Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNordal, Lise Narvesen
dc.date.accessioned2010-10-18T11:02:42Z
dc.date.accessioned2017-04-19T12:59:54Z
dc.date.available2010-10-18T11:02:42Z
dc.date.available2017-04-19T12:59:54Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2438626
dc.description.abstractSkolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste for barn og unge 0-20 år, og skal bidra til å forebygge sykdom og fremme god fysisk og psykisk helse. Tjenesten er et lavterskeltilbud som gjennom tilknytning til skolen har potensial til å nå barn og unge i alle sosiale grupper. Skolehelsetjenestens kontaktflate mot alle barn er derfor spesielt verdifull i arbeidet for å redusere sosiale helseforskjeller. I tillegg til å gi elevene et tilbud i skolehelsetjenesten, kan tjenesten henvise til spesialisthelsetjeneste eller ta kontakt for forsterket støtte av andre tjenester i kommunen. En velfungerende skolehelsetjeneste er derfor viktig for at det øvrige kommunale helseapparatet skal fungere tilfredsstillende. Studien bygger på en kvalitativ undersøkelse ved Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik. Elevene fra to tredjeklasser har, ut ifra fire aktuelle spørsmål, egenhendig skrevet ned hvilke behov de selv mener elevene har for skolehelsetjeneste, og hvordan de opplever dagens situasjon av denne tjenesten. Oppgavens problemstilling lyder: Hvilken betydning har skolehelsetjenesten for ungdommens helse? 1. Hva ønsker skoleungdom seg av helsesøster og skolehelsetjenesten? 2. Hva kan kunnskap om ungdommens ønsker, knyttet til skolehelsetjenesten, bidra med i det forebyggende og helsefremmende arbeidet med skoleungdom? Studiens resultater viser at ungdommen ved Thor Heyerdahl ønsker seg større tilgjengelighet hos skolehelsetjenesten og flere ressurser i form av noen de kan prate med. De ønsker seg anonymitet, og en helsetjeneste med taushetsplikt som er til å stole på. Behovet for støtte, veiledning og informasjon rundt psykiske utfordringer er spesielt fremtredende, og elevene mener at dagens tilbud ved skolehelsetjenesten ikke på langt nær ivaretar det behovet som finnes ved skolen i dag. De aller fleste ønsker seg også en nett tjeneste hvor de kan få svar på vanskelige spørsmål av en fagperson de har tillit til, uten å måtte oppsøke helsesøsters kontor i første omgang. Det er imidlertid viktig at sikkerhet og anonymitet er ivaretatt ved en slik tjeneste. 4 Lise Narvesen Nordal 18.05.2009 Skolehelsetjenesten ved Thor Heyerdahl jobber med små ressurser og trange rammer, i forhold til de 1650 elevene de skal ivareta gjennom et forsvarlig tilbud. Hvor god denne tjenesten kan være, sett i et helsefremmende og forebyggende perspektiv, blir derfor mer et politisk spørsmål om hva kommunen ønsker at denne tjenesten skal ha muligheter til å utrette.
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Telemark
dc.subjectSkolehelsetjenesten
dc.subjectUngdom
dc.subjectHelse
dc.titleSkolehelsetjenestens betydning for ungdoms helse - En kvalitativ studie av ungdoms ønsker og behov for skolehelsetjeneste.
dc.typeMaster thesis
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright The Author. All rights reserved
dc.subject.nsi360no


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel