Recent Submissions

 • Typologier for norske boligbygg - Eksempler på tiltak for energieffektivisering 

  Brattebø, Helge; O'Born, Reyn Joseph; Sartori, Igor; Klinski, Michael; Nørstebø, Bjørnar (Research report, 2016)
  Forord Denne rapporten presenterer en såkalt typologi - brosjyre for norske boligbygg med vekt på å vise effekter av tiltak for energieffektivisering i typiske norske boligbygg. Arbeidet er utført innen rammene av prosjektet ...
 • Data Centres Infrastructure Energy Efficiency. State of the art 

  Sartori, Igor (Research report, 2010-12-17)
  The state of the art report focuses on the Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) systems energy efficiency. For planning and operational purposes the data centre infrastructure is seen in a physical perspective ...
 • Review of stormwater management practices 

  Raspati, Gema Sakti; Azrague, Kamal; Jotte, Lensa (Klima 2050 Report;7, Research report, 2017)
  Actual stormwater management involves the direct removal of surface water through a series of pipes to the nearest watercourse to prevent local flooding. Due to climate change and urbanisation stormwater volumes and pollution ...
 • Oppgradering av et 60-tallshus og et 70-tallshus 

  Lien, Anne Gunnarshaug; Skeie, Kristian Stenerud; Bjaanes, Elisabeth O.; Hagen, Karen; Kvalø, Yngve (SINTEF Fag;42, Research report, 2017)
  I løpet av prosjektperioden i SEOPP skulle to demo-hus oppgraderes. For to hus med behov for omfattende oppgradering var målet å utvikle mest mulig kostnadseffektive løsninger for energioppgradering og samtidig heve ...
 • Utbedring av avløpsrør. Relining – et alternativ til utskifting 

  Harstad, Pål; Stråby, Karolina (SINTEF Fag;40, Research report, 2017)
  Risikoen for lekkasjer fra avløpsrør øker med alderen. I de siste 15 årene har utbedring av rørene uten utskifting (relining) blitt et alternativ til å bytte avløpsrør av støpejern eller plast. Ved behov for utbedring av ...
 • Energioppgradering av norske boliger – Evaluering av scenariorapporter og forslag til virkemidler 

  Klinski, Michael; Hauge, Åshild Lappegard; Godbolt, Åsne Lund; Skeie, Kristian Stenerud (ZEB Project report;32, Research report, 2017)
 • Ventilasjonsbehov i tidlig avgassingsfase. Bakgrunn og faglig begrunnelse. 

  Holøs, Sverre Bjørn; Lind, Merethe; Yang, Aileen; Mysen, Mads (SINTEF Rapport;2017:00034, Research report, 2017)
  I prosjektet BEST VENT er det sett nærmere på dagens formulering i Klimaveiledning 444 om full døgnkontinuerlig ventilasjon i ett år for nybygg og rehabiliterte bygg. Det har skjedd to viktig endringer siden anbefalingen ...