Bachelor's theses from BI Norwegian Business School. From 2016 and onwards only grades A are published. Older theses are graded A or B. Confidential theses will not be made available.

Recent Submissions

 • Læring og erfaringsoverføring Stavernfestivalen 

  Pham, Tuyet Thuy Vo; Nguyen, Frank (Bachelor thesis, 2017)
  Temaet for denne bacheloroppgaven har vært å se på hvilke grad læring og erfaring overføres fra ett prosjekt til det neste. Som følge av dette har vi begrenset tema ned til en konkret problemstilling ”Hvordan har ...
 • Hvordan kan norske sofaprodusenter få en fordel i markedet? 

  Ludviksen, Cathrine; Strøm, Audun; Hoff, Emma (Bachelor thesis, 2017)
  I denne oppgaven har vi undersøkt hvilke attributter ved en sofa som er viktig for forbrukere som verdsetter lokal produksjon. For å få å et innblikk i bransjen har vi inngått et samarbeid med Sitwell, som er en ...
 • Kostnadsanalyse av svangerskap, fødsel og barsel 

  Johansen, Kristine; Berge, Ingrid Cecilie Meidell; Eriksen, Cathrine Hordvik (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstillingen i oppgaven er: “Hva er kostnadene knyttet til et svangerskap, fødsel og barsel?” For å svare på problemstillingen har vi blant annet brukt observasjoner, intervjuer med nøkkelpersoner og regnskapstall. ...
 • Investeringsanalyse av kvotekjøp for AS Knester 

  Grutle, Susanne; Eliassen, Martine; Frank, Celina (Bachelor thesis, 2017)
  Denne oppgaven er skrevet for selskapet AS Knester, som eier en kombinert ringnotbåt og pelagisk tråler. Formålet med oppgaven har vært å avdekke hvorvidt det er lønnsomt for Knester å kjøpe strukturkvoter under dagens ...
 • Lean Storebrand 

  Syed, Ghazi Alamdar; Ekholt, Carsten; Akhsay, Mohammed (Bachelor thesis, 2017)
  Vi har valgt å skrive en Lean-oppgave i fordypningsfaget økonomistyring og investeringsanalyse. Bedriften vi har samarbeidet med er sparing- og forsikringsselskapet Storebrand. Finansinstitusjoner i dag er svært utsatt ...
 • Kulturens rolle i hverdagsintegrering 

  Solheim, Reidun; Høstaker, Frida (Bachelor thesis, 2017)
  Bacheloroppgaven tar for seg hverdagsintegrering i offentlige museum og scenekunstinstitusjoner. Bakgrunnen for temaet er Kulturdepartementets ønske om innspill fra kunst- og kulturvirksomheter sin innsats til ...
 • Omdømmet til omdømme 

  Dyvesether, Thea Rustad; Løvlie, Pernille Eik Lunde; Claesson, Sandra Caroline (Bachelor thesis, 2017)
  Hvordan skille seg ut i en jungel av kommunikasjonsbyråer? Og hva tenker folk egentlig om omdømme? ReputationInc er et rådgivende kommunikasjonsbyrå som fokuserer på grundig kartlegging av bedrifters omdømme og strategisk ...
 • Mathallen 

  Korsrud, Ingrid; Solberg, Christoffer; Hansen, Thomas Aleksander (Bachelor thesis, 2017)
  Bacheloroppgaven i markedsføring følger ITMRD strukturen, og tar for seg innledning, teori, metode, resultat og drøftelse av funn. Oppgaven omhandler forbrukeratferd i restaurantbransjen, og for å få en bedre innsikt i ...
 • Lojalitetsprogrammer i dagligvarehandelen; hvorfor vil enkelte kunder ikke være medlem? 

  Pettersen, Maren Lie (Bachelor thesis, 2017)
  I denne oppgaven har jeg valgt å se nærmere på lojalitetsprogrammer i dagligvarebransjen. Jeg ønsket å finne ut hvorfor kunder ikke ønsker å bli medlem av lojalitetsprogrammer. Formålet med oppgaven var å kunne se ...
 • Menyreduksjon hos kinarestauranten Xin Xing 

  Snyen, Anders; Thieu, Minh; Kong, Jian (Bachelor thesis, 2017)
  Denne bacheloroppgaven er skrevet som en del av fordypningen Økonomistyring & Investeringsanalyse ved bachelorstudiet i Økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Hensikten med oppgaven er å avdekke årsaker ...
 • #offline - legg bort mobiltelefonen og spar liv! 

