Nye registreringer

 • Design and pilot testing of a dietary assessment methodology for children at school 

  Hansen, Mette; Laursen, Rikke Pilmann; Mikkelsen, Bent Egberg (Bioforsk rapport;4(150) 2009, Research report, 2009-11-05)
  Background: Nutrition‟s impact on an individual‟s health and sustainable consumption of food are issues that have long been on both the public and political agenda but are often viewed as two separate debates. This is ...
 • Kompostering 

  Pommeresche, Reidun; McKinnon, Kirsty (Bioforsk TEMA;6(20) 2011, Research report, 2011-11)
  Kompostering er metoder der organisk materiale, for eksempel matrester, hagerester, halm og/ eller husdyrgjødsel, omdannes til næringsrik jord og humus. Organismer som trenger god tilgang på luft sørger for omdanningen, ...
 • Populære økologiske tomater 

  Pedersen, Susanne Friis (Bioforsk TEMA;6(22) 2011, Research report, 2011-12)
  Tomat er etter potet verdens mest dyrkede grønnsak. I Norge utgjør tomat den største andel av grønnsakareal i veksthus. Det konsumeres ca. 7 kg tomat i året pr person både konvensjonell og økologisk dyrket (OFG, 2011). ...
 • Dyrking av økologiske tomater 

  Pedersen, Susanne Friis (Bioforsk TEMA;6(23) 2011, Research report, 2011-12)
  Tomat (Lycopersicon esculentum) tilhører søtvierfamilien, Solanaceae, sammen med andre planter som paprika, potet, aubergine og chili. Navnet “lycopersicon” er gresk og henviser til lukten og til det røde fargestoffet, ...
 • Luftegård til økologiske okser - anbefalinger for utforming og bruk 

  Aanensen, Lise; Hansen, Berit; Augustsen, Kjell-Arne; Lind, Vibeke (Bioforsk TEMA;5(24) 2010, Research report, 2010-12)
  Innen økologisk landbruk er man generelt opptatt av dyrevelferd og å gi dyrene mulighet til naturlig atferd. Det er derfor et krav i det økologiske regelverket at alle storfe inkludert okser skal ha permanent tilgang på ...
 • Spretthaler - jordas små kaniner 

  Pommeresche, Reidun; Fjellberg, Arne (Bioforsk TEMA;6(15) 2011, Research report, 2011-11)
  Spretthaler (Collemboler) er en gruppe med små dyr som lever i vegetasjonen, i strølaget og nedover i selve jorda til ca 15 cm dyp. De er viktige omdannere og nedbrytere av dødt plantemateriale og bidrar vesentlig til ...
 • Pupils’ Conception of Organic Foods and Healthy Eating in School 

  Andersen, Stine; Burkal, Anna; Olsen, Malene Falster; Mikkelsen, Bent Egberg (Bioforsk rapport;5(37) 2010, Research report, 2010-01-25)
  Adult habits, including unhealthy eating patterns, are largely established during a person´s childhood and early youth. In this connection, public schools are important health promoting platforms due to their potential for ...
 • Organic and conventional public food procurement for youth in Denmark – a national overview 

  Hansen, Stine Rosenlund; Nielsen, Thorkild; Kristensen, Niels Heine (Bioforsk rapport;5(113) 2010, Research report, 2010-08)
  This report is a mapping of the activities within public procurement of organic food for youth in Denmark, with a special focus on school meals. In Denmark, it is voluntary whether local municipalities or schools arrange ...
 • Finsk landrase i norsk saueavl 

  Våbenø, Arne (Bioforsk rapport;7(31) 2012, Research report, 2012-02-13)
  For å øke fruktbarheten hos norsk sau ble finsk landrase importert og utprøvd i kryssing med norske raser fra 1967-76. Det er gitt et sammendrag av forsøksresultata og presentert beregninger fra den første tida finsk sau ...
 • Forebyggende tiltak mot påkjørsler av elg langs jernbanen 

