Recent Submissions

 • Teknologitrender som påvirker transportsektoren 

  Bakken, Trond; Carlin, Mats Stefan; Bjerkan, Kristin Ystmark; Westerheim, Hans; Nordlander, Tomas; Bahr, Roy; Rødseth, Ørnulf Jan; Myklebust, Thor; Holmstrøm, Sture; Transeth, Aksel; Foss, Trond; Natvig, Marit Kjøsnes; Herrera, Ivonne Andrade; Mokkelbost, Tommy; Suul, Jon Are Wold; Khalil, Roger Antoine; Ødegård, Anders; Kristensen, Terje; Zenith, Federico; Reitaas, Terje; Aakvaag, Niels; Skjetne, Jan Håvard (SINTEF Rapport;, Research report, 2017)
  SAMMENDRAG: Økt digitalisering, automatisering og elektrifisering Fremtidens transportsektor vil kjennetegnes av økt digitalisering, automatisering og elektrifisering. I denne rapporten redegjør vi for generelle teknologitrender ...
 • Flystøysoner på Mosjøen lufthamn, Kjærstad. Støysoner etter T1442/2016 

  Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2017)
  Det er utarbeidet flystøysonekart for Mosjøen lufthamn, Kjærstad, etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012 og Forurensningsforskriften basert på registrert trafikk i 2016 og for en prognose for 2027. Beregning ...
 • Retail Supply Chain: Transport Dashboard 

  Natvig, Marit Kjøsnes; Wienhofen, Leendert Wilhelmus Marinus (SINTEF Rapport;, Research report, 2017)
  The report addresses a user centered approach for the elaboration of user needs and the related functional requirements for collaboration and coordination support in the supply chains of one of the largest retailers in ...
 • Oppdaterte støysoner etter T-1442/2016 for Harstad Helikopterlandingsplass UNN 

  Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2017)
  Det er utarbeidet et oppdatert støysonekart for Harstad helikopterlandingsplass ved Universitetssykehuset i henhold til reglene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016. Støyberegningene foretas for situasjonen ...
 • Flystøysoner på Kjeller flyplass. Støysoner etter T1442/2012 

  Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Randeberg, Rolf Tore (SINTEF Rapport;, Research report, 2017)
  DENNE RAPPORTEN ERSTATTER RAPPORT SINTEF A28133 Det er utarbeidet flystøysonekart for Kjeller flyplass etter Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2012 og forurensingsforskriften, basert på registrert trafikk ...
 • Flystøysoner for Hammerfest lufthamn. Støysoner etter T-1442/2012 

  Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Vennerød, Jakob (SINTEF Rapport;, Research report, 2017)
  Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en revidert støykartlegging av Hammerfest lufthamn etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012. Beregning av støy er utført med NORTIM 4.5 som tar hensyn til topografien ...
 • Digitale plattformer for deling av informasjon om tilrettelagte fritidsaktiviteter 

  Farshchian, Babak A.; Mikalsen, Marius (SINTEF Rapport;, Research report, 2017)
  Prosjektet Ung IT handler om digitale løsninger som kan øke deltakelse i fritidsaktiviteter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Prosjektet ser spesielt på mulighetene til en selvorganiserende digital plattform for ...
 • D2.5 Design guidelines for autonomous underwater agents (v1) 

  Vagia, Marialena; Haugli, Fredrik Bakkevig; Johansen, Gorm; Bjerkeng, Magnus Christian (SINTEF Rapport;2017:00040, Research report, 2016)
  This deliverable is a result from SWARMs WP2. The goal for the system viewpoint is to create a solution for the problem that is described in the operational viewpoint. This deliverable contains a list of issues which might ...
 • Vi er stolt, men inte nøjd. Erfaringer fra velferdsteknologiprosjektet i Skien kommune 

  Ausen, Dag; Øderud, Tone; Grut, Lisbet; Gottschal, Espen; Onsrud, Kristin; Skyer, Tove Holst; Sivertsen, Heidi; Heldal, Anne Lene; Omland, May (SINTEF Rapport;, Research report, 2017)
  Skien kommune har pilotert GPS og ulike trygghetsteknologier, både for hjemmeboende og på institusjon, som en del av oppdraget i Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Prosjektet tok utgangspunkt i etablert kunnskap knyttet ...
 • Flystøysoner på Kjeller flyplass. Støysoner etter T1442/2012 

  Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2017)
  Det er utarbeidet flystøysonekart for Kjeller flyplass etter Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2012 og forurensingsforskriften, basert på registrert trafikk i 2003 justert til tre beregnede årsaktivitetsnivå. ...
 • Comparison of wireless techniques applied to environmental sensor monitoring 

  Tardy, Isabelle; Aakvaag, Niels; Myhre, Bård; Bahr, Roy (SINTEF Rapport;, Research report, 2017)
  This report investigates the technological basis for low power, low bitrate, medium range, wireless transmission of environmental sensor data. This is a typical 'Internet of Things' (IoT) application, and most of our ...
 • Flystøysoner på Førde lufthamn, Bringeland. Støysoner etter T-1442/2012 

  Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2017)
  Det er utarbeidet flystøysonekart for Førde lufthamn, Bringeland, etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012 og Forurensningsforskriften basert på registrert trafikk i 2016 og for en prognose for 2027. Beregning ...
 • Rammeverk for nye og bedre godsdata - Elektronisk innrapportering og alternative datakilder 

  Natvig, Marit Kjøsnes; Hovi, Inger Beate; Caspersen, Elise; Wienhofen, Leendert Wilhelmus Marinus; Westerheim, Hans (SINTEF Rapport;, Research report, 2016)
  Prosjektet Nye GodsData har sett på hvordan datainnhentingen til nasjonale statistikker på godstransport kan effektiviseres og forbedres. Denne rapporten summerer opp resultatene. Del 1 gir en oversikt over dagens ...