Show simple item record

dc.contributor.authorSjøveian, Aud Karin Hjelpdahl
dc.contributor.authorLeegaard, Marit
dc.date.accessioned2012-12-19T12:07:59Z
dc.date.accessioned2017-04-19T12:44:17Z
dc.date.available2012-12-19T12:07:59Z
dc.date.available2017-04-19T12:44:17Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationSykepleien forskning 7 (2012) Nr.4, S. 380-387
dc.identifier.issn1890-2936
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2438259
dc.description.abstractBakgrunn: Konseptet Joint Care, et akselerert behandlingsforløp ved hofte- og kneprotesekirurgi, ble for få år siden implementert ved enkelte norske helseforetak. Akselererte pasientforløp inkluderer behandlingsmetoder hvor preoperativ informasjon, teamarbeid, pasientdeltakelse og effektiv smertelindring skal bidra til at pasienten raskt gjenvinner normale funksjoner etter kirurgi. Tidligere studier viser en medisinsk og kostnadsbesparende nytte av denne behandlingsformen, men samhandlingen mellom sykepleiere og pasienter i den postoperative perioden har ikke vært beskrevet. Hensikt: Hensikten med denne studien er å kartlegge hvordan sykepleierne samhandler med pasientene om den postoperative smertebehandlingen ved Joint Care. Metode: Studien har et kvalitativ beskrivende design med semistrukturerte dybdeintervjuer. Fem sykepleiere fra ortopedisk sengepost ved et av landets helseforetak deltok i studien. Det ble gjort en kvalitativ innholdsanalyse av datamaterialet. Resultater: Studien viser at pasientene er tidlig mobilisert etter hofteog kneprotesekirurgi, men at mange rapporterer sterke smerter ved mobilisering andre postoperative dag. Eldre pasienter viser ofte en passiv kommunikasjonsform i smerterapporteringen. Sykepleierne er usikre på om pasientene har tilstrekkelig kunnskap om bruk av «numeric rating scale» som smertekartleggingsverktøy. Konklusjon: Ved implementering av akselererte pasientforløp kreves det ikke bare omorganisering av prosedyrer og rutiner. Det bør også legges vekt på at kunnskap og holdninger knyttet til smertebehandling hos helsepersonell og pasienter får anledning til å endres, slik at optimal smertebehandling blir mulig.
dc.language.isonob
dc.publisherNorsk sykepleierforbund
dc.subjectpasientmedvirkning
dc.subjectpostoperativ smertebehandling
dc.subjectsmerte
dc.titleHvordan kan sykepleieren fremme pasientmedvirkning i postoperativ smertebehandling?
dc.typeJournal article
dc.typePeer reviewed
dc.description.versionPublished version
dc.subject.nsi808
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.4220/sykepleienf.2012.0158


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record