Recent Submissions

 • Utslippsfrie byggeplasser. State of the art. Veileder for innovative anskaffelsesprosesser 

  Fufa, Selamawit Mamo; Mellegård, Sofie Elisabet; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Flyen, Cecilie; Hasle, Geir; Bach, Lukas; González, Pablo; Løe, Erlend Salberg; Idsøe, Flemming (SINTEF Fag;49, Research report, 2018)
  Forprosjektet om utslippsfrie byggeplasser har hovedfokus på fagfeltene samferdsel og transport og skal bidra til at Oslo kommune kan stille bedre krav til utslippsfrie byggeplasser gjennom innovative offentlige anskaffelser ...
 • State-of-the-Art Analysis of Nearly Zero Energy Buildings. Country report IEA HPT Annex 49 Task 1 – NORWAY 

  Stene, Jørn; Alonso, Maria Justo; Rønneseth, Øystein; Georges, Laurent (SINTEF Notat;, Research report, 2018)
  Task 1 – this report – is to give an overview on NZEB on the national level of the participating countries. In more detail, the political framework in terms of NZEB (e.g. building codes, legislation, definition(s) of NZEB), ...
 • Klimafotspor fra byggematerialer ved ambisiøs oppgradering av boligblokker 

  Skaar, Christofer; Elvebakk, Kristin; Skeie, Kristian (SINTEF Notat;, Research report, 2018)
  Formålet med dette prosjektet er å frambringe ny kunnskap om CO2-utslipp fra byggematerialer ved rehabilitering av boligblokker fra 1980- og 1990-tallet. Disse bygningene er i liten grad rehabilitert eller oppgradert, ...
 • Ombygging til blågrønne og blågrå tak | Problemstillinger og sjekklister 

  Elvebakk, Kristin; Time, Berit; Skjeldrum, Petter Martin; Kvande, Tore (Klima 2050 Report;, Research report, 2018)
  Forord. Denne anvisningen synliggjør hvilke forhold som må ivaretas ved etablering av blågrønne og blågrå tak på eksisterende tak. Den omhandler viktige forhold som må vurderes og tas hensyn til i oppstartsfasen, ...
 • Naturlig klimatiserte kontorbygg. Analyse av et ”nullkonsept” i norsk klima 

  Gruner, Michael; Skeie, Kristian; Andresen, Inger (SINTEF Notat;, Research report, 2017)
  Et alternativ til "aktive" avanserte tekniske systemer kan være naturlig klimatisering der det brukes "passive" løsninger som utnytter fysiske prinsipper og naturlige drivkrefter for å klimatisere bygningen. Et fullt ...
 • Nettverk for å lære klimatilpasning. Hvorfor og hvordan? 

  Hauge, Åshild Lappegard; Hanssen, Gro Sandkjær; Flyen, Cecilie; Strømø, Ellen-Birgitte (Klima 2050 Report;, Research report, 2018)
  Mål: Denne rapporten gir praktiske retningslinjer for organisering og etablering av nettverk mellom kommuner for å lære klimatilpasning. Hvordan bør styringsnettverk med mål om at kommuner skal lære klimatilpasning etableres ...
 • Neighbourhood building stock model for long-term dynamic analyses of energy demand and GHG emissions. General model description and case studies 

  Næss, Jan Sandstad; Sandberg, Nina Holck; Nord, Natasa; Vestrum, Magnus Inderberg; Lausselet, Carine; Woszczek, Aleksandra; Rønneseth, Øystein; Brattebø, Helge (ZEN Report;, Research report, 2018)
  How should sustainable neighbourhoods be designed to reduce greenhouse gas emissions towards zero? What kind of information does decision makers need to make solid future plans on the neighbourhood level? A detailed ...
 • European power market analyses to be carried out within FME ZEN. ZEN deliverable D5.3.1 for 2017 

  Wolfgang, Ove (ZEN Report;, Research report, 2018)
  Local energy solutions such as the utilization of local renewable energy resources, and increased energy efficiency, are important for being able to reduce European greenhouse gas emissions to amounts that are in line e.g. ...
 • Thermal Energy Systems in ZEN: Review of technologies relevant for ZEN pilots 

  Walnum, Harald Taxt; Fredriksen, Eyvind (ZEN Report;, Research report, 2018)
  This report reviews state-of-the-art on thermal energy systems for neighbourhoods. Main focus is on technologies related to 4th generation district heating (4GDH), biomass combined heat and power (CHP) systems, ground ...
 • Personal Heating and Cooling Devices: Increasing Users' Thermal Satisfaction. A literature study 

