Recent Submissions

 • P-gjødsling til grønnsaker. Evaluering og nye anbefalinger 

  Riley, Hugh; Stubhaug, Erling; Kristoffersen, Annbjørg; Krogstad, Tore; Guren, Gerd; Tajet, Torgeir (Bioforsk rapport;7(68) 2012, Research report, 2012-03)
  Trender og utfordringer ved P-gjødsling til grønnsaker er drøftet og resultater av eldre og nyere norske forsøk med P-gjødsling til grønnsaksarter er presentert. Grønnsaker er en vekstgruppe med varierende rotvekstmønster, ...
 • Tiltaksplan for Årungen 

  Borch, Håkon; Yri, Anders; Løvstad, Øivind; Turtumøygard, Stein (Bioforsk rapport;2(52) 2007, Research report, 2007-08-06)
 • Tiltak mot fosfortap fra jordbruksarealer rundt vestre Vansjø 

  Bechmann, Marianne; Pengerud, Annelene; Øygarden, Lillian; Øgaard, Anne Falk; Syversen, Nina (Bioforsk rapport;1(177) 2006, Research report, 2007-01-31)
  Rapporten presenterer en oppdatert oversikt over kunnskapsstatus og eventuelle kunnskapsmangler vedrørende effekter av tiltak som er aktuelle på jordbruksarealer i nedbørfeltet til vestre Vansjø. Aktuelle tiltak i nedbørfeltet ...
 • Skjøtselplan for kultuavhengig biomangfold. Søm-Rauakerkilen naturreservat, Grimstad kommune, Aust-Agder 

  Svalheim, Ellen (Bioforsk rapport;2(112) 2007, Research report, 2007-10-18)
  Skjøtselsplan for Søm-Ruakerkilen naturreservat er utarbeidet på oppdrag fra Fylkesmannens miljøvernavdeling i Aust-Agder, og er en del av Bioforsk sitt prosjekt ”Biomangfoldet i kulturlandskapet – Arvesølvet på Agder”. ...
 • Vortemjølkrust i norske julestjerner i 2006 

  Toppe, Brita; Talgø, Venche; Herrero, Maria-Luz; Gjærum, Halvor B.; Stensvand, Arne (Bioforsk rapport;2(5) 2007, Research report, 2007-01-12)
 • Populasjonsovervåkning av brunbjørn (Ursus Arctos) 2005-2008 

  Bjervamoen, Siv Grete; Eiken, Hans Geir (Bioforsk rapport;2(74) 2007, Research report, 2007-07-06)
 • Skjøtselsplan for Holandsosen i Vegaøyan verdensarvområde, Vega kommune, Nordland 

  Carlsen, Thomas; Hatten, Lise; Sickel, Hanne (Bioforsk rapport;2(96) 2007, Research report, 2007-10-15)
  Skjøtselsplanen for Holandsosen naturreservat baserer seg på overordnet kartlegging av vegetasjon knyttet til kulturlandskapet, samt kunnskap om tidligere arealbruk og historie. Det er utarbeidet vegetasjonskart for ...
 • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Skas-Heigre kanalen 2006 

  Molversmyr, Åge; Eggestad, Hans; Pengerud, Annelene; Ludvigsen, Gro Hege; Bechmann, Marianne; Øygarden, Lillian; Lode, Olav (Bioforsk rapport;2(126) 2007, Research report, 2007-10-30)
  Overvåkingen av Skas-Heigre kanalen inngår som en del av programmet Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Feltet overvåkes med hensyn på erosjon og næringsstoffavrenning, og pesticider.
 • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Kolstadbekken 2006 

  Selnes, Svein; Eggestad, Hans; Pengerud, Annelene; Ludvigsen, Gro Hege; Bechmann, Marianne; Øygarden, Lillian (Bioforsk rapport;2(119) 2007, Research report, 2007-10-30)
  Overvåkingen av Kolstadbekken inngår som en del av programmet Jord- og vannovervåking i land-bruket (JOVA) og har pågått siden 1991. Feltet overvåkes med hensyn på erosjon og næringsstoffav-renning.
 • Fire blight in Norway - An assessment of the plant health risk for the plant disease fire blight in Norway 

  Sletten, Arild; Rafoss, Trond (Bioforsk rapport;2(13) 2007, Research report, 2007-01-24)
 • Fosfortilførsler til vestre Vansjø og Mosseelva i 2006 

