Show simple item record

dc.contributor.authorFagerholm, Vigdis Irene
dc.date.accessioned2017-03-21T09:44:33Z
dc.date.available2017-03-21T09:44:33Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2434818
dc.description.abstractHelhetlig behandling av personer med psykiske lidelser har vært et fokus spesielt i forbindelse med Opptrappingsplanen, 1999-2008. Det har vært rettet et spesielt fokus mot pårørende- og nettverksarbeid. Tilbakemeldinger fra pårørende viser at de fortsatt ikke føler seg ivaretatt, sett og hørt. Det finnes flere studier som omhandler pårørende til personer med psykisk lidelse og deres møte med helsevesenet. Opplevelsene til foreldre til voksne barn med alvorlig psykisk lidelse har fått lite oppmerksomhet i tidligere forskning. Hensikt Studiens hensikt er å få kunnskap om, og en dypere forståelse av hvordan det oppleves å være foreldre til voksne barn med alvorlig psykisk lidelse og voldsproblematikk. Teoretisk grunnlag Fenomenet opplevelsen av å være foreldre blir drøftet i lys av teorier om alvorlige psykiske lidelser, vold og pårørendearbeid. Metode Studien har et kvalitativt, beskrivende og eksplorerende design basert på et hermeneutisk-fenomenologisk grunnlag. Data ble samlet inn gjennom individuelle kvalitative dybdeintervjuer med fem foreldre. En tematisk tekstanalyse ble benyttet for å analysere datamaterialet. Funn Foreldrene ga uttrykk for en ensom situasjon hvor de står alene om å forstå alvoret i forhold til hvor sykt barnet deres er. De opplever det ikke er rom for at de kan få bearbeidet situasjonen sin, at ikke helsevesenet forstår eller lytter til dem, gir dem informasjon, eller inkluderer dem i det som skjer. De beskrev en maktesløshet ved å føle at de har gjort alt de kan for å hjelpe barnet sitt, men at de ikke klarer å finne nøkkelen. Konklusjon Foreldre til voksne barn med alvorlig psykisk lidelse og voldsproblematikk ser ut til å betale en høy pris for barnas problematikk og det ser ut til å påvirke så å si alle livsområder. I møtet med hjelpeapparatet opplever de å bli møtt på helsevesenets premisser uten at deres behov og rettigheter blir ivaretatt. Det er stor grunn til bekymring med tanke på foreldrenes situasjon og belastning. Det vil være viktig med en endring av helsevesenets rutiner med tanke på å ivareta foreldre til voksne barn med alvorlige psykiske lidelser og voldsproblematikknb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectpsykisk helsearbeidnb_NO
dc.subjectbarnnb_NO
dc.subjectpsykiatrinb_NO
dc.titleVi er foreldre livet ut - Opplevelsen av å være foreldre til voksne barn med alvorlig psykisk lidelse og voldsproblematikknb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Psykiatri, barnepsykiatri: 757nb_NO
dc.source.pagenumber71 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record