  Skaathun, Ronja Ommang; Steien, Helene Vestbø (Bachelor thesis, 2017)
  SAMMENDRAG Dette er en bacheloroppgave i kampanjeplanlegging og vår avsluttende oppgave ved Handelshøyskolen BI Bergen. I denne oppgaven presenteres en kommunikasjonskampanje med hensikt å forebygge mobilbruk i trafikken ...
 • Kampanjeplan for valgdirektoratet 

  Abrahamsen, Lindis; Bruun-Olsen, Nora Slinning (Bachelor thesis, 2017)
  I denne oppgaven vil vi presentere en kommunikasjonskampanje utarbeidet for Valgdirektoratet. Hensikten med kampanjen er å øke valgdeltakelsen i målgruppen unge i alderen 20 til 24 år. Kampanjen er utarbeidet med utgangspunkt ...
 • Bedrifters motivasjon for utøvende kunst på arbeidsplassen 

  Hidle, Johanne Aurora Løvli (Bachelor thesis, 2017)
  I denne oppgaven ser jeg på bedrifter i næringslivets motivasjon for å bruke utøvende kunst på arbeidsplassen, og hvordan dette er forenelig med utøvende kunstneres motivasjon for å drive med kunst. Den grunnleggende ...
 • Content marketing i norsk filmbransje 

  Haug, Tora Vinjar; Winther-Larsen, Henriette (Bachelor thesis, 2017)
  I denne bacheloroppgaven, utarbeidet ved Handelshøyskolen BI våren 2017, tar vi for oss det nye reklamefenomenet content marketing. I oppgaven starter vi med en introduksjon til temaet og plasserer dette i konteksten vi ...
 • Konsekvensanalyse av oppfølgingsalternativer for pacemakerpasienter 

  Dybedahl, Mikael; Vinje, Torstein S. Åmodt (Bachelor thesis, 2017)
  I dette caset har vi i samarbeid med Abbott og Nordlandssykehuset i Bodø undersøkt konsekvensene ved to forskjellige oppfølgingsalternativer for pasienter som får implantert pacemaker. Det første av de to alternativene ...
 • Reallønnsomhetsanalyse for Otera Infra AS 

  Bjørnar Hellerslien, Bjørnar; Uppstad, Thor Andre (Bachelor thesis, 2017)
  I denne oppgaven tok vi for oss en realinvesteringsanalyse. Otera Infra AS ønsket at vi skulle utrede et metodeverk for en eie eller leie problemstilling, som de kan benytte som beslutningsgrunnlag i den daglige driften. ...
 • Lojal, eller bare rabattgal? 

  Solheim, Lene; Nagy, Emilie; Johannessen, Regine (Bachelor thesis, 2017)
  Oppgaven vår tar for seg sammenhengen mellom lojalitet og lojalitetsprogram i dagligvarebransjen. Vi synes det er spennende å se hvordan lojalitetsprogram har utviklet seg den senere tiden og i hvilken grad det påvirker ...
 • Den digitale musikkbransje: korleis kan nye artistar dra nytte av digitaliseringa for å påverke kjøpsåtferda til forbrukaren? 

  Gloppen, Frida Lingjerde (Bachelor thesis, 2017)
  Bacheloroppgåva omhandlar den digitale musikkbransje og fokuset er retta mot korleis ein som ny artist kan dra nytte av digitaliseringa for å nå ut til forbrukaren. Oppgåva har to hovudemne. Fyrste emne er forbrukaråtferd ...
 • Uniprint AS : Rekruttering og kompetanseinnhenting i gründerbedrifter i vekst 

  Birkeland, Kristine Skaalvik; Jensen, Ida Kristin; Heggdal, Karoline Ytre-Arna (Bachelor thesis, 2017)
  Vi har i denne oppgaven tatt for oss utfordringer knyttet til innhenting av kompetanse og rekruttering for gründerbedrifter i overgangen mellom oppstart og vekst. Formålet med oppgaven er kartlegge hvordan profilerings- ...
 • Merkevarebygging i delingsøkonomi 

  Hamidi, Fazel; Hovden, Olav Hexeberg; Halvorsen, Lisa (Bachelor thesis, 2017)
  Delingsøkonomi er et relativt nytt fenomen, og kan kort forklares som å tilgjengeliggjøre underutnyttede, hovedsakelig private, ressurser på nettbaserte samfunn. Delingsøkonomien bygger på forretningsmodeller som bryter ...

View more