  Bechmann, Marianne; Eggestad, Hans (Bioforsk rapport;2(36) 2007, Research report, 2007-03-01)
 • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Vasshaglona 2006 

  Stubhaug, Erling; Hetland, Ove; Bechmann, Marianne; Pengerud, Annelene; Eggestad, Hans; Ludvigsen, Gro Hege; Øygarden, Lillian; Lode, Olav (Bioforsk rapport;2(121) 2007, Research report, 2007)
  Overvåkingen av Vasshaglona inngår som en del av programmet Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) og har pågått siden 1991. Feltet overvåkes med hensyn på erosjon og næringsstoffavrenning, og pesticider. Rapporten ...
 • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Heiabekken 2006 

  Pengerud, Annelene; Ludvigsen, Gro Hege; Eggestad, Hans; Bechmann, Marianne; Tveiti, Geir; Øygarden, Lillian; Lode, Olav (Bioforsk rapport;2(127) 2007, Research report, 2007-10-30)
  Overvåkingen av Heiabekken inngår som en del av programmet Jord- og vannovervåking i landbru-ket (JOVA) og har pågått siden 1991. Feltet overvåkes med hensyn på pesticider. Det ble i 2004 foretatt en ny avgrensning av ...
 • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Hotran 2006 

  Deelstra, Johannes; Ludvigsen, Gro Hege; Pengerud, Annelene; Eggestad, Hans; Øygarden, Lillian; Lode, Olav; Paulsen, Leif Inge (Bioforsk rapport;2(122) 2007, Research report, 2007)
  Overvåkingen av Hotran inngår som en del av programmet Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) og har pågått siden 1992. Feltet overvåkes med hensyn på erosjon og næringsstoffavrenning, og pesticider.
 • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Timebekken 2006 

  Deelstra, Johannes; Eggestad, Hans; Ludvigsen, Gro Hege; Pengerud, Annelene; Øygarden, Lillian; Lode, Olav; Westbye, Per (Bioforsk rapport;2(125) 2007, Research report, 2007)
  Overvåkingen av Timebekken inngår som en del av programmet Jord- og vannovervåking i landbru-ket (JOVA) og har pågått siden 1992. Feltet overvåkes med hensyn på erosjon og næringsstoffavren-ning, og pesticider.
 • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Naurstadbekken 2006 

  Dreyer, Lill; Hansen, Per; Eggestad, Hans; Pengerud, Annelene; Bechmann, Marianne; Øygarden, Lillian (Bioforsk rapport;2(124) 2007, Research report, 2007)
  Overvåkingen av Naurstadbekken inngår som en del av programmet Jord- og vannovervåking i land-bruket (JOVA) og har pågått siden 1994. Feltet overvåkes med hensyn på erosjon og næringsstoffav-renning.
 • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Bye 2006 

  Selnes, Svein; Eggestad, Hans; Pengerud, Annelene; Bechmann, Marianne; Øygarden, Lillian (Bioforsk rapport;2(120) 2007, Research report, 2007-10-30)
  Overvåkingen av Byefeltet inngår som en del av programmet Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) og har pågått siden 1990. Feltet overvåkes med hensyn på erosjon og næringsstoffavrenning.
 • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Lierelva 2006 

  Pengerud, Annelene; Ludvigsen, Gro Hege; Eggestad, Hans; Øygarden, Lillian; Lode, Olav; Fladby, Ole K. (Bioforsk rapport;2(128) 2007, Research report, 2007-10-30)
  Overvåkingen av Lierelva inngår som en del av programmet Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) og har pågått siden 1997. Feltet overvåkes med hensyn på pesticider.
 • Stowaways in imported horticultural plants: alien and invasive species - assessing their bioclimatic potential in Norway 

  Staverløkk, Arnstein; Sæthre, May (Bioforsk rapport;2(66) 2007, Research report, 2007-08-15)
  Dispersal of alien species, plant pests and other organisms through trade with living plants and plant parts increases with globalisation. Every year a significant amount of horticultural plants for use in urban landscapes ...
 • Forslag til øvre reintall i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt 

  Eilertsen, Svein Morten; Carlsen, Thomas; Bay-Larsen, Ingrid Agathe (Bioforsk rapport;2(93) 2007, Research report, 2007-07-30)
  Rapporten gir tilrådninger om øvre reintall i vinterflokk i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt. Forslaget til øvre reintall er basert på beitekartlegging i felt og distriktets vurdering av driftsmessig tilgjengelighet til ...

View more