Recent Submissions

 • Arbeidsmiljø og helse i fiskeflåten - utfordringer og helsefremmende faktorer 

  Thorvaldsen, Trine; Sandsund, Mariann; Holmen, Ingunn Marie; Aasmoe, lisbeth; Sønvisen, Signe Annie; Øren, Anita; Heidelberg, Cecilie Thon; Bang, Berit (SINTEF Ocean rapporter;2018:0287, Research report, 2018-03-08)
  Fiskere kan være eksponert for en rekke ugunstige arbeidsforhold og har høyere risiko for å bli utsatt for skader enn andre yrkesgrupper. Rapporten oppsummerer funn fra prosjektet "Working environment and health in the ...
 • Test av oksygeneringssystem for oppdrettskar; Solvox® OxyStream 

  Prestvik, Øyvind; Storøy, Jostein (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;SFH80 A104006, Research report, 2010-02-24)
  Oksygeneringssystem for oppdrettskar, SOLVOX® OxyStream, normal vannmengde 2500 l/min ble testet hos Lerøy Midnor Lensvika oktober 2009 i et øl 2 m oppdrettskar uten fisk, vanndybde 3 m, ferskvann (o promille, 5°C) og ...
 • Brasse crude oil – Properties and behaviour at sea 

  Sørheim, Kristin Rist; Bakken, Oddveig Merethe; Pettersen, Thor-Arne; Leirvik, Frode (SINTEF Ocean rapporter;OC2018 A-027, Research report, 2018-03-20)
  A weathering study has been conducted on Brasse crude oil. This study included a small­scale laboratory study and a meso-scale flume basin experiment. In addition, standardized dispersibility tests was conducted on various ...
 • Fiskebåten som fremtidig arbeidsplass - sluttrapport fra 3-årig tverrfaglig forskningsprosjekt rettet mot sikkerhet og arbeidsforholdene i ulike fartøy- og flåtegrupper 

  Aasjord, Halvard Laurits; Holmen, Ingunn Marie; Okstad, Eivind Halvard; Færevik, Hilde; Guttormsen, Geir; Lamvik, Gunnar Martin; Myhre, Turid (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A053008, Research report, 2005-02-22)
  Personulykkesstatistikken viser at fiskeriet fortsatt må regnes som et av de mest risikofylte yrker i Norge. Det er i dette prosjektet spesielt gjort undersøkelser knyttet til arbeidsoperasjoner i fiskeflåten som er ...
 • Utnyttelse av silderogn - markedsforhold og substitutter 

  Richardsen, Roger; Østvik, Stein Ove; Gunnarson, Bengt (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A106058, Research report, 2010-10-12)
  Det er et betydelig inntekstpotensial for norsk pelagisk industri i å utnytte biråstoff i større grad. Silderogn til konsumanvendelse har lang tradisjon i flere land, spesielt i Japan basert på tilførsler fra Stillehavssild. ...
 • Innspill vedrørende konsekvensutredning tilknyttet Skjerstadfjordens og Saltstraumens økosystem/miljø 

  Winther, Ulf; aarhus, johanne (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A106052, Research report, 2010-09-29)
  SINTEF Fiskeri og havbruk AS (SINTEF) har bistått Bodø kommune med å gi innspill til hvilke valgmuligheter har Bodø kommune når det gjelder innhold i en konsekvensutredning for Skjerstadfjorden og Saltstraumen. SINTEF har ...
 • Svekkelse av notlin på grunn av kontaktslitasje 

  Jensen, Østen; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Gaarder, Rune Harald (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A106069, Research report, 2010-07-22)
  Litteratursøk og gjennomgang av eksisterende standarder har sammen med enkle innledende forsøkt vist at det finnes ingen direkte relevante teststandarder for slitasjetesting av notlin. Det ble av den grunn utviklet et ...
 • Høytrykkspyling av notlin 

  Jensen, Østen; Lien, Andreas Myskja; Dahle, Stine Veronica Wiborg (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A106051, Research report, 2010-09-28)
  Formålet med testene var å vurdere endring i styrken til notlin som folge av gjentatt høytrykkspyling. Notlin av nylon fra to forskjellige leverandører ble testet. Det ene notlinet ble testet både i ubehandlet og i impregnert ...
 • Laboratorietesting av kauser 

  Lien, Andreas Myskja; Jensen, Østen (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A106050, Research report, 2010-09-28)
  Kauser fra fire forskjellige leverandører ble testet i laboratoriet til SINTEF :Materialer og kjemi. Målet var a finne ved hvilken last kausene ble deformert. F0lgende kausetyper ble testet; K3, K3B, rørkauser og K2B. Alle ...
 • En mulighetsstudie for økt vekst innen innlandsoppdrett 

