Recent Submissions

 • Strutseving (Matteúccia struthiópteris (L.) Tod.) - en vanlig bregneart som kan bli en gourmetgrønnsak også i Norge. Litteraturoversikt 

  Dragland, Steinar; Odland, Arvid (Bioforsk TEMA;2(23) 2007, Report, 2007)
  Det finnes et landbruksprodukt som er sterkt etterspurt i deler av USA og Canada, men som synes å være nesten ukjent i Europa. Produktet har blitt beskrevet som ”en smakfull og næringsrik grønnsak”. Råvaretilgangen og ...
 • Jordlevende bakterier 

  Pommeresche, Reidun; Swensen, Berit (Bioforsk TEMA;6(17) 2011, Report, 2011-11)
  Bakterier er noen av de minste og mest tallrike organismene i jorda. I ett gram jord kan det være flere milliarder. Det er anslått at det finnes mer enn 60 000 ulike bakteriearter, hvorav de fleste ikke en gang har fått ...
 • Rabarbra. Eit litteraturoversyn med vekt på innhald av eplesyre og oksalsyre 

  Børtnes, Gunhild (Bioforsk TEMA;5(7) 2010, Report, 2010)
  Rabarbra høyrer til slekta (Rheum L.), og av dei finst det kring 50 artar viltveksande i Sentral- Asia, Kina, Sibir og Vest-Asia. I Kina har rabarbra vore dyrka i 5000 år, medan den er ein relativt ny kulturplante i Europa ...
 • Kartlegging av flaskehalser i økologisk landbruk i Nord-Norge 

  Thomlevold, Anne Ragnhild; Hoffmann, Bastian; Lind, Vibeke; Bjøru, Ronald (Bioforsk TEMA;2(34) 2007, Research report, 2007)
  I perioden 2002-2006 var det i Nordland fylke flere som meldte seg ut av Debio-ordningen som økologiske bruk enn som meldte seg inn. Trenden en den samme for Troms og Finnmark. Samtidig er Nord-Norge langt fra målet som ...
 • Strategier for bekjempelse av salatbladskimmel 

  Nordskog, Berit; Hermansen, Arne (Bioforsk TEMA;2(33) 2007, Others, 2007)
  Forebyggende tiltak mot salatbladskimmel bør følges hele sesongen, mens kjemiske tiltak er aktuelle når værforholdene er gunstige for infeksjon og det er fare for smitte. Det har vist seg å være svært varierende når og ...
 • Beiting i fjell eller lavland – tilvekst hos lam 

  Lind, Vibeke; Eilertsen, Svein (Bioforsk TEMA;2(1) 2007, Others, 2007)
  Flere forebyggende tiltak mot tap av sau til freda rovvilt i Norge er blitt testet. Å skille sau og rovvilt i tid og rom er ansett som det mest effektive tiltaket for å løse kroniske rovviltproblemer. I et forsøk ble sau ...
 • Egg og kyllingkjøtt på økologisk vis 

  Koesling, Matthias; Grøva, Lise; Serikstad, Grete Lene (Bioforsk TEMA;2(9) 2007, Others, 2007)
  Det er ikke mulig å se forskjell på økologiske og konvensjonelle egg. Likevel er det stor forskjell på hvordan hønene som har lagt eggene har hatt det. Økologisk fjørfe holdes ikke i bur og har tilgang på uteareal. De kan ...
 • Tørråtevarsling i 50 år 

  Sundheim, Leif (Bioforsk TEMA;2(31) 2007, Others, 2007)
  Norge var eit av dei første land med operativ tørråtevarsling – historisk tilbakeblikk
 • Agurkgrønnmosaikkvirus 

  Blystad, Dag Ragnar (Bioforsk TEMA;2(5) 2007, Research report, 2007)
  Agurkgrønnmosaikkvirus (Cucumber grenn mottle mosaic virus, CGMMV) er et svært smittsomt virus som hører til i Tobamovirus-slekten (samme slekten som tomatmosaikkvirus) . CGMMV infiserer planter tilhørende gresskarfamilien ...
 • Økologisk korn 

  Koesling, Matthias; Serikstad, Grete Lene (Bioforsk TEMA;2(10) 2007, Research report, 2007)
  Ønsker en å unngå faren for rester av stråforkortere og kjemisk-syntetiske sprøytemidler i korn, brød og andre kornprodukt er bruk av økologiske produkter den beste garantien siden slike midler ikke brukes i økologisk ...
 • Redusert jordarbeiding til høstkorn 

