Bachelor's theses from BI Norwegian Business School. From 2016 and onwards only grades A are published. Older theses are graded A or B. Confidential theses will not be made available.

Nye registreringer

 • Menyreduksjon hos kinarestauranten Xin Xing 

  Snyen, Anders; Thieu, Minh; Kong, Jian (Bachelor thesis, 2017)
  Denne bacheloroppgaven er skrevet som en del av fordypningen Økonomistyring & Investeringsanalyse ved bachelorstudiet i Økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Hensikten med oppgaven er å avdekke årsaker ...
 • Mathallen 

  Korsrud, Ingrid; Solberg, Christoffer; Hansen, Thomas Aleksander (Bachelor thesis, 2017)
  Bacheloroppgaven i markedsføring følger ITMRD strukturen, og tar for seg innledning, teori, metode, resultat og drøftelse av funn. Oppgaven omhandler forbrukeratferd i restaurantbransjen, og for å få en bedre innsikt i ...
 • Hvordan kan norske sofaprodusenter få en fordel i markedet? 

  Ludviksen, Cathrine; Strøm, Audun; Hoff, Emma (Bachelor thesis, 2017)
  I denne oppgaven har vi undersøkt hvilke attributter ved en sofa som er viktig for forbrukere som verdsetter lokal produksjon. For å få å et innblikk i bransjen har vi inngått et samarbeid med Sitwell, som er en ...
 • Lojalitetsprogrammer i dagligvarehandelen; hvorfor vil enkelte kunder ikke være medlem? 

  Pettersen, Maren Lie (Bachelor thesis, 2017)
  I denne oppgaven har jeg valgt å se nærmere på lojalitetsprogrammer i dagligvarebransjen. Jeg ønsket å finne ut hvorfor kunder ikke ønsker å bli medlem av lojalitetsprogrammer. Formålet med oppgaven var å kunne se ...
 • Konsekvensanalyse av oppfølgingsalternativer for pacemakerpasienter 

  Dybedahl, Mikael; Vinje, Torstein S. Åmodt (Bachelor thesis, 2017)
  I dette caset har vi i samarbeid med Abbott og Nordlandssykehuset i Bodø undersøkt konsekvensene ved to forskjellige oppfølgingsalternativer for pasienter som får implantert pacemaker. Det første av de to alternativene ...
 • Læring og erfaringsoverføring Stavernfestivalen 

  Pham, Tuyet Thuy Vo; Nguyen, Frank (Bachelor thesis, 2017)
  Temaet for denne bacheloroppgaven har vært å se på hvilke grad læring og erfaring overføres fra ett prosjekt til det neste. Som følge av dette har vi begrenset tema ned til en konkret problemstilling ”Hvordan har ...
 • Investeringsanalyse av kvotekjøp for AS Knester 

  Grutle, Susanne; Eliassen, Martine; Frank, Celina (Bachelor thesis, 2017)
  Denne oppgaven er skrevet for selskapet AS Knester, som eier en kombinert ringnotbåt og pelagisk tråler. Formålet med oppgaven har vært å avdekke hvorvidt det er lønnsomt for Knester å kjøpe strukturkvoter under dagens ...
 • Kostnadsanalyse av svangerskap, fødsel og barsel 

  Johansen, Kristine; Berge, Ingrid Cecilie Meidell; Eriksen, Cathrine Hordvik (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstillingen i oppgaven er: “Hva er kostnadene knyttet til et svangerskap, fødsel og barsel?” For å svare på problemstillingen har vi blant annet brukt observasjoner, intervjuer med nøkkelpersoner og regnskapstall. ...
 • Omdømmet til omdømme 

  Dyvesether, Thea Rustad; Løvlie, Pernille Eik Lunde; Claesson, Sandra Caroline (Bachelor thesis, 2017)
  Hvordan skille seg ut i en jungel av kommunikasjonsbyråer? Og hva tenker folk egentlig om omdømme? ReputationInc er et rådgivende kommunikasjonsbyrå som fokuserer på grundig kartlegging av bedrifters omdømme og strategisk ...
 • #offline - legg bort mobiltelefonen og spar liv! 

