Recent Submissions

 • Virkemidler som virker. Innovasjon, markedsendring og grønt skifte 

  Kvellheim, Ann Kristin; Lien, Anne Gunnarshaug (SINTEF Fag;53, Research report, 2018)
  Prosjektet "Virkemidler som virker – innovasjon, markedsendring og grønt skifte" (kortform VIRKSOMT) er et toårig prosjekt finansiert gjennom kompetansetilskuddsordningen til Husbanken. Prosjektet har hatt som målsetting ...
 • Beregningsverktøy for bærekraftig by- og regionsutvikling Identifisering av behov – workshop og intervjuer 

  Venås, Christoffer; Mellegård, Sofie Elisabet (SINTEF Notat;32, Research report, 2018)
  Formålet med dette notatet er å oppsummere funnene fra det grunnleggende arbeidet i deloppgave 1.2. Den første store oppgaven var å gjennomføre en workshop med alle prosjektpartnerne og med en bredt sammensatt gruppe ...
 • Dagslys i rehabiliterte boliger 

  Haase, Matthias; Lolli, Nicola; Gruner, Michael (SINTEF Notat;, Research report, 2017)
  Målsetningen med prosjektet er å finne svar på hvordan rehabilitering påvirker dagslysnivået og hvordan dagslysforhold påvirker energibehovet. Kompetansetilskuddet skal gå til å evaluere dagslysforhold i tre case-bygninger, ...
 • Gjenreisingshus i nord – en mulighetsstudie om oppgradering 

  Wågø, Solvår Irene; Lien, Anne Gunnarshaug; Skeie, Kristian (SINTEF Fag;54, Research report, 2018)
  Gjenreisingen av Nord‐Troms og Finnmark er sett på som en av de største nasjonale oppgavene etter krigen. De sentrale myndighetene ønsket å modernisere Nord‐Troms og Finnmark ved gjenoppbyggingen. Husene er historiske ...
 • Gull i grønne skoger? Analyse av muligheter innen bioøkonomi i Innlandet 2050 

  Hatling, Morten Arnt; Vik, Lars Harald; Sandberg, Eli (SINTEF Rapport;2018:01161, Research report, 2018)
  Innlandet har store landbaserte bioressurser og en klar ambisjon om å bli Norges bioøkonomiregion. Denne rapporten presenterer resultatene fra en scenarioprosess med deltakelse fra et knippe nøkkelaktører fra bioøkonomien ...
 • Embodied Energy, Costs and Traffic in Different Settlement Patterns – Travel behaviour, housing and location preferences 

  Mata, Iratxe Landa; Engebretsen, Øystein; Barlindhaug, Rolf (SINTEF Fag;56, Research report, 2018)
  The objective of this report is to provide a state-of-the-art review on relevant existing studies that could be used as a background for tool development and guidelines in the EE settlement project. The report investigates ...
 • 30 tonns utslippsfri gravemaskin. Teknologistatus, kartlegging og erfaringer 

  Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Suul, Jon Are Wold; Sundseth, Kyrre; Ødegård, Anders; Mellegård, Sofie Elisabet; Azrague, Kamal; Haukaas, Nils-Olav; Ibsen, Jan Ivar; Lekanger, Randi; Ianssen, Christina (SINTEF Fag;52, Research report, 2018)
  Prosjektet "Zero Emission Digger" (ZED) har som hovedmål å realisere en prototyp for en utslippsfri 30 tonns beltegravemaskin. Hensikten med prosjektet er å utvikle en slik maskin fra et konseptdesign til et kommersielt ...
 • Airflow Measurements for Air Handling Units 

  Rønneseth, Øystein; Liu, Peng; Alonso, Maria Justo (SINTEF Fag;51, Research report, 2018)
  Executive summary This technical report is intended as a preliminary study on airflow measurements as they are basic for the evaluation of the efficiency of air handling units (AHUs) in ventilation systems. The report ...
 • Søknad om tiltak ved energioppgradering av småhus 

  Bø, Lars Arne; Lien, Anne Gunnarshaug (SINTEF Notat;30, Research report, 2018)
 • GHG emission calculation from construction phase of Lia barnehage 

  Fufa, Selamawit Mamo (SINTEF Notat;29, Research report, 2018)
  This report summarises the life cycle assessment methodology used to calculate the GHG emissions from a case study considered under "Utslippsfrie byggeplasser forprosjekt". The greenhouse gas emissions (GHG emissions) of ...
 • 1, 2, 3 Housing! Good, affordable and energy efficient housing for refugees 

  Thomsen, Judith; Woods, Ruth; Lolli, Nicola (SINTEF Notat;31, Research report, 2018)
  Prosjektet "1, 2, 3! Boliger" har studert hvordan en bolig oppleves fra flyktningenes perspektiv. Flyktninger som bosettes i kommuner, får tildelt en bolig ved hjelp av kommunen. Kommunene har et ansvar for å stille med ...
 • Utslippsfrie byggeplasser. State of the art. Veileder for innovative anskaffelsesprosesser 

  Fufa, Selamawit Mamo; Mellegård, Sofie Elisabet; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Flyen, Cecilie; Hasle, Geir; Bach, Lukas; González, Pablo; Løe, Erlend Salberg; Idsøe, Flemming (SINTEF Fag;49, Research report, 2018)
  Forprosjektet om utslippsfrie byggeplasser har hovedfokus på fagfeltene samferdsel og transport og skal bidra til at Oslo kommune kan stille bedre krav til utslippsfrie byggeplasser gjennom innovative offentlige anskaffelser ...
 • Sosial nettverksanalyse av større melkebruk i Nordland 

  Damman, Sigrid; Hatling, Morten Arnt (SINTEF Rapport;2018:00812, Research report, 2018)
  Rapporten presenterer funn fra en sosial nettverksanalyse rundt større melkebruk i Nordland. Den viser et nettverk med 50 respondenter og i alt 745 koblinger. Nettverket er jevnt, med relativt mye kontakt og god informasjonsflyt ...
 • Guidelines on energy system analysis and cost optimality in early design of ZEB 

  Sartori, Igor; Løtveit, Sjur V.; Skeie, Kristian (ZEB Project report;41, Research report, 2018)
  This report presents a set of guidelines to assist building designers in a methodological approach to analysis of energy systems in the early design phase of zero emission buildings. The guidelines are meant to accompany ...
 • Zero Village Bergen. Energy system analysis 

  Sartori, Igor; Skeie, Kristian; Sørnes, Kari; Andresen, Inger (ZEB Project report;, Research report, 2018)
  Based on discussions with the project partners, three possible solutions have been investigated for the energy system of Zero Village Bergen: 1. District Heating (DH) 2. Biomass fired Combined Heat and Power (Bio ...
 • Klima 2050 Annual Report 2017 

  Time, Berit; Time, Berit (Klima 2050 Report;, Research report, 2017)
 • Rehabilitering av borettslag til nesten nullenerginivå. En mulighetsstudie for Boligbyggelaget TOBB 

  Skeie, Kristian; Lien, Anne Gunnarshaug; Skaar, Christofer; Olsen, Erland; Skippervik, Runar; Iversen, Bård Ivar; Westermann, Per-Kristian (SINTEF Notat;26, Research report, 2018)
  Målet for prosjektet har vært å identifisere TOBB borettslag som har potensial for å bli oppgradert til nesten nullenergibygg (nZEB-nivå) og beregne og beskrive løsninger for å komme dit. Kartlegging av TOBB borettslag ...
 • Sirkulær økonomi i morgendagens byggenæring 

  Moum, Anita; Skaar, Christofer; Midthun, Kjetil Trovik (SINTEF Byggforsk;, Research report, 2017)
 • Sklisikkerhet – målemetoder og kravsetting 

  Kron, Magnus; Sæther, Dag Henning; Mellegård, Sofie Elisabet (Sintef Notat;24, Research report, 2017)
  Forprosjektet har bidratt til å øke forståelsen og kompetansen innenfor prøving av sklisikkerhet. Resultater fra utprøving av flere metoder på et utvalg gulvprøver gir grunnlag for et større og langsiktig arbeid med mål ...
 • Pilot Building Powerhouse Kjørbo. As Built Report 

  Sørensen, Åse Lekang; Andresen, Inger; Walnum, Harald Taxt; Alonso, Maria Justo; Fufa, Selamawit Mamo; Jenssen, Bjørn; Rådstoga, Olav; Hegli, Tine; Fjeldheim, Henning (ZEB Project report;35, Research report, 2017)
  Powerhouse Kjørbo, located in Sandvika near Oslo, consists of two office blocks from the 1980´s that have been upgraded to energy-efficient and modern offices. The Powerhouse goal is that the refurbished buildings over ...

View more