Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFludal, Jofrid
dc.date.accessioned2017-03-20T14:16:18Z
dc.date.available2017-03-20T14:16:18Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2434748
dc.descriptionMasteroppgave ledelse ORG917 - Universitetet i Agder 2016nb_NO
dc.description.abstractFag- og yrkesopplæring står sterkt i Rogaland. Samarbeidet mellom dei ulike partane i yrkesopplæringsnemnda vert ofte trekt fram som eit «konkuransefortrinn» og nemnda vert rekna som ei av dei fremste i landet. Eg har undra meg på kva det er med yrkesopplæringsnemnda i Rogaland som gjer at ho har fått dette omdømmet. I studien min har eg valt å sjå nærare på det. Problemstillinga vart følgande: Kva faktorar kan forklare at yrkesopplæringsnemnda i Rogaland er ein av dei leiande aktørande regionalt og nasjonalt når det gjeld kvalitetsutvikling av fag- og yrkesopplæring. Studien vart gjennomført som ei intervjuundersøking blant 5 informantar med ulik tilknyting til yrkesopplæringsnemnda i Rogaland. Alle hadde god kjennskap til nemnda sitt virke og mandat. Som teoretisk grunnlag for studien har eg tatt utgangspunkt i tre av Bolman & Deal sine fortolkingsrammer; det strukturelle, det politiske og det symbolske perspektivet. Ved å forstå eit fenomen utifrå ulike fortolkingsrammer vil ein kunne skape auka forståing og innsikt. Yrkesopplæringsnemnda i Rogaland er eit fenomen. Hovudfunna kan samanfattast i fem punkt; • Eit unikt samspel internt i yrkesopplæringsnemnda basert på tillit. Partipolitiske skiljeliner er viska bort, partane i arbeidslivet står ikkje mot kvarandre og ein står samla om eit felles mål; «det som er best for fagopplæringa i Rogaland». • Delegering av fullmakter frå fylkestinget til yrkesopplæringsnemnda utover det som opplæringslova legg opp til. • Ei lita og effektiv nemnd som er handterlig og raskt «på ballen». • Leiaren av yrkesopplæringsnemnda er folkevald. • Fagarbeidaren står sterkt i Rogaland Under dette kan ein fornemme eit felles sett av verdiar, tufta på ei lang historie med hermetikkindustri, sjøfart, mekanisk industri, olje, fisk, landbruk og alt det som Rogaland står for.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectORG917nb_NO
dc.titleMed fagbrev ligg verda open : ein studie av yrkesopplæringsnemnda i Rogalandnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242nb_NO
dc.source.pagenumber72 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal