Brage vll være stengt kl. 21:40-07:30 pga. vedlikeholdsarbeid.

Recent Submissions

 • Risikoforhold ved automatisk bedøving og manuell bløgging av snurrevadfisk 

  Aasjord, Halvard Laurits; Holmen, Ingunn Marie (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A26611, Research report, 2014-12-19)
  Det er foretatt en tidlig HMS-vurdering av en ny prosesslinje for mekanisert og delvis automatisert bløgging av torskefisk fanget med snurrevad. Hensikten med å innføre en slik prosesslinje med elektrisk bedøving og ...
 • Project MultiSEPT - Development of multirig semi-pelagic trawling 

  Grimaldo, Eduardo; Sistiaga, Manu Berrondo; Gjøsund, Svein Helge; Jensen, Jørgen Haavind; Rindahl, Lasse; Vollstad, Jørgen; Reite, Karl Johan (SINTEF Fiskeri og havbruk reports;A25817, Research report, 2014-01-09)
  In 2013, new knowledge on semi-pelagic trawling has been created in MultiSEPT project. The achievements in the project have been possible because of extensive cooperation between the scientific and industrial partners. ...
 • Miljødokumentasjon Nordmøre Samlerapport for fase 1 og 2 

  Sandnes, Otto Kristian; Staven, Fredrik; Olsen, Yngve; Knutsen, Øyvind; Broch, Ole Jacob; Staldvik, Frode; Fossen, Inge (Møreforskning Marin;MA 14-06, Research report, 2014)
  Et viktig mål for prosjektet har vært å utvikle en metodikk for å kvantifisere miljøpåvirkningene av oppdrettsaktiviteten på Nordmøre. Arbeidet har omfattet 5 arbeidspakker i perioden 2011-2012, hvorav to (næringssalter ...
 • Menneskelige faktorer og rømming fra lakseoppdrettsanlegg - Årsaksanalyser med fokus på menneskets rolle 

  Thorvaldsen, Trine; Holmen, Ingunn Marie; Moe, Helene Katrine (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A2408, Research report, 2013-03-21)
  Rapporten presenterer resultater fra en studie av årsaker til rømming i fiskeoppdrett. Målet for studien var å identifisere årsaker til kjente rømmingsulykker med fokus på menneskets rolle i hendelsesforløpet. Intervjuer ...
 • Sensory shelf life for protein products made from salmon backbones. 

  Storrø, Ivar; Mozuraityte, Revilija (SINTEF Fiskeri og havbruk reports;A23776, Research report, 2013-01-29)
  The main goal of this project was to determine the sensory shelflife of proteins with neutral taste. Proteins were isolated from both the solid phase (sludge) from salmon oil production and from cooked salmon backbones. ...
 • Sluttrapport: Samhandling for redusert klimapåvirkning fra sjømatnæringen - Standard, verktøy og hændbok 

  Hognes, Erik Skontorp (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A25957, Research report, 2014-02-21)
  Kvantitativ kunnskap om egen klimapåvirkning er blitt en naturlig del av moderne miljøstyring og ressurseffektivisering. Dokumentasjon av sjømatprodukters klimapåvirkning etterspørres av forhandlere, myndigheter, konsumenter ...
 • LCA of Norwegian salmon production 2012 

  Hognes, Erik Skontorp; Nilsson, Katarina; Sund, Veronica; Ziegler, Friederike (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26401, Research report, 2014-10-21)
  This report presents an LCA of salmon produced with the average Norwegian feed of 2010 and 2012. The assessment cover the salmon production system from fishing of marine and growing og vegetable feed ingredients, up to the ...
 • OC2017 A-207 - Thin Oil Films – Properties and behaviour at sea - Laboratory studies and oil weathering predictions 

  Ramstad, Svein; Sørheim, Kristin Rist; Daling, Per Snorre (SINTEF Ocean reports;OC2017 A-207, Research report, 2017-10-02)
  The Petromaks 2 project "Formation and behaviour of thin oil films and evaluation of response methods including HSE", in the following short "Thin oil films" has the objective to achieve new knowledge more efficient and ...
 • OC2017 A-200 - Potensialet for dyrking av makroalger i Trøndelag 

  Broch, Ole Jacob; Tiller, Rachel; Skjermo,Jorunn; Handå, Aleksander (SINTEF Ocean reports;OC2017 A-200, Research report, 2017-10-02)
  Rapporten er en utredning om potensialet for storskala dyrking av makroalger i Trøndelag. Dyrking av makroalger både innenfor og utenfor grunnