Show simple item record

dc.contributor.authorSlettebø, Ragnhild Raustøl
dc.date.accessioned2017-03-16T09:34:21Z
dc.date.available2017-03-16T09:34:21Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2434299
dc.descriptionBacheloroppgave 2016nb_NO
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven er et litteraturstudie, og tar for seg hvordan en sykepleiere kan motivere deprimerte til fysisk aktivitet. Hensikten med oppgaven er å se hvordan vi kan motivere deprimerte, gjennom bruken av motiverende intervju (MI). For å avgrense oppgaven fokuseres det her på pasienter med mild og moderat depresjon, og pasienter innlagt ved distriktpsykiatrisk senter (DPS). Forskning viser at bruken av fysisk aktivitet i behandling har god, og tilnærmet lik effekt som medikamenter i behandling av depresjon. Likevel viser forskningen brukt i denne oppgaven, at flere pasienter mangler motivasjon. For å belyse dette har jeg tatt i bruk blant annet Miller og Rollnicks teori om motiverende intervju, Prochaska og DiClementes transteoretiske modell og Travelbees sykepleieteori. Oppgavens problemstilling lyder slik: Hvordan kan en sykepleier motivere en pasient med depresjon, innlagt ved DPS, til fysisk aktivitet? Gjennom oppgaven har jeg i hovedsak benyttet meg av faglitteratur, forskningsartikler og pensumlitteratur fra studiet. Litteraturen er presentert i en teoridel som følges av en drøftingsdel. Drøftingen er bygget opp kronologisk ut fra første møtet mellom sykepleier og pasient, til vedlikehold av endringen. Her tar jeg for meg punkter som blant annet relasjonsbygging, målsetting og vedlikehold. Det kommer frem fra drøftingen hvordan sykepleiere kan bruke MI som redskap i motivasjon til en deprimert pasient. Oppgaven gir ingen konkrete fasitsvar på hva som er rett måte å motivere på. Derimot ser vi at MI kan være et godt redskap, da det kan hjelpe pasienten til å finne hans indre motivasjon til endring. Samtidig kan vi se at det kan bygge opp den deprimertes selvfølelse gjennom mestring som igjen er med på å skape motivasjon. Det legges også vekt på hvor viktig det er å se den enkelte pasienten og tilrettelegge behandlingen individuelt.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectmotivasjonnb_NO
dc.subjectmotiverende intervjunb_NO
dc.subjectdepresjonnb_NO
dc.subjectfysisk aktivitetnb_NO
dc.titleHva hjelper gode tilbud, når pasienten ikke er motivert? Hvordan kan en sykepleier motivere en pasient med depresjon, innlagt ved DPS, til fysisk aktivitet?nb_NO
dc.title.alternativeHow can a nurse motivate a patient with depression, hospitalized at DPS, to physical activity?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber37 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record