Bachelor's theses from BI Norwegian Business School. From 2016 and onwards only grades A are published. Older theses are graded A or B. Confidential theses will not be made available.

Recent Submissions

 • Investeringsanalyse av Grieg Seafood ASA 

  Giskeødegård, Kristin Anette; Braut, Katarina (Bachelor thesis, 2017)
  Formålet med denne oppgaven er å beregne lønnsomheten av den potensielle havmerden til Grieg Seafood ASA. Innledningsvis i oppgaven vil laksenæringen og selskapet bli presentert, sammen med prosjektet og tilhørende ...
 • Valuation of Norway Royal Salmon ASA 

  Lachonius, Andreas (Bachelor thesis, 2017)
  In this bachelor thesis, I have performed a valuation of Norwegian Royal Salmon ASA (NRS). The problem statement in the thesis is defined as: ‹‹What is the fundamental value of a share in NRS, traded at the Oslo Stock ...
 • Finansiell risikostyring i Jacobsen & Svart 

  Thøring, Eivind; Amdal, Nikolai; Kokkersvold, Eline Haugetun (Bachelor thesis, 2017)
  I denne oppgaven har vi tatt for oss temaet finansiell risikostyring. Vi har knyttet temaet opp mot bedriften Jacobsen & Svart, et kaffebrenneri. Oppgavens formål er å undersøke om bedriften kan benytte sikringsstrategier ...
 • Om Magnor Glassverk AS 

  Lystad, Magnus; Gjerde, Kristoffer (Bachelor thesis, 2017)
  I denne oppgaven ønsket vi å undersøke hvorvidt lean-prinsipper og –verktøy kan bidra til effektivitetsforbedringer, og hvordan man kan integrere kontinuerlig forbedring i arbeidskulturen. Magnor Glassverks hovedlager ...
 • Lønnsomhetsvurdering av Fyrstikkalléen 1 

  Pettersen, Øystein André; Gundersen, Bendik Tjøntvedt (Bachelor thesis, 2017)
  Formålet med denne oppgaven var å gjennomføre en lønnsomhetsvurdering av eiendomsprosjektet på Fyrstikkalléen 1 på Helsfyr i Oslo. Basert på prognostisering av fremtidige kontantstrømmer og vurdering av usikkerheten knyttet ...
 • En økonometrisk analyse av de norske boligprisene. 

  Akhta, Iram Naz; Goldaman, Angelica (Bachelor thesis, 2017)
  Denne bacheloroppgaven er ikke en del av spesialisering i studieforløpet men heller en generell oppgave. Hensikten er å sette den markante prisveksten i kontekst. Ved å kvantifisere de fundamentale faktorene som påvirker ...
 • Hvordan påvirker crm-system, kunderelasjoner, kundelojalitet og kundetilfredshet salget til jotron? 

  Ansari, Fizza; Stavik, Tobias Ludviksen (Bachelor thesis, 2017)
  Jotron er en av verdens ledende bedrifter på kommunikasjons- og nødutstyr markedet. Bedriften vokser stadig og har sikret seg mange lukrative kontrakter og begynner å få stor annerkjennelse. Med fokus på lange og gode ...
 • Trend sko AS 

  Nilsen, Martine; Homleid, Malin (Bachelor thesis, 2017)
  Avslutningsvis på vår bachelor i Retail Management, med fordypning i salgsledelse og personlig salg, har vi valgt å fokusere på temaet motivasjon blant ansatte i skoforretningen Trend Sko. Vi har valgt dette temaet på ...
 • Lean og Lean service i Frende Forsikring ved bruk av robotisering 

  Sandal, Henrik Glesnes (Bachelor thesis, 2017)
  I denne oppgaven har jeg arbeidet med Frende forsikring. Dette er et forsikringsselskap som har hatt en sterk vekst siden de ble etablert i 2007. Jeg har ved bruk av Lean og Lean Service teorien tatt for meg følgende ...
 • Hvordan håndteres utviklingen av markedsføring og salg på nett? 

  Yttri, Synne Valvik (Bachelor thesis, 2017)
  I denne bacheloroppgaven i Salgsledelse og personlig salg, har jeg tatt for meg utviklingen som skjer i markedsføring og salgsorganisasjonen i dag, hvor fysiske butikker og markedsføring gjennom tradisjonelle kanaler er ...
 • Hvordan kan expert as dra nytte av sosiale medier for å styrke sine kunderelasjoner? 

