Knut Arild Flatner er førsteamanuensisved avdeling Balletthøgskolen.