  Bakkegard, Mikkel; Riley, Hugh; Tørresen, Kirsten; Lindemark, Per Ove; Stabbetorp, Jan (Bioforsk TEMA;2(32) 2007, Research report, 2007)
  Redusert jordarbeiding til høstkorn medfører noen utfordringer, spesielt i forhold til halmbehandling og ugras. Denne TEMA-publikasjonen er en veileder for å hjelpe høstkorndyrkere til å ta de riktige grepene. Her gis en ...
 • Skadegjerarar og næringsmangel i norske edelgranfelt til bar- og juletreproduksjon 

  Talgø, Venche; Herrero, Maria-Luz; Toppe, Brita; Gjærum, Halvor B.; Sundbye, Anette; Hammeraas, Bonsak; Kobro, Sverre; Stensvand, Arne (Bioforsk TEMA;2(38) 2007, Research report, 2007)
  Denne fotopresentasjon er utarbeidd for at rettleiarar og dyrkar lettare skal kunna identifi sera eventuelle skadar på edelgran i klyppegrønt- og juletrefelt. Nummera nedst på kvar side viser til ei liste på side 33 over ...
 • Økologisk landbruk og matvaresikkerhet 

  Koesling, Matthias; Holten, Jon Magne; Serikstad, Grete Lene (Bioforsk TEMA;2(14) 2007, Research report, 2007)
  Nesten en femdel av verdens befolkning er konstant underernærte. De viktigste begrensningene for matsikkerhet skyldes sosiale, politiske og økonomiske forhold. Økologisk landbruk kan øke matsikkerheten i utviklingsland ...
 • Høstkorn - redusert jordarbeiding gir mindre tap av jord og næringsstoffer 

  Grønsten, Heidi Anette; Øygarden, Lillian; Skjevdal, Rut M. (Bioforsk TEMA;2(35) 2007, Research report, 2007)
  Redusert jordarbeiding til høstkorn kan redusere tap av jord og næringsstoffer.
 • Økologisk geitehald – God mjølk hos Eli og Nils Einar Kjøsnes 

  Henriksen, Britt; Kvamsås, Helga (Bioforsk TEMA;2(19) 2007, Research report, 2007)
  Ei utfordring i økologisk geiteproduksjon er å halde kraftfôrnivået nede med samtidig god mjølkekvalitet. Eli og Nils Einar Kjøsnes har levert 100 % Elitemjølk i fleire år og har ingen merknader for smaksfeil i mjølka. ...
 • Plantevern i vanlig og økologisk landbruk 

  Koesling, Matthias; Serikstad, Grete Lene (Bioforsk TEMA;2(12) 2007, Research report, 2007)
  I konvensjonelt landbruk brukes kjemisk-syntetiske sprøytemidler mot ugras, sopp og insekter og for å regulere veksten. I økologisk drift er forebyggende tiltak viktig og kjemisk-syntetiske sprøytemidler brukes ikke.
 • Fungi found in Norway and Austria in association with Abies-needles developing current season needle necrosis (CSNN) 

  Talgø, Venche; Cech, Thomas; Stensvand, Arne (Bioforsk TEMA;2(37) 2007, Research report, 2007)
 • Effekter av kjemiske sprøytemidler 

  Koesling, Matthias; Serikstad, Grete Lene (Bioforsk TEMA;2(13) 2007, Research report, 2007)
  Mattilsynet analyserer matvarer for rester av kjemisk-syntetiske sprøytemidler, og finner årlig flere prøver med rester over og under grenseverdiene. I tillegg til ønsket effekt av midlene på ulike skadegjørere kan også ...
 • Økologisk geitehald – Fôring for god mjølkekvalitet 

  Henriksen, Britt; Kvamsås, Helga (Bioforsk TEMA;2(18) 2007, Research report, 2007)
  I økologisk landbruk er det eit ønske med moderat innkjøp av kraftfôr og fokus på grovfôrkvalitet og beite. I tillegg til miljøomsyn er innkjøp av økologisk kraftfôr også ofte dyrt. I dette temaarket visar vi korleis ein ...
 • Økologisk geitehald – oppfylling av krav til areal og fast liggeareal 

  Nilssen, Heidi; Henriksen, Britt (Bioforsk TEMA;2(36) 2007, Research report, 2007)
  I økologisk geitehald er det krav om fast liggeareal og minst 1,5 m2 areal per geit og 0,35 m2 per kje. Oppføring av liggehyller til geit kan være med på å imøtekomme desse krava.

View more