Recent Submissions

  • Vi er stolt, men inte nøjd. Erfaringer fra velferdsteknologiprosjektet i Skien kommune 

    Ausen, Dag; Øderud, Tone; Grut, Lisbet; Gottschal, Espen; Onsrud, Kristin; Skyer, Tove Holst; Sivertsen, Heidi; Heldal, Anne Lene; Omland, May (SINTEF Rapport;, Research report, 2017)
    Skien kommune har pilotert GPS og ulike trygghetsteknologier, både for hjemmeboende og på institusjon, som en del av oppdraget i Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Prosjektet tok utgangspunkt i etablert kunnskap knyttet ...