  Hind, Liv Jorunn; Sund, Håkon; Hansen, Inger; Carlsen, Thomas; Ruderaas, Norvald (Bioforsk rapport;5(87) 2010, Research report, 2010-10-18)
  I dette prosjektet har Bioforsk Nord Tjøtta prøvd ut Revira Viltstopp som et forebyggende tiltak mot elgpåkjørsler langs jernbanen. Vintersesongen 2009/10 ble produktet prøvd ut på en strekning på 15 km, mellom Harran og ...
 • Dyrking av økologiske agurker 

  Pedersen, Susanne Friis (Bioforsk TEMA;6(24) 2011, Research report, 2011-12)
  Agurk er populært på smørbrød, i salatbar eller i gresk tzatziki – for å nevne noe. Hver nordmann spiser i gjennomsnitt 5 kg agurk i året (SLF, 2011). Agurkdyrking stiller krav til varme og areal. Et følsomt punkt er roten ...
 • Et yrende liv rundt planterøttene 

  Pommeresche, Reidun (Bioforsk TEMA;6(14) 2011, Research report, 2011-11)
  Rhizosfæren er sonen med jord og jordliv nærmest rundt en planterot. Det er sonen der biologien og kjemien i jorda er påvirket av rota og omvendt. Vi kaller den også for rotsonen. Denne sonen er omtrent 1 mm tykk, men har ...
 • Hva er integrert plantevern? 

  Hofsvang, Trond (Bioforsk TEMA;6(11) 2011, Research report, 2011-08)
  Integrert plantevern er en overordnet strategi som tar i bruk alle teknikker som lar seg forene. Integrere på norsk betyr ”å sette sammen til et hele”. En god illustrasjon på integrert plantevern er et puslespill, der ...
 • A comparative study of the implementation of organic food in school meal systems in four European countries 

  Nielsen, Thorkild; Nölting, Benjamin; Kristensen, Niels Heine; Løes, Anne-Kristin (Bioforsk rapport;4(145) 2009, Research report, 2009-11-10)
  Based on national reports from Denmark, Finland, Italy and Norway, describing the school meal systems and to which extent organic food is integrated there, this report identifies differences between the four countries and ...
 • Organic school meals in three Danish municipalities 

  He, Chen; Mikkelsen, Bent Egberg (Bioforsk rapport;4(66) 2009, Research report, 2009-01-19)
  In order to prevent children and young people from becoming obese, healthier eating patterns are urgent. Organic school meals may be an effective strategy to provide healthy food to children. The purpose of this study was ...
 • Tilpass økologisk gjødsling til agurk og tomat 

  Pedersen, Susanne Friis (Bioforsk TEMA;6(25) 2011, Research report, 2011-12)
  Utfordringene med et rasjonelt dyrkingssystem for økologisk tomat og agurk i veksthus er forsyning med plantetilgjengelig næringsstoff med organisk opprinnelse under hele vekstsesongen, slik at det ikke blir immobilisering ...
 • Protozoer – de minste «dyra» i jorda 

  Pommeresche, Reidun; Haugerud, Øystein; Swensen, Berit (Bioforsk TEMA;6(19) 2011, Research report, 2011-11)
  Protozoer, eller dyreliknende protister, er organismer som består av bare en celle. De har en annen type kjerne enn bakterier, og mange av dem kan bevege seg ved hjelp av flageller eller cilier. Protozoer er mikroskopiske ...
 • Organic and conventional public food procurement for youth in Italy 

  Spigarolo, Roberto; Sarti, Valerio; Giorgi, Giulio (Bioforsk rapport;5(109) 2010, Research report, 2010-08)
  This report describes the political organisation and policies about public organic procurement in Italy, especially within school catering, and how organic products are utilized in this sector. The report is produced within ...
 • Constellations of public organic food procurement for youth 

  Nölting, Benjamin; Løes, Anne-Kristin; Strassner, Carola (Bioforsk rapport;4(7) 2009, Research report, 2009-01-19)
  The research project “innovative Public Organic food Procurement for Youth” (iPOPY) combines a multitude of national and disciplinary perspectives: a necessary condition for a holistic understanding of public organic food ...
 • Kostnadseffektiv høstkorndyrking uten pløying på erosjonsutsatt jord 

  Riley, Hugh; Bakkegard, Mikkel (Bioforsk rapport;4(48) 2009, Research report, 2009-04-24)

Vis flere