  Leversen, Helene (Bachelor thesis, 2017)
  I dag er sosiale medier en stor del av mange menneskers hverdag i forhold til tidligere. Teknologien er i stadig utvikling og nye former for medier dukker opp. Aldri før, har kundene hatt så stor forbrukermakt ved å bruke ...
 • En kvalitativ undersøkelse om motivasjon i det aktivitetsbaserte kontorlandskapet hos Orkla home & personal care 

  Rønning, Marie; Røise, Silje; Sogn, Fredrikke (Bachelor thesis, 2017)
  I denne bacheloroppgaven har vi valgt å fokusere på temaet motivasjon gjennom problemstillingen ”Hvordan har endringen til det aktivitetsbaserte kontorlandskapet påvirket motivasjonen til de ansatte i Orkla Home & ...
 • En utredning av effektivitet og konkurransekraft i H.M.Kristiansens Automobilbyrå AS 

  Halvorsen, Julie Elisabeth Smith; Risan, Øyvind; Rusten, Karen Emilie (Bachelor thesis, 2017)
  Denne oppgaven omhandler i hvilken grad prosessdesign og ressursutnyttelse bidrar til H.M.Kristiansens Automobilbyrås gode prestasjoner i bussbransjen, hvor det finnes mange aktører og lave marginer. Formålet med oppgaven ...
 • Multikanalstrategien til Telenor 

  Joheim, Audun; Mikalsen, Celine Hopen (Bachelor thesis, 2017)
  Hensikten med oppgaven er å undersøke hvordan Telenor i en stor bransje differensierer seg mot konkurrentene ved bruk av multikanalstrategi, og hvordan kundelojaliteten og tilfredsheten blir påvirket av det. Oppgaven ...
 • Skål for barnas høytid 

  Eriksen, Gina Ross; Boge, Frida (Bachelor thesis, 2017)
  I denne bacheloroppgaven har vi utviklet en holdningskampanje på vegne av kampanjeorganisasjonen AV-OG-TIL, som arbeider for godt alkovett i det norske samfunnet. Kampanjens målgruppe er foreldre i alderen 30-39 år, ...
 • Informasjonskampanje for Folkehelseinstituttet og HPV-vaksinen 

  Holand, Ida Kristine; Skage, Kine Midtun (Bachelor thesis, 2017)
  I vår bacheloroppgave i PR- og markedskommunikasjon har vi valgt å utvikle en informasjonskampanje for Folkehelseinstituttet (heretter kalt FHI) og HPVvaksinen. I januar 2016 ble det vedtatt at kvinner født 1991 og senere ...
 • Intern markedsføring ved Max Fritid Engros AS 

  Dahle, Karoline Iren Reiten (Bachelor thesis, 2017)
  I min bacheloroppgave har jeg valgt å ta for meg intern markedsføring. Intern markedsføring er en prosess for å skape relasjoner både internt og eksternt i en bedrift. Som en konsekvens av intern markedsføring vil det ...
 • Hvordan kan ski storsenter bruke kundeklubben og sosiale medier for å øke tilfredshet og lojalitet til senteret? 

  Rånes, Martine; Tysnes, Nora (Bachelor thesis, 2017)
  Denne oppgaven omhandler kundetilfredshet og lojalitetsbygging hos Ski Storsenter, hvor vi har kommet frem til følgende problemstilling: “Hvordan kan Ski Storsenter bruke kundeklubben og sosiale medier for å øke tilfredshet ...
 • Markedsføring på forbrukerens premisser? 

  Braastad, Marianne (Bachelor thesis, 2017)
  Temaet i forestående Bacheloroppgave i merkevarestrategi er native advertising. Hovedformålet med oppgaven er å avdekke hvordan forbrukeres erfaring knyttet til native advertising påvirker deres forutsetning for å ...
 • Salgsmotivasjon 

  Lund, Emilie Edvardsen; Storløkken, Veronica Myrland (Bachelor thesis, 2017)
  Vi har skrevet bacheloroppgaven vår i fordypningsfaget Salgsledelse og Personlig Salg BTH 3203 i samarbeid med Telia Norge AS. Oppgavens hovedtema er salgsmotivasjon hos Telias b2b-selgere. Vi valgte dette temaet på ...

View more