Recent Submissions

 • Sklisikkerhet – målemetoder og kravsetting 

  Kron, Magnus; Sæther, Dag Henning; Mellegård, Sofie Elisabet (Sintef Notat;24, Research report, 2017)
  Forprosjektet har bidratt til å øke forståelsen og kompetansen innenfor prøving av sklisikkerhet. Resultater fra utprøving av flere metoder på et utvalg gulvprøver gir grunnlag for et større og langsiktig arbeid med mål ...
 • Pilot Building Powerhouse Kjørbo. As Built Report 

  Sørensen, Åse Lekang; Andresen, Inger; Walnum, Harald Taxt; Alonso, Maria Justo; Fufa, Selamawit Mamo; Jenssen, Bjørn; Rådstoga, Olav; Hegli, Tine; Fjeldheim, Henning (ZEB Project report;35, Research report, 2017)
  Powerhouse Kjørbo, located in Sandvika near Oslo, consists of two office blocks from the 1980´s that have been upgraded to energy-efficient and modern offices. The Powerhouse goal is that the refurbished buildings over ...
 • ZEB pilot house Larvik. As Built Report 

  Sørensen, Åse Lekang; Andresen, Inger; Kristjansdottir, Torhildur Fjola; Amundsen, Harald; Edwards, Kristian (ZEB Project report;33, Research report, 2017)
  This report describes the ZEB pilot house Larvik, which was constructed during the autumn 2014. The ZEB pilot house is a two-storey single-family residential building situated near Larvik, Norway. The building was designed ...
 • Ettermontering av heis i boligselskaper. Veiledning med eksempler 

  Denizou, Karine; Mellegård, Sofie Elisabet (SINTEF Fag;46, Research report, 2017)
 • Four Norwegian Zero Emission Pilot Buildings – Building Process and User Evaluation 

  Moum, Anita; Hauge, Åshild Lappegard; Thomsen, Judith (ZEB Project report;30, Research report, 2017)
  About ZEB The Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB), Norway (www.zeb.no), funds the research work presented in this report. ZEB is a national centre dedicated to research, innovation, and implementation within ...
 • Evaluering av boliger med lavt energibehov (EBLE) – samlerapport 

  Thomsen, Judith; Gullbrekken, Lars; Grynning, Steinar; Holme, Jonas (SINTEF Fag;43, Research report, 2017)
  Omfang Rapporten presenterer resultater fra evaluering av sju passivhusprosjekter og to TEK101- prosjekter. Antall boliger i studien er 64 passivhus2 og 10 TEK10-boliger. I vår casestudie bruker vi flere caser for å kunne ...
 • Casebeskrivelser av fire norske ZEB pilotbygg – byggeprosess og brukerevaluering 

  Moum, Anita; Hauge, Åshild Lappegard; Thomsen, Judith (ZEB Project report;31, Research report, 2017)
 • The Visund office building, Haakonsvern, Bergen. As-built report 

  Sørensen, Åse Lekang; Mysen, Steinar Mads; Andresen, Inger; Hårklau, Bjarte; Lunde, Arild (ZEB Project report;36, Research report, 2017)
  The Visund office building is a pilot project within the Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB) in Norway. The building has 2031 m2 of heated floor area and is located at Haakonsvern, about 15 km from the centre ...
 • Industrialisering av byggeprosessene. Status og trender 

  Moum, Anita; Høilund-Kaupang, Halvard; Olsson, Nils; Bredeli, Martin (SINTEF Fag;45, Research report, 2017)
  Forord. Denne rapporten oppsummerer Fase 1 og 2 i en kartlegging av status og trender på feltet "industrialisert byggeprosess". Innholdet er utredet av forskere ved SINTEF Byggforsk, NTNU og SINTEF Raufoss Manufacturing. ...
 • ZEB Pilot Campus Evenstad. Administration and educational building. As-built report 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Sørensen, Åse Lekang; Selvig, Eivind; Cervenka, Zdena; Fufa, Selamawit Mamo; Andresen, Inger (ZEB Project report;36, Research report, 2017)
  The Visund office building is a pilot project with in the Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB) in Norway. The building has 2031 m 2 of heated floor area and is located at Haakonsvern, about 15 km from the ...
 • Evaluation of Simplified Space-Heating Hydronic Distribution for Norwegian Passive Houses 

  Georges, Laurent; Alonso, Maria Justo; Woods, Ruth; Wen, Kang; Håheim, Fredrik; Liu, Peng; Berge, Magnar; Thalfeldt, Martin (ZEB Project report;39, Research report, 2017)
  This technical report combines research results from the Norwegian Research Center on Zero Emission Buildings (ZEB) and a competence project about simplified hydronic distribution funded by Husbanken. In the Norwegian ...
 • Energirådgivning for boligeiere. Evaluering av energirådgivningstjenesten i Asker og naboeffekten av oppgradering 

  Hauge, Åshild Lappegard; Godbolt, Åsne Lund; Denizou, Karine (SINTEF Fag;44, Research report, 2017)
  Mål. Målet for prosjektet var å evaluere energirådgivningstjenesten i Asker kommune og utvikle kunnskap om hvordan kommuner kan få boligeiere til å energieffektivisere og oppgradere gjennom utnytting av naboeffekten, det ...
 • Typologier for norske boligbygg - Eksempler på tiltak for energieffektivisering 

  Brattebø, Helge; O'Born, Reyn Joseph; Sartori, Igor; Klinski, Michael; Nørstebø, Bjørnar (Research report, 2016)
  Forord Denne rapporten presenterer en såkalt typologi - brosjyre for norske boligbygg med vekt på å vise effekter av tiltak for energieffektivisering i typiske norske boligbygg. Arbeidet er utført innen rammene av prosjektet ...
 • Data Centres Infrastructure Energy Efficiency. State of the art 

  Sartori, Igor (Research report, 2010-12-17)
  The state of the art report focuses on the Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) systems energy efficiency. For planning and operational purposes the data centre infrastructure is seen in a physical perspective ...
 • Review of stormwater management practices 

  Raspati, Gema Sakti; Azrague, Kamal; Jotte, Lensa (Klima 2050 Report;7, Research report, 2017)
  Actual stormwater management involves the direct removal of surface water through a series of pipes to the nearest watercourse to prevent local flooding. Due to climate change and urbanisation stormwater volumes and pollution ...
 • Oppgradering av et 60-tallshus og et 70-tallshus 

  Lien, Anne Gunnarshaug; Skeie, Kristian Stenerud; Bjaanes, Elisabeth O.; Hagen, Karen; Kvalø, Yngve (SINTEF Fag;42, Research report, 2017)
  I løpet av prosjektperioden i SEOPP skulle to demo-hus oppgraderes. For to hus med behov for omfattende oppgradering var målet å utvikle mest mulig kostnadseffektive løsninger for energioppgradering og samtidig heve ...
 • Utbedring av avløpsrør. Relining – et alternativ til utskifting 

  Harstad, Pål; Stråby, Karolina (SINTEF Fag;40, Research report, 2017)
  Risikoen for lekkasjer fra avløpsrør øker med alderen. I de siste 15 årene har utbedring av rørene uten utskifting (relining) blitt et alternativ til å bytte avløpsrør av støpejern eller plast. Ved behov for utbedring av ...
 • Energioppgradering av norske boliger – Evaluering av scenariorapporter og forslag til virkemidler 

  Klinski, Michael; Hauge, Åshild Lappegard; Godbolt, Åsne Lund; Skeie, Kristian Stenerud (ZEB Project report;32, Research report, 2017)
 • Ventilasjonsbehov i tidlig avgassingsfase. Bakgrunn og faglig begrunnelse. 

  Holøs, Sverre Bjørn; Lind, Merethe; Yang, Aileen; Mysen, Mads (SINTEF Rapport;2017:00034, Research report, 2017)
  I prosjektet BEST VENT er det sett nærmere på dagens formulering i Klimaveiledning 444 om full døgnkontinuerlig ventilasjon i ett år for nybygg og rehabiliterte bygg. Det har skjedd to viktig endringer siden anbefalingen ...