Saskia Holmkvist er professor ved Avdeling Kunstakademiet.

Recent Submissions

  • Bodily Affect 

    Holmkvist, Saskia (Artistic production; Others, 2016)
    Min utgångspunkt med Bodily Affect var att få mer kunskap kring hur annat än det verbala påverkar ett tolkat samtal. Jag var intresserad av konkurrerande metoder för att få veta mer om var skillnaderna uppstår i tolkningen ...