i etterkant av situasjonene.
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Telemark
dc.subjectFotball
dc.subjectFotballdommere
dc.subjectMotivasjon
dc.subjectFlow
dc.titleLidenskap hos norske fotballdommere : en oppgave på emosjonelle opplevelser, flow og kognitive reaksjoner
dc.typeMaster thesis
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright The Author. All rights reserved
dc.subject.nsi339


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel