Recent Submissions

 • Bruk av fordelingstransformator med automatisk trinnkobler : guide til anskaffelse og drift 

  Kolstad, Magne Lorentzen (SINTEF Rapport;, Research report, 2017)
 • SOVN Model Implementation : method, functionality and details 

  Helseth, Arild; Mo, Birger; Henden, Arild Lothe; Warland, Geir (SINTEF Energi. Rapport;TR A7618, Research report, 2017)
  The SOVN project ("Stokastisk optimaliseringsmodell for Norden med individuelle vannverdier og nettrestriksjoner") aimed at creating a new fundamental hydro-thermal market model with detailed representation of the hydropower ...
 • Testing av småkraftverks FRT-egenskaper 

  Kirkeby, Henrik; Høivik, Øivind (SINTEF Energi. Rapport;TR A7622, Research report, 2017)
 • Technical documentation of the NOWIcob tool ( D5.1-66) 3.1 model version 

  Hofmann, Matthias; Sperstad, Iver Bakken; Kolstad, Magne Lorentzen (SINTEF Energi. Rapport;TR A7374, Research report, 2014)
  This report describes the current version of the NOWIcob model that has been developed primarily in NOWITECH WP5 and FAROFF. The description is related to the version 3.1 of the model and contains a general introduction ...
 • Thermal Properties of organic Foods : DSC analysis og apple, carrot, pork, salmon and salmon oil 

  Bantle, Michael; Tolstorebrov, Ignat (SINTEF Rapport;2017:00021, Research report, 2017)
  Thermal properties of selected organic products were investigated using novel DSC technique and methods of determination. The report includes determination of freezing temperatures, glass transition temperatures, amount ...
 • Hva blir miljøtiltakene i Sira-Kvina vannområde? 

  Ruud, Audun (SINTEF Energi. Rapport;TR A7427, Research report, 2014)
  Norsk iverksetting av EUs vannrammedirektiv skaper utfordringer i etablert forvaltningspraksis overfor regulerte vassdrag. Det tok syv år fra EU vedtok sitt vannrammedirektiv til det ble innført i norsk rett gjennom ...
 • Anskaffelse av måleutstyr for måling på fire hurtig-ladestasjoner for elbil 

  Seljeseth, Helge (SINTEF Energi. Rapport;TR A7440, Research report, 2014)
  Prosjektet ble gjennomført svært nær de planlagte rammer. Prosjektet har vist merverdi av avanserte målinger på hurtig-ladestasjoner inkludert mulighetene til å se hurtige/transiente forløp i strøm og spenning ved tilkobling ...
 • Nøkkeltall for kuldeanlegg i pelagisk industri 

  Widell, Kristina Norne; Nordtvedt, Tom Ståle; Stavset, Ole (SINTEF Energi. Rapport;TR A7422, Research report, 2014)
 • Anskaffelse av mobilt kortslutningslaboratorium 

  Seljeseth, Helge (SINTEF Energi. Rapport;TR A7430, Research report, 2014)
 • Policy framework for the interaction between buildings and the energy system in Norway 

  Knudsen, Jørgen Kjetil; Dalen, Kari (SINTEF Energi. Rapport;TR A7453, Research report, 2014)
  This report provides an assessment of the impacts of the current policy and regulatory framework upon efficient energy usage, management of increased energy surpluses, storage and exchanges in and between buildings in ...
 • Ikke i form på jobben 

  Haugen, Elisabeth; Frydenlund, Frode (SINTEF Energi. Rapport;TR A7449, Research report, 2014)
  Denne rapporten beskriver et samarbeidsprosjekt mellom SINTEF Energi, Norges Astma- og Allergiforbund, NAAF og Vestfold Fylkeskommune. Det er utviklet et løsningsbasert verktøy, for registrering av inneklimaproblemer for ...
 • Rasjonell klippfiskproduksjon 

  Indergård, Erlend; Bantle, Michael; Claussen, Ingrid Camilla (SINTEF Energi. Rapport;TR A7459, Research report, 2014)
  Prosjektet Rasjonell klippfiskproduksjon hadde som hovedmål å anbefale en rasjonell produksjon av klippfisk med jevn kvalitet for økt produksjon, effektivisering av arbeid samt reduserte drifts- og energikostnader. Prosjektet ...
 • El-certificates in EMPS model 

  Wolfgang, Ove; Jaehnert, Stefan (SINTEF Energi. Rapport;TR A7452, Research report, 2014)
  This report documents how the el-certificate market has been implemented in EMPS as one extra area in the model. The reservoir storage for the new area represents the net balance for the certificate market. In this way, ...
 • User guide for the NOWIcob tool (D5.1-75) 

  Hofmann, Matthias; Sperstad, Iver Bakken; Kolstad, Magne Lorentzen (SINTEF Energi. Rapport;TR A7372, Research report, 2014)
  This user guide describes the installation procedure of the NOWIcob model and how analyses can be performed with NOWIcob. The model can be used for analysing and providing decision support on maintenance and logistics ...
 • Preliminary study, Power for running pumps in Taveta city, Kenya 

  Austegard, Anders (SINTEF Energi. Rapport;TR A7434, Research report, 2014)
  Taveta Town in Kenya is a friendship city of Melhus municipal. The power for running a water supply is investigated. Hydropower was found not to be suitable, so a solar power plant of 200 kW (giving 200 kW at the centre ...
 • Veier til styrket forankring og aksept av det glemte regionalnettet 

  Ruud, Audun; Knudsen, Jørgen Kjetil (SINTEF Energi. Rapport;TR A7445, Research report, 2014)
 • The impact of protection systems on power system reliability 

  Vadlamudi, Vijay Venu; Gjerde, Oddbjørn Idar; Kjølle, Gerd Hovin (SINTEF Energi. Rapport;TR A7439, Research report, 2014)
  This report is a collection of memos written to describe the methodology for quantifying the impact of protection systems on power system reliability. Including the effect of protection system response scenarios on a ...
 • Evaluering av NVEs veileder til sikkerhet i AMS : NVE-Veileder nr. 7/2012 

  Sæle, Hanne; Bartnes, Maria; Høverstad, Boye Annfelt; Jaatun, Martin Gilje (SINTEF Energi. Rapport;TR A7619, Research report, 2017)
 • Exchange of balancing resources between the Nordic synchronous system and the Netherlands / Germany / Poland 

  Grande, Ove Steinar; Bakken, Bjørn Harald (SINTEF Energi. Rapport;TR A6652, Research report, 2008)
  The development and growing integration of power markets and the rapid expansion of new renewable energy sources (RES) with less predictable output, will increase the need for balancing services in the near future. This ...
 • Market driven hydro-thermal scheduling 

  Johannesen, Arne (SINTEF Energi. Rapport;TR A4651, Research report, 1998)

View more