  Skaathun, Ronja Ommang; Steien, Helene Vestbø (Bachelor thesis, 2017)
  SAMMENDRAG Dette er en bacheloroppgave i kampanjeplanlegging og vår avsluttende oppgave ved Handelshøyskolen BI Bergen. I denne oppgaven presenteres en kommunikasjonskampanje med hensikt å forebygge mobilbruk i trafikken ...
 • Kulturens rolle i hverdagsintegrering 

  Solheim, Reidun; Høstaker, Frida (Bachelor thesis, 2017)
  Bacheloroppgaven tar for seg hverdagsintegrering i offentlige museum og scenekunstinstitusjoner. Bakgrunnen for temaet er Kulturdepartementets ønske om innspill fra kunst- og kulturvirksomheter sin innsats til ...
 • Bedrifters motivasjon for utøvende kunst på arbeidsplassen 

  Hidle, Johanne Aurora Løvli (Bachelor thesis, 2017)
  I denne oppgaven ser jeg på bedrifter i næringslivets motivasjon for å bruke utøvende kunst på arbeidsplassen, og hvordan dette er forenelig med utøvende kunstneres motivasjon for å drive med kunst. Den grunnleggende ...
 • Content marketing i norsk filmbransje 

  Haug, Tora Vinjar; Winther-Larsen, Henriette (Bachelor thesis, 2017)
  I denne bacheloroppgaven, utarbeidet ved Handelshøyskolen BI våren 2017, tar vi for oss det nye reklamefenomenet content marketing. I oppgaven starter vi med en introduksjon til temaet og plasserer dette i konteksten vi ...
 • Reallønnsomhetsanalyse for Otera Infra AS 

  Bjørnar Hellerslien, Bjørnar; Uppstad, Thor Andre (Bachelor thesis, 2017)
  I denne oppgaven tok vi for oss en realinvesteringsanalyse. Otera Infra AS ønsket at vi skulle utrede et metodeverk for en eie eller leie problemstilling, som de kan benytte som beslutningsgrunnlag i den daglige driften. ...
 • Kampanjeplan for valgdirektoratet 

  Abrahamsen, Lindis; Bruun-Olsen, Nora Slinning (Bachelor thesis, 2017)
  I denne oppgaven vil vi presentere en kommunikasjonskampanje utarbeidet for Valgdirektoratet. Hensikten med kampanjen er å øke valgdeltakelsen i målgruppen unge i alderen 20 til 24 år. Kampanjen er utarbeidet med utgangspunkt ...
 • Lean Storebrand 

  Syed, Ghazi Alamdar; Ekholt, Carsten; Akhsay, Mohammed (Bachelor thesis, 2017)
  Vi har valgt å skrive en Lean-oppgave i fordypningsfaget økonomistyring og investeringsanalyse. Bedriften vi har samarbeidet med er sparing- og forsikringsselskapet Storebrand. Finansinstitusjoner i dag er svært utsatt ...
 • Ikke-observerbar økonomi (NOE) 

  Reimertz, Henrik Solbakken (Bachelor thesis, 2017)
  Anslag på økonomiske hovedstørrelser bidrar til svært viktig informasjon om tilstanden og utviklingen av et lands økonomi. Bak ethvert land står en stat som legger til rette for politiske og økonomiske systemer. Som en ...
 • Transforming psd2 from a threat into an opportunity for Nordea 

  Lilleberg, Håkon; Svendsen, Christian Slåen; Skaiaa, Sebastian Kleppe (Bachelor thesis, 2017)
  The revised payment services directive (PSD2) is a disruptive piece of legislation set to remove incumbent banks monopoly on customer account information and payment services. Along with the EU’s General Data Protection ...
 • Hvordan kan Lean Six Sigma bidra til å redusere variasjon, gjennomløpningstid, og sløsing, samt skape bedre flyt i verdistrømmen til Bring OX? 

  Aasrum, Olav Linnestad; Aandal, Jonas (Bachelor thesis, 2017)
  Denne oppgaven tar sikte på å analysere Bring OX sin ordreprosess fra kunden bestiller transport, til varen er levert på destinasjon. Hovedfokuset i oppgaven er å effektivisere interne aktiviteter hos Bring gjennom å ...
 • Gevinster ved bruk av robotisert prosess automatisering i direktoratet for økonomistyring 

  Sæstad, Rakel Bjorland; Skori, Ingrid Havnen; Syverrud, Sandra (Bachelor thesis, 2017)
  I denne oppgaven har vi sett på implementering av robotisert prosessautomatisering hos Direktoratet for økonomistyring, og hvilke fordeler automatiseringen vil medføre. Direktoratet for økonomistyring har planlagt ...

Vis flere