  Rønneseth, Øystein (ZEN Report;, Research report, 2018)
  This report is a part of Work Package 3 Responsive and Energy Efficient buildings. The goal for WP 3 is to create cost effective, responsive, resource and energy efficient buildings by developing low carbon technologies ...
 • Smart EV charging systems for Zero Emission Neighbourhoods 

  Sørensen, Åse Lekang; Jiang, Shanshan; Torsæter, Bendik Nybakk; Völler, Steve (ZEN Report;, Research report, 2018)
  The increased use of electric vehicles (EVs) calls for new and innovative solutions for charging infrastructure. At the same time, it is desirable to improve the energy flexibility of neighbourhoods. This paper presents ...
 • Guidelines on energy system analysis and cost optimality in early design of ZEB 

  Sartori, Igor; Løtveit, Sjur V.; Skeie, Kristian (ZEB Project report;41, Research report, 2018)
  This report presents a set of guidelines to assist building designers in a methodological approach to analysis of energy systems in the early design phase of zero emission buildings. The guidelines are meant to accompany ...
 • Zero Village Bergen. Energy system analysis 

  Sartori, Igor; Skeie, Kristian; Sørnes, Kari; Andresen, Inger (ZEB Project report;, Research report, 2018)
  Based on discussions with the project partners, three possible solutions have been investigated for the energy system of Zero Village Bergen: 1. District Heating (DH) 2. Biomass fired Combined Heat and Power (Bio ...
 • Klima 2050 Annual Report 2017 

  Time, Berit; Time, Berit (Klima 2050 Report;, Research report, 2017)
 • Rehabilitering av borettslag til nesten nullenerginivå. En mulighetsstudie for Boligbyggelaget TOBB 

  Skeie, Kristian; Lien, Anne Gunnarshaug; Skaar, Christofer; Olsen, Erland; Skippervik, Runar; Iversen, Bård Ivar; Westermann, Per-Kristian (SINTEF Notat;26, Research report, 2018)
  Målet for prosjektet har vært å identifisere TOBB borettslag som har potensial for å bli oppgradert til nesten nullenergibygg (nZEB-nivå) og beregne og beskrive løsninger for å komme dit. Kartlegging av TOBB borettslag ...
 • Inkluderende nabolag? Samspill mellom ulike bo- og servicetilbud og nabolag i bydelen Havstein i Trondheim 

  Wågø, Solvår Irene; Høyland, Karin (SINTEF Fag;48, Research report, 2018)
  Inkluderende nabolag? Samspill mellom ulike bo- og servicetilbud og nabolag i bydelen Havstein i Trondheim Denne undersøkelsen er en videreføring av En bydel for alle? Botilbud for yngre personer med stort hjelpebehov (Wågø ...
 • Sklisikkerhet – målemetoder og kravsetting 

  Kron, Magnus; Sæther, Dag Henning; Mellegård, Sofie Elisabet (Sintef Notat;24, Research report, 2017)
  Forprosjektet har bidratt til å øke forståelsen og kompetansen innenfor prøving av sklisikkerhet. Resultater fra utprøving av flere metoder på et utvalg gulvprøver gir grunnlag for et større og langsiktig arbeid med mål ...
 • Pilot Building Powerhouse Kjørbo. As Built Report 

  Sørensen, Åse Lekang; Andresen, Inger; Walnum, Harald Taxt; Alonso, Maria Justo; Fufa, Selamawit Mamo; Jenssen, Bjørn; Rådstoga, Olav; Hegli, Tine; Fjeldheim, Henning (ZEB Project report;35, Research report, 2017)
  Powerhouse Kjørbo, located in Sandvika near Oslo, consists of two office blocks from the 1980´s that have been upgraded to energy-efficient and modern offices. The Powerhouse goal is that the refurbished buildings over ...
 • ZEB pilot house Larvik. As Built Report 

  Sørensen, Åse Lekang; Andresen, Inger; Kristjansdottir, Torhildur Fjola; Amundsen, Harald; Edwards, Kristian (ZEB Project report;33, Research report, 2017)
  This report describes the ZEB pilot house Larvik, which was constructed during the autumn 2014. The ZEB pilot house is a two-storey single-family residential building situated near Larvik, Norway. The building was designed ...
 • Ettermontering av heis i boligselskaper. Veiledning med eksempler 

  Denizou, Karine; Mellegård, Sofie Elisabet (SINTEF Fag;46, Research report, 2017)

View more