Show simple item record

dc.contributor.authorHolien, Håkon
dc.contributor.authorHassel, Kristian
dc.coverage.spatialSnåsa, Nord-Trøndelagnb_NO
dc.date.accessioned2017-04-03T11:02:51Z
dc.date.available2017-04-03T11:02:51Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-7456-765-8
dc.identifier.issn2535-2733
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2436589
dc.description.abstractFormålet med denne undersøkelsen har vært å kartlegge og dokumentere mangfoldet av karplanter, moser, lav og sopp i Bergsåsen naturreservat i Snåsa, Nord-Trøndelag. Området har vært vernet siden 1977 og har vært kjent for rike forekomster av orkidéer. Reservatet har spesielt gode forekomster av kalkfuruskog, men også en del kalkgranskog og andre rike naturtyper. Kunnskapen om karplanter og moser har vært rimelig god mens lav og sopp har vært relativt dårlig kjent. Til sammen er det registrert 194 taksa (arter og underarter) av karplanter, 308 moser, 180 lav og 274 sopp. Av disse var det 34 rødlistearter. Seks arter er vurdert som direkte truet (EN) i Norge; skorpelavene Petractis clausa og Placynthium stenophyllum, hårklokkemose Encalypta spathulata, krokblygmose Seligeria campylopoda, karstslørsopp Cortianrius diosmus og fagervokssopp Hygrophorus calophyllus. Åtte arter fra reservatet er vurdert som sårbar (VU) i den norske rødlista; huldreblom Epipogium aphyllum, rosa tusselav Schismatomma pericleum, småklokkemose Encalypta vulgaris, trådflette Hypnum sauteri, nurkblygmose Seligeria pusilla, praktrødspore Entoloma bloxamii, melrødspore Entoloma prunuluoides og vrangstorpigg Sarcodon lundellii.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNord universitetnb_NO
dc.relation.ispartofseriesFoU-rapport / Nord universitet;6
dc.subjectBergsåsen naturreservatnb_NO
dc.subjectrødlistearternb_NO
dc.subjectkalkfuruskognb_NO
dc.subjectkalkgranskognb_NO
dc.subjectSnåsa kommunenb_NO
dc.titleKarplanter, moser, lav og sopp i Bergsåsen naturreservat, Snåsa, Nord-Trøndelag : en kunnskapsstatus med fokus på rødlisteartenenb_NO
dc.typeOthersnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber45 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record