  Winther, Ulf; Prestvik, Øyvind; Ulgenes, Yngve; Heide, Mats Augdal; Nilssen, Frode; Haug, Lise; Uhlig, Christian; Jensen, Hallvard; Siikavuopio, Sten Ivar; Sæther, Bjørn-Steinar (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A 106041, Research report, 2010-06-29)
  SINTEF Fiskeri og havbruk har sammen med Bioforsk Nord og Nofuna Marked gjennomført en vurdering av mulighetene for økt vekst innen innlandsoppdrett i Norge. Følgende arter er vurdert: Røye, ørret, sik, regnbueørret, gjørs, ...
 • Regional betydning av fiskeri- og havbruksnæringen - et forprosjekt 

  Olafsen, Trude; Sandberg, Merete Gisvold; Stokka, Arne; Volden, Gro Holst; Tveterås, Ragnar (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A106054, Research report, 2010-10-11)
  1.Utvikling av en prinsipiell modell for flerregional ringvirkningsanalyse med fokus på 3 regioner: - Nord-Norge (Finnmark, Troms, Nordland) - Midtnorge (Trøndelagsfylkene, Møre-og Romsdal) - Vestlandet (Sogn og ...
 • Utvikling av sikre oppdrettsanlegg Fase 1 – Sluttrapport 

  Fredheim, Arne; Heide, Mats Augdal; Jensen, Østen (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A106016, Research report, 2010-02-10)
  Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) ønsket å gjennomføre et forskningsprogram for å arbeide med utvalgte sider av rømmingsproblematikken. Spesielt viktig for FHF var det å fokusere på de viktigste årsakene ...
 • Strategi for norsk blåskjellnæring 

  Winther, Ulf; Olafsen, Trude; Aarhus, Ingvild Johanne; Tveterås, Ragnar (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A106001, Research report, 2010-03-23)
  På bakgrunn av utfordringer og muligheter som er identifisert for blåskjellnæringen i Norge foreslås en strategi for årene 2010-2013 med rullering av strategien på slutten av perioden. Målsettingen som ligger til grunn for ...
 • OC2018 A-006 Oil spill identification - OSINET – Round Robin 2017 

  Almås, Inger Kjersti; Rønsberg, Marianne Unaas (SINTEF Ocean rapporter;A-006, Research report, 2018-01-25)
  The 12th Oil Spill ldentification Round Robin test (RR2017 ) within the Bonn Agreement Oil Spill ldentification Network of Experts (OSINET ) has been organized by Rijkswaterstaat, Netherlands. This year's case consisted ...
 • New active fishing gear Report from project workshop in Hirtshals, Dec. 14-15 2009 

  Winther, Michael; Gjøsund, Svein Helge (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A103023, Research report, 2010-01-27)
  A few initial ideas for new active fishing gear concepts based on trawl and seine were presented at a workshop in Hirtshals, 14-15 December 2009. These initial concepts are described and the comments and feedback from the ...
 • A short review of the state-of-the-art of pneumatic oil barriers and bubble flotation at sea 

  McClimans, Thomas; Gjøsund, Svein Helge; Darling, P.S; Johansen, Ø.; Brørs, B.; Leifer, Ira (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A103024, Research report, 2010-03-22)
  The authors have reviewed sources of information relevant to the use of air bubbles to develop new technology for combating oil spills at sea, including an overview of the status of oil spill response in Norwegian waters. ...
 • Field demonstration of a novel towed, area bubble-plume zooplankton (Calanus sp.) harvesting approach 

  Grimaldo, Eduardo; Leifer, Ira; Gjøsund, Svein Helge; Larsen, Roger B.; Jeuthe, Henrik (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A103038, Research report, 2010-05-25)
  This paper presents field experiment results of using a new technology to harvest copepods (Calanus sp.) in the ocean by bubble upwelling. Two largo-scale bubble rafts, a 21 m2 and a flexible 75 m2 bubble raft with tow ...
 • Den norske fiskeflåten - HMS - status pr. 2010 

  Aasjord, Halvard Laurits (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A103048, Research report, 2010-12-29)
  Oppdraget for denne statusrapporten ble gitt av Sjøfartsdirektoratet i form av et spesifisert notat datert 31-03-09 med undertittel/mandat: "En beskrivelse og vurdering av situasjonen i fiskeflåten anno 2009. D.v.s. ...
 • RF-based Sensor Technology for Data Capture - Standards, Architectures, Experiences and Challenges 

  Sørensen, Carl-Fredrik; Forås, Eskil; Senneset, Gunnar (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A094004, Research report, 2010-01-15)
  This document reports on state-of-the-art and partly state-of-the-practice in deployment and Application of RF-based sensor technology for data capture with emphasis on standard, architectures, and experience from research ...
 • Rotatorier som levendefor til torskeyngel 

  Øie, Gunvor; Overrein, Ingrid; Storøy, Werner; Skjermo, Jorunn; Lee, Keshuai; Monsen, Marius; Størseth, Trond Røvik (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A112023, Research report, 2011-04-05)
  Stabil og forutsigbar produksjon av rotatorier er avgjørende for å lykkes med marin yngelproduksjon. I denne rapporten gis det en innføring i dagens kunnskap knyttet til rotatorier (DPI). Dette omfatter tema som generell ...

View more