Recent Submissions

 • Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Oppland 

  Lerfald, Merethe; Lien, Gudbrand; Alnes, Per Kristian; Sand, Roald; Folstad, Kristin Stokke; Paulsen Rye, Siv Karin (NILF Rapport;2012-1, Research report, 2012-06)
  Denne utredningen, som er utført på oppdrag av Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune, har som formål å bidra til å øke kunnskapen om verdiskapingen og sysselsettingen i landbruk og landbruksbasert virksomhet i ...
 • Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Hedmark 

  Lien, Gudbrand; Alnes, Per Kristian; Lerfald, Merethe; Sand, Roald; Folstad, Kristin Stokke; Paulsen Rye, Siv Karin (NILF Rapport;2012-2, Research report, 2012-06)
  Denne utredningen, som er utført på oppdrag av Fylkesmannen i Hedmark og Hedmark fylkeskommune, har som formål å bidra til å øke kunnskapen om verdiskapingen og sysselsettingen i landbruk og landbruksbasert virksomhet i ...
 • Innovasjon i kjøttbransjen. Status, forutsetninger og suksesskriterier 

  Veidal, Asbjørn; Hval, Julie Nåvik; Kjølseth, Trygve (NILF-rapport;2013-2, Research report, 2013)
  Norsk kjøttbransje er viktig for verdikjeden for mat i Norge og sysselsetter i dag over 12 000 personer. Industrien står ovenfor store utfordringer knyttet til verdiskaping og fremtidig konkurransekraft. Både nasjonale og ...
 • Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet 

  Prestvik, Anne; Nebell, Ingunn; Pettersen, Ivar (NILF-rapport;2013-4, Research report, 2013)
  Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Gjennom Inn på tunet utfyller gårdsbruk tjenester fra spesialiserte velferdsinstitusjoner, ...
 • Emerging green innovation platforms. A comparative study on bioenergy policies in Emilia-Romagna and Norway 

  Cavicchi, Biancha (NILF-rapport;2013-1, Research report, 2013)
  Bioenergy and rural development are increasingly under political focus. Bioenergy development is considered as a tool to deal with the climate change and rural areas crisis. The European Directive 2009/28/CE has set the ...
 • Evaluering av tiltak mot fosfortap fra jordbruksarealer i Norge. Kost-effekt vurderinger 

  Refsgaard, Karen; Bechmann, Marianne; Blankenberg, Anne-Grete Buseth; Kvakkestad, Valborg; Kristoffersen, Annbjørg; Veidal, Asbjørn (NILF-rapport;2013-3, Research report, 2013)
  Denne rapporten presenterer resultatene fra et prosjekt med hovedformål å øke kunnskapen om kostnader og fosforeffekt ved miljøtiltak for redusert fosforavrenning fra jordbruket fra ulike kornområder i Norge. Rapporten ...
 • Markedsregulering – verdsatt, men omstridt 

  Rålm, Per Christian; Sørbye, Stine Evensen; Kjernli-Wijnen, Sofie; Pettersen, Ivar (NILF-rapport;2013-5, Research report, 2013)
  Markedsregulering har satt sitt preg på markedet for norske jordbruksvarer de siste 80 årene. Det samme gjelder for flere andre industriland. En hovedforutsetning er at bøndene har anledning til å koordinere tilbud og pris. ...
 • Grønn verdi. Lønnsom vekst for norsk frukt og grønt 

  Pettersen, Ivar; Nebell, Ingunn; Prestvik, Anne (NILF Rapport;2014-3, Research report, 2014)
  Norske frukt- og grøntprodusenter utgjør kjernen i en stor, vekstkraftig og konkurranseutsatt verdikjede i norsk matsektor. Norsk frukt og grøntproduksjon må hele tiden tilpasse eget tilbud til konkurrerende import og har ...
 • Kartlegging av arbeidskrafts- og kompetansebehov i matindustrien 

  Prestvik, Anne; Rålm, Per Christian (NILF-Report;, Research report, 2014)
  Det er gjennomført to undersøkelser for å kartlegge kompetansebehovet i matindustrien. En spørreundersøkelse rettet mot medlemsbedrifter i NHO Mat og Drikke og NHO Mat og Landbruk, og en kvalitativ undersøkelse rettet mot ...
 • Næringsanalyse for Regionalpark Haldenkanalen 

  Refsgaard, Karen; Helgesen, Hilde; Haugsbø, Miriam Søgnen; Gezelius, Stig Strandli (NILF-Report;, Research report, 2014)
  Næringsanalysen har bakgrunn i etableringen av Regionalpark Haldenkanalen. Formålet med Regionalpark-initiativet er å styrke bosettingen gjennom å tilrettelegge for utnyttelse av lokale - primært natur- og kulturbaserte - ...
 • Revitalisere støyutsatt jordbruk – Jordbruket på Ørland i lys av etableringen av hovedkampflybasen 

  Pettersen, Ivar; Stræte, Egil Petter; Walland, Finn (NILF Rapport;, Research report, 2015)
  Jordbruket på Ørland er vitalt og har attraktive utviklings- og fornyelsesmuligheter. Norges største forsvarssatsing gjennom tidene hindrer nå investeringer i støyutsatte jordbruksområder. Hindringen er en følge av ...
 • Motivasjon for økologisk kornproduksjon 

  Prestvik, Anne; Milford, Anna Birgitte (NILF-rapport;, Research report, 2015)
  Oppland fylke er foregangsfylke for økologisk kornproduksjon og skal bidra til å øke den økologiske kornproduksjonen i Norge. Som en del av dette arbeidet har vi i dette prosjektet hatt som formål å avdekke hvorfor ikke ...