Show simple item record

dc.contributor.authorØdbehr, Liv Skomakerstuen
dc.contributor.authorKvigne, Kari
dc.contributor.authorDanbolt, Lars Johan
dc.contributor.authorHauge, Solveig
dc.date.accessioned2012-12-31T09:43:38Z
dc.date.accessioned2017-04-19T12:44:17Z
dc.date.available2012-12-31T09:43:38Z
dc.date.available2017-04-19T12:44:17Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationØdbehr, L.S., Kvigne, K., Danbolt, L. & Hauge, S.: Åndelig omsorg til personer med demens i sykehjem. Geriatrisk sykepleie 4(1), 2012, p. 14-20
dc.identifier.issn1891-1889
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2438260
dc.description.abstractÅndelig omsorg i pleien til personer med demens, er et lite undersøkt tema. Sykepleiere rapporterer at de mangler kompetanse innenfor området, og at åndelig omsorg er vanskelig i praksis. Hensikten med denne litteraturstudien var å se nærmere på hvordan åndelig omsorg for personer med demens i sykehjem er beskrevet i nyere helseforskning og diskutere dette med tanke på praksis i norske sykehjem. Åndelig omsorg for personer med demens handler i stor utstrekning om motivasjon og støtte til pasientens opplevelse av egen integritet, tro , tilhørighet og sammenheng i tilværelsen. Her er pleiepersonalts relasjonelle egenskaper avgjørende for å kunne bygge bro slik at viktige relasjoner opprettholdes, men også i forhold til å minske pasientenes mange tapsopplevelser. I dette er minnearbeid og sansestimulering sentralt. Åndelig omsorg springer ut fra helhetlig omsorgsperspektiv, der kunnskaper om pasientens troshistorie og livshistorie er vesentlig i pleien, både som et utgangspunkt og et supplement som kan styrke samhandlingen mellom pleier og pasient slik at den oppleves god for pasientene.
dc.language.isonob
dc.subjectåndelig omsorg
dc.subjecteldreomsorg
dc.subjectdemens
dc.subjectsykepleiepraksis
dc.subjectsykehjem
dc.titleÅndelig omsorg til personer med demens i sykehjem
dc.typeJournal article
dc.typePeer reviewed
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holderCopyright The Authors. All rights reserved
dc.subject.nsi808


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record