Recent Submissions

 • Phytophthora. Alvorleg trugsmål mot buskar og tre i grøntanlegg og naturområde 

  Talgø, Venche; Herrero, Maria-Luz; Brurberg, May Bente; Stensvand, Arne (Bioforsk TEMA;5(20) 2010, Research report, 2010)
  Det fins mange ulike artar av Phytophthora, men felles for dei er at dei er svært skadelege for plantene dei angrip. Phytophthora spreier seg til stadig nye område i verda, og dette skuldast den omfattande internasjonale ...
 • Plantevernmidler i vann – Miljørisiko 

  Lode, Olav; Stenrød, Marianne; Holen, Børge (Bioforsk TEMA;5(10) 2010, Research report, 2010)
  Det er et mål at kjemiske plantevernmidler i størst mulig grad skal forsvinne fra det biologiske systemet når de har hatt sin tilsiktede virkning på skadegjørere. De skal dermed ikke finnes igjen i mengder av betydning i ...
 • Bakteriekreft funnet på hestekastanje i Norge 

  Perminow, Juliana; Brurberg, May Bente; Sletten, Arild; Talgø, Venche (Bioforsk TEMA;5(23) 2010, Research report, 2010)
  I juli 2010 ble bakteriekreft funnet på hestekastanje (Aesculus hippocastanum) i Rogaland. Sykdommen skyldes Pseudomonas syringae pv. aesculi. Bakterien er påvist på hestekastanje i en rekke Europeiske land. Angrep fører ...
 • Burot – biologi og bekjempelse 

  Oliver, Benedikte Watne; Fløistad, Inger; Tørresen, Kirsten (Bioforsk TEMA;5(11) 2010, Research report, 2010)
  Burot (Artemisia vulgaris) har de siste årene spredt seg raskt og er til stor sjenanse for mange. Ikke bare er den et plagsomt ugras, men den utgjør også et helsemessig problem. Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) regner ...
 • Været i vekstsesongen 2010 

  Hole, Halvard; Rafoss, Trond (Bioforsk TEMA;5(22) 2010, Research report, 2010)
  Dette er en kort beskrivelse av været i vekstsesongen 2010 basert på data registrert ved Bioforsks klimastasjoner og noen detaljer hentet fra klimatologiske oversikter utgitt av Meteorologisk institutt.
 • Avling og kvalitet av karve (Carum carvi) samla inn frå heile landet 

  Børtnes, Gunhild; Mordal, Ruth (Bioforsk TEMA;5(8) 2010, Research report, 2010)
  Det vart samla inn 71 frøparti av vill karve frå alle fylker i landet. Det vart planta ut karve i september 2007 på Bioforsk Øst Apelsvoll på Østre Toten i Oppland. Karvefrø vart hausta i juli 2009. Det var stor variasjon ...
 • Resultater fra JOVA-programmet 1992-2009. Erosjon og tap fra jordbruksarealer 

  Rød, Line Meinert; Bechmann, Marianne; Pedersen, Rikard; Deelstra, Johannes; Eggestad, Hans (Bioforsk TEMA;5(13) 2010, Research report, 2010)
  Resultatene fra Program for jord- og vannovervåking (JOVA) viser at næringsstofftapene har økt i flere felt gjennom overvåkingsperioden, på tross av omfattende tiltaksgjennomføring. På Østlandet har det i overvåkingsperioden ...
 • Heksekost på eple – nye utbrudd 

  Blystad, Dag Ragnar; Fløistad, Erling; Brurberg, May Bente (Bioforsk TEMA;5(21) 2010, Research report, 2010)
  Heksekost på eple er en karanteneskadegjører. Høsten 2010 er det påvist heksekost i eple fra 11 frukthager, 10 i Sogn og 1 i Telemark. Sannsynligvis står det infiserte trær på mange flere steder. I Sogn er det funnet ...
 • Vær oppmerksom på Tuta absoluta i tomat 

  Sundbye, Anette; Johansen, Nina S (Bioforsk TEMA;5(17) 2010, Research report, 2010)
  Tomatdyrkere i Norge bør være oppmerksomme på et nytt skadedyr som er på frammarsj i Europa. Det er en bladminerende møll med det velklingende latinske navnet Tuta absoluta. Den foretrekker tomat, hvor den kan for¬årsake ...
 • Rognebærmøll – en sulten flyktning i eplehagen 

  Kobro, Sverre; Knudsen, Geir; Trandem, Nina (Bioforsk TEMA;5(6) 2010, Research report, 2010)
  Det hender at det er mark i eplene. Som oftest er det larven til rognebærmøll som er på ferde. Rognebærmøll er en liten sommerfugl som har fått navnet sitt fordi den har rogn som vertplante. I enkelte år er det lite bær ...
 • Rester av plantevernmidler i frukt og grønnsaker 

  Holen, Børge; Lyrån, Birgitte (Bioforsk TEMA;5(9) 2010, Research report, 2010)
  Mattilsynet har overvåket nivået av plantevernmiddelrester i mat på det norske markedet siden 1977. De siste årene er det blitt analysert rundt 1500 stikkprøver fra norskproduserte og importerte varepartier, hvorav 40 ...
 • Ny soppsjukdom øydelegg buksbom 

  Talgø, Venche; Fløistad, Erling; Ørstad, Kari; Slørstad, Trude; Stensvand, Arne (Bioforsk TEMA;5(19) 2010, Research report, 2010)
  I august 2010 vart det stadfesta store skadar av soppen Cylindrocladium buxicola på buksbom (Buxus sempervi¬rens) i ein privathage i Oslo, og i september vart han funnen i Rogaland. I kjølvatnet av dette fann vi C. buxicola ...
 • Tiltaksplaner for vannområdene 

  Borch, Håkon; Turtumøygard, Stein (Bioforsk TEMA;5(1) 2010, Research report, 2010)
  Ved utarbeidelse av tiltaksplaner for vannområdene er det viktig å ha gode verktøy for å beregne problemomfang og effekter av tiltak. Bioforsk har utviklet flere verktøy som kan være til stor nytte ved utarbeidelse av ...
 • Tilstanden i Vansjø- Hobølvassdraget i 2009 

  Skarbøvik, Eva; Bechmann, Marianne; Rohrlack, Thomas; Haande, Sigrid (Bioforsk TEMA;5(2) 2010, Research report, 2010)
  På oppdrag for Vannområdeutvalget for Morsa har Bioforsk og NIVA i perioden fra oktober 2008 til oktober 2009 utført overvåking av Vansjø og dens tilførselselver/-bekker, samt seks andre innsjøer i nedbørfeltet. Undersøkelsene ...
 • Jordlevende sopp 

  Pommeresche, Reidun; Ruissen, Theo; Joner, Erik (Bioforsk TEMA;6(18) 2011, Research report, 2011)
  Jordlevende sopp vokser som lange trådformede strukturer kalt hyfer. Når flere hyfer vokser sammen dannes et hvitaktig mycel som vi kan se med det blotte øye. Sopp har ikke klorofyll og må derfor skaffe seg næring på annet ...
 • Er det forskjeller i beitepreferanser mellom gamle" og "moderne" kuraser? - et norsk-svensk NordGen-prosjekt som skal avsluttes i 2011" 

  Bele, Bolette; Norderhaug, Ann (Bioforsk TEMA;6(9) 2011, Research report, 2011)
  Studier av forskjeller i beitepreferanser mellom høytytende og moderat ytende melkekuraser er foreløpig få. Det er derfor et stort behov for mer kunnskap om eventuelle reelle forskjeller. I dette prosjektet undersøkes det ...
 • Kadaversøkende hunder 

  Hansen, Inger (Bioforsk TEMA;6(7) 2011, Research report, 2011)
  Bruk av kadaversøkende hunder bidrar til funn av langt flere kadaver enn om man ikke benytter seg av hund. Imidlertid er det vanskelig å søke gjennom store utmarksarealer i tilstrekkelig omfang. Smestad-metoden er en metode ...
 • Asiatiske trebukker i løvtrær og treemballasje 

  Sundbye, Anette; Johansen, Nina S (Bioforsk TEMA;6(12) 2011, Research report, 2011)
  De asiatiske trebukkene Anoplophora chinensis og Anoplophora glabripennis er påvist sporadisk fl ere ganger på løvtrær i Nord-Europa, etter at det er importert infi sert treemballasje, bonsaitrær m.m. fra Øst- Asia. Disse ...
 • Nematoder – sirkulerer næringsstoffer i jord 

  Pommeresche, Reidun; Magnusson, Christer (Bioforsk TEMA;6(16) 2011, Research report, 2011)
  Nematoder (rundormer) er mest kjent som parasitter i dyr, mennesker og planter. Størstedelen av nematodene (ca. 60 %) lever imidlertid fritt i jord og vann og er ikke parasitter. De er ørsmå, gråhvite, «markliknende» ...
 • Phytophthora ramorum angrip skogen på vestkysten av England 

  Talgø, Venche (Bioforsk TEMA;6(6) 2011, Research report, 2011)
  I 2009 vart det oppdaga at Phytophthora ramorum er årsak til massedød av japanlerk (Larix kaempferi) i sørvest England. Også andre treartar som veks under eller nær infisert japanlerk vert ramma. Epidemien spreier seg til ...

View more