Knut Arild Flatner er førsteamanuensisved avdeling Dans.