Recent Submissions

 • Bioforsk-konferansen 2013. Sammendrag av presentasjoner 

  Fløistad, Erling; Günther, Morten (Bioforsk FOKUS;8(2) 2013, Book, 2013)
  Denne boka inneholder sammendrag av 118 av de 134 foredragene som blir holdt under konferansen pluss 30 av 39 vitenskapelige plakater som presenteres.
 • Biologisk nitrogenbinding - belgvekster som kilde til nitrogen 

  Serikstad, Grete Lene; Hansen, Sissel; de Boer, Anne (Bioforsk FOKUS;8(3) 2013, Research report, 2013)
  Erteblomstfamilien omfatter viktige jordbruksplanter både til fôr (kløver, luserne) og mat (erter, bønner, linser). Erteplanter eller belgvekster har den unike egenskapen at de ved hjelp av bakterier i knoller på røttene ...
 • Bioforsk-konferansen 2014. Sammendrag og presentasjoner 

  Fløistad, Erling; Günther, Morten (Bioforsk FOKUS;, Research report, 2014)
  Denne boka inneholder sammendrag av 81 av de 88 foredragene som blir holdt under konferansen pluss 31 av 54 vitenskapelige plakater som presenteres. I boka er sammendragene gruppert sesjonsvis på samme måte som i ...
 • Bark in feed - for improved feed utilization and animal health 

  Steinshamn, Håvard (Bioforsk FOKUS;, Research report, 2014)
  Condensed tannins (CT) in the diet of ruminants may reduce feed intake and digestibility, and thereby production. However, dietary CT may increase protein utilization, reduce enteric methane loss and reduce gastrointestinal ...
 • Korsmo 150 år: Ukas ugras 2013 

  Sjursen, Helge; Fløistad, Erling; Dybdal, Siri Elise (Bioforsk FOKUS;, Research report, 2014)
  Sesongen 2013 publiserte www.bioforsk.no i samarbeid med Forskning.no en spalte, «Ukas ugras», der en kunne lære mer om 15 utvalgte kjente og ukjente ugrasarter, som ofte dukker opp i hagen eller en åker i nærheten. ...
 • Forbedret lagringsevne for norsk frukt og grønt. Avslutningsseminar for prosjektet: Improved quality of Norwegian fruits, potatoes and vegetables after long- and short-term storage (2010-2014) 

  Hermansen, Arne; Molteberg, Eldrid Lein (Bioforsk FOKUS;, Research report, 2014)
  Lagring av vegetabiler er et sentralt tema i Norge siden hoveddelen av produksjonen av frukt, grønnsaker og poteter blir lagret kortere eller lengre tid før de når forbrukeren. Kvaliteten av produkter etter lagring blir i ...
 • Turf grass winter survival. Book of abstracts from international seminar 11-12 November 2014 

  Espevig, Tatsiana; Kvalbein, Agnar (Bioforsk FOKUS;, Research report, 2014)
  This seminar presents results of vital interest for golf courses in the Nordic countries regarding turf grass winter survival. About 70% of golf courses in this part of Europe suffer from winter damages every year and that ...
 • Jordbærdyrking i økologisk landbruk 

  Døving, Aksel; Nes, Arnfinn; Serikstad, Grete Lene (Bioforsk FOKUS;, Research report, 2012)
  Jordbær er den viktigaste bærveksten i Norge. Den økologiske produksjonen utgjer ein svært liten del. Mange forbrukarar ønskjer å kjøpa usprøyta jordbær og det burde derfor vere rom for ein vesentleg større andel økologisk ...
 • Bringebærdyrking i økologisk landbruk 

  Nes, Arnfinn; Takle, Torbjørn; Serikstad, Grete Lene (Bioforsk FOKUS;, Research report, 2012)
  Bringebærdyrking har hatt kraftig framgang i Noreg siste åra og er nest etter jordbær den viktigaste bærveksten. Den økologiske produksjonen utgjer som for bærartene elles enno ein svært liten del. Men mange forbrukarar ...
 • Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 2 – Grønnsaker og potet 

  Meadow, Richard; Brandsæter, Lars Olav; Birkenes, Svein Magne; Hermansen, Arne (Bioforsk FOKUS;, Book, 2008)
  En gjennomgang av de viktigste skadeorganismer (skadedyr, sjukdommer og ugras) som forekommer i grønnsaker og potet i Norge, samt bekjempingsmetoder som er tillatt og anbefalt ved økologisk dyrking.
 • Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 4 – Frukt og bær 

  Røen, Dag; Brandsæter, Lars Olav; Birkenes, Svein Magne; Jaastad, Gunnhild; Nes, Arnfinn; Trandem, Nina; Stensvand, Arne (Bioforsk FOKUS;, Book, 2008)
 • Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk - Bind 3 - Korn, oljevekster og kjernebelgvekster 

  Brandsæter, Lars Olav; Mangerud, Kjell; Brodal, Guro; Andersen, Arild; Birkenes, Svein Magne (Bioforsk FOKUS;, Book, 2009)
 • Bioforsk-konferansen 2015. Sammendrag av presentasjoner og plakater 

  Fløistad, Erling; Günther, Morten (Bioforsk FOKUS;, Research report, 2015)
  Denne boka inneholder sammendrag av 80 av de 90 foredragene som blir holdt under Bioforsk-konferansen. I tillegg presenteres sammendrag av 36 vitenskapelige plakater. I boka er sammendragene gruppert sesjonsvis på samme ...
 • Dyrkingsforsøk med luserne og raudkløver 

  Lunnan, Tor; Stürite, Ievina (Bioforsk FOKUS;, Research report, 2015)
  Kløver og luserne har interesse i engdyrkinga på grunn av biologisk N-fiksering, høgt proteininnhald og lågt fiberinnhald. Nye norske sortar av luserne har betre overvintringseigenskapar enn utanlandske sortar og kan utvide ...
 • Terroir på norsk - husdyrprodukter med lokal identitet 

  Bele, Bolette; Sickel, Hanne (Bioforsk FOKUS;, Research report, 2015)
  Forskning og utvikling knyttet til «terroir» og «terroirprodukter» skjer både innenfor samfunnsfaglige og naturfaglige forskningsmiljøer. Bioforsk har i tre år hatt en tverrfaglig, intern forskergruppe som har prøvd å ...
 • Avling og avlingskvalitet i økologisk dyrka gras-raudkløvereng - samla analyse av eldre forsøksdata 

  Steinshamn, Håvard; Adler, Steffen Andreas; Frøseth, Randi Berland; Lunnan, Tor; Torp, Torfinn; Bakken, Anne Kjersti (Bioforsk FOKUS;, Research report, 2014)
  Det er behov for å vite kva ein kan vente seg av avling og avlingskvalitet i økologisk dyrka eng til bruk i taktisk og strategisk planlegging av økologisk mjølkeprodukjson. Formålet med dette arbeidet var å utnytte ...