Bachelor's theses from BI Norwegian Business School. From 2016 and onwards only grades A are published. Older theses are graded A or B. Confidential theses will not be made available.

Recent Submissions

 • Mediebransje i omorganisering: Effekter på kommunikasjon og ledelse ved bruk av prosjektprogram 

  Gauslaa, Daniel (Bachelor thesis, 2016)
  Schibsted Norge er landets største mediekonsern, og har etablerte produkter innenfor medier, multimedia og digitale markedsplasser. Mediene opplever en endret konkurransesituasjon i annonsemarkedet, og det er kommet nye ...
 • Fra minimal til maximal uttelling 

  Valderhaug, Natalie Uddal; Rostad, Maiken; Øyen, Tor Olav (Bachelor thesis, 2015-06-01)
  Det å gjennomføre et endringsprosjekt er en vanskelig oppgave. Under et slikt prosjekt er det mange faktorer som må korreleres. Dette er avgjørende for suksess. Vår oppgave handler om hvilken strategi en kan benytte seg ...
 • Innføring av Shoppa i Bunnpris - fra kunnskap til handling 

  Vingen, Martin; Grapendaal, Suzanne (Bachelor thesis, 2015-06-01)
  Denne bacheloroppgaven tar for seg temaet kunnskapsoverføring, med fokus på overføring av kunnskap fra prosjekt til basisorganisasjon. Problemstillingen for utarbeidelsen av oppgaven var: ”Hvordan var kunnskapsoverføringen ...
 • Personlig service ved kjøp av eksklusive møbler 

  Reinhaug, Veronika; Solemsli, Anniken; Sæther, Marie Hagerup (Bachelor thesis, 2015-06-01)
  Møbel- og interiørbransjen har i tidsrommet 2007 til 2011 opplevd sterk motvind. Vindretningen er imidlertid i ferd med å snu. Høy kjøpekraft blant befolkningen, i kombinasjon med en økende interesse for interiør, har ...
 • Innovasjon i et konstruert nettverk: Hvordan kan samarbeid i konstruerte innovasjonsnettverk øke bedrifters innovasjonsevne?: En casestudie av Norwegian Smart Care Cluster 

  Rolfsnes, Victor; Ravndal, Anja Bore (Bachelor thesis, 2016)
  Temaet for denne bacheloroppgaven omhandler hvordan innovasjon skjer i konstruerte innovasjonsnettverk, det vil si nettverk som bevisst er opprettet med en intensjon om å drive innovasjon innen en bestemt næring. Fokus ...
 • Går alt etter planen 

  Sollihagen, Marthe; Owczarz, Monika; Kjølstad, Thorkil (Bachelor thesis, 2015-06-01)
  Bacheloroppgaven omhandler planleggingen for utbygging – og ombyggings prosjektet til bedriften Polarbröd AB. Det er et svensk foretak plassert i Bredbyn som ligger i Väster-Norrland i Sverige, som produserer brød. Firmaet ...
 • En ting er å si hva man skal gjøre, en annen sak er å gjøre det 

  Krokann, Dag Nesvoll; Thomassen, Kristian; Hanssen, Christoffer Ivar Jonatan (Bachelor thesis, 2015-06-01)
  Denne bevarelsen er resultatet etter opparbeidet kunnskap og kompetanse gjennom deltakelse i faget BST 2531 – Prosjektledelse, og kurset BTH 2532 – Bacheloroppgave i prosjektledelse. Denne oppgaven markerer slutten på en ...
 • Kontraktledelse i Prosjekter 

  Setsaas, Marthe; Hille-Dahl, Kristine Berntsen; Westerlund, Viktoria Louise (Bachelor thesis, 2015-06-01)
  Bacheloroppgaven tar for seg hvordan to virksomheter innen eiendomsutvikling praktiserer konktraktledelse ved gjennomføring av prosjekter. Virksomhetene som presenteres i oppgaven er Westerlund Eiendom og Villaservice, ...
 • MOT til å lede 

  Lippe, Fredrik Von Der; Solheim, Caroline Hellestræ (Bachelor thesis, 2015-06-01)
  MOT er en ideell organisasjon, som har ungdommenes mot i fokus. Deres visjon er: ”varmere og tryggere samfunn”. MOT samarbeider med cirka 65.000 frivillige ungdommer. Gjennom prosjektet MOT-turneen 2014 ønsket de å gi ...
 • Prosjektstyring av Drageid Leirskole 

  Aune Moe, Carolina Neokline (Bachelor thesis, 2015-06-01)
  Oppgaven handler om prosjektstyring, og her har jeg gått nærmere inn på byggeprosjektet Drageid Leirskole. Dette prosjektet var ferdig sommeren 2014. Prosjektet hadde et forsikringsselskap som oppdragsgiver. De hadde ...
 • Et ”trykklart” prosjekt 

  Andresen, Kenneth Kopperud; Bangjord Hove, Tommy; Sivertsen, Anders (Bachelor thesis, 2015-06-01)
  Hitra-Frøya bestemte seg i slutten av 2013 for å starte et nytt prosjekt med tittelen Hitra-Frøya Pluss. Denne oppgaven fokuserer på temaet prosjektgjennomføring og problemstillingen Hvordan gjennomførte Hitra-Frøya ...
 • På rett vei med perfeksjonister bak rattet 

  Kristoffersen, Barbro; Hilmarsen, Gunn; Ytreeide, Christian Høydal (Bachelor thesis, 2015-06-01)
  Denne bacheloroppgaven handler om samlokaliseringsprosjektet Østre Rosten 8, der de to bilfirmaene Motor-Trade og Prøven Bil har flyttet inn under samme tak. Dette prosjektet er unikt i norsk sammenheng i følge interessentene. ...
 • Overleveringsprosessen 

  Moen, Hege; Fremme, Heidi Magrethe (Bachelor thesis, 2015-06-01)
  Denne oppgaven handler om avslutningsfasen i prosjekter og mer spesifikt om prosessen med overlevering av bolig fra utbygger til sluttkunde. Vi har sett på hvordan Heimdal Bolig AS gjennomfører sine overleveringer og ...
 • Bacheloroppgave i Retail Management 

  Krøglid, Helene; Tafjord, Josefine Vadset (Bachelor thesis, 2016)
  Temaet for denne bacheloroppgaven er fordelsprogram, der vi har kommet frem til følgende problemstilling: “Er fordelsprogram utslagsgivende ved valg av butikk?: med Kiwi som case” Oppgaven starter med en presentasjon ...
 • Bacheloroppgave i Retail Management 

  Rygh, Magnus Rustad; Kjellemo, Erik Aleksander (Bachelor thesis, 2016)
  Vi starter med å presentere dagligvarebransjen og generell informasjon, dette gjøres for å få et bilde over nåsituasjonen og hvordan konkurransearenaen er i skrivende stund. Det var også viktig for oss å definerer ...
 • Bærekraftig utvikling i prosjekter Hvordan kan prosjektleder oppnå bærekraftige prosjektresultater ved benyttelse av gevinstrealisering? 

  Klufterud, Kristina (Bachelor thesis, 2016)
  Jeg har skrevet en teoretisk bachelor der jeg ønsket å utforske hvordan miljø passet inn i prosjektledelse som utviklet seg til å inkludere miljø under et svært relevant tema nemlig bærekraftighet. Først redegjør jeg for ...
 • Entreprenører fra petroleumsnæringen -en kvalitativ undersøkelse av oppstartsbedrifter i petroleumsnæringen, og underliggende prosesser for utvikling 

  Våge, Marius; Sørensen, Iris Torp; Tomasgaard, Nickolas Andreas (Bachelor thesis, 2016)
  Entreprenørielle oppstartprosjekter har flere interne og eksterne eventualiteter å betrakte for å utvikle konkurransedyktige organisasjoner som skaper verdi for interessenter. Denne oppgaven effektuerer den gjenkjente ...
 • Merkevarebygging av kunstmuseer 

  Fosse, Maria Ingeborg Bagge; Stageboe, Monika; Haga, Ellen Marie Rødland (Bachelor thesis, 2016)
  Følgende er en bacheloroppgave i kulturledelse, en avsluttende oppgave i utdannelse på Handelshøyskolen BI, bachelor i Kultur og ledelse 2013-2016. Det er mye som kan tyde på at kunstmuseer i Norge de siste årene har ...
 • Konsekvensene av at kunden har lite kjennskap til smidig utvikling i et Scrum prosjekt. 

  Svendsrud, Alexander (Bachelor thesis, 2016)
  Denne oppgaven tar for seg et prosjekt som er gjennomført av et team hos ITselskapet Acando AS, for kunden Pasientreiser ANS. Prosjektet er nå i sluttfasen. Pasientreiser ANS gjennomfører et hovedprosjekt som kalles ...
 • Innholdsmarkedsføring – skillet mellom redaksjonelt og kommersielt innhold 

  Lingelem, Ida Louise; Klyve, Anniken; Knutsen, Malene (Bachelor thesis, 2016)
  Den digitale tidsalderen har medført store endringer i informasjonsteknologi. Endringene har bidratt til blant annet nye kommunikasjonsverktøy, men også annonseblokkerings funksjoner. Dette har medvirket økt fokus ...

View more