Studentoppgaver som har fått karakteren A

Recent Submissions

 • Smertevurdering og smertevurderingsverktøy 

  Hovden, Kristin T. (Student paper, others, 2016-10)
  Denne prosjektplanen handlar om smertevurdering og smertevurderingsverktøy. Då smerte er ei subjektiv oppleving, kan det vere vanskeleg for helsepersonell å prioritere smertepasienter med Akutt abdomen ved innkomst ...
 • Den akutt sjuke pasient i heimesjukepleien 

  Vikedal, Venke Lise (Student paper, others, 2016-10)
  I heimesjukepleien ser ein at utviklingen går mot fleire sjuke eldre heimebuande pasientar. Dei eldre lever lenger, dei ofte har komplekse sjukdomstilstandar og kommunane har fått eit større ansvar for oppfølging av og ...
 • Haster, haster ikke…….? 

  Lerøy, Stian (Student paper, others, 2016-10)
  SATS Norge ble innført som triageverktøy i akuttmottak ved Haukeland Universitetssykehus i 2013. Siden oppstarten av SATS Norge har jeg og mine kolleger erfart at pasienter med KOLS som innlegges via akuttmottak med annen ...
 • Hvordan kan implementering av NEWS i kommunalt sykehjem bidra til tidlig oppdagelse av forverring av pasientens tilstand? 

  Hagevik Dahl, Mona (Student paper, others, 2016-10)
  Denne oppgaven tar for seg hvordan en kan forbygge innleggelser fra sykehjem til sykehus ved å ta i bruk beslutningsverktøyet National Early Warning Score. Ved å bruke dette verktøyet vil en få en tidlig oppdagelse av ...
 • Non invasiv ventilasjon i akuttmottak-avdeling 

  Storevik, Jon Kåre (Student paper, others, 2016-10)
  Denne prosjektplanen er eit fagutviklingsprosjekt for sjukepleiarar som jobbar i akuttmottak, med fokus på bruken av Non invasiv ventilasjon (NIV). Ein tek føre seg korleis ein kan implementere fagutviklingsprogram for NIV ...
 • Katastrofeberedskap i akuttmottak 

  Førsvoll, Christian (Student paper, others, 2016-10)
  Prosjektplanen er utformet som et kvalitetsforbedringsprosjekt. Den tar for seg arbeidet med å utarbeide et opplærings- og øvingsprogram for å gjøre personell i akuttmottak best mulig i stand til å håndtere en ...
 • Kan pasienter med hjertestans på en observasjonspost bli sikret optimal avansert hjerte-lunge-redning (AHLR) ved at det implementeres regelmessige øvelser i AHLR for sykepleiere? 

  Senneset, Unni O. (Student paper, others, 2016-10)
  Hvert år rammes flere tusen mennesker av plutselig hjertestans. De fleste forårsaket av sykdom i selve hjertet. Etter nyoppstått hjerteinfarkt er risikoen for hjertestans svært høy. Sjansen for å overleve en hjertestans ...
 • Akutt eldre syke. 

  Algrøy, Evelyn E. (Student paper, others, 2016-10)
  Denne oppgaven tar for seg muligheten for bedre og raskere behandling av akutt syke pasienter i sykehjem. I innledningen blir det vist til behovet for økt kompetanse i kommunene, som følge av demografisk utvikling og ...
 • Hvordan kan gruppeveiledning implementeres i akuttmottak som et tiltak i å forebygge utbrenthet blant sykepleiere? 

  Jakobsen, Lena (Student paper, others, 2016-10)
  Denne prosjektplanen tar for seg utbrenthet blant sykepleiere i akuttmottak. Den tar sikte på å implementere gruppeveiledning som et forebyggende tiltak mot dette. Det ble først gjennomført en litteraturstudie om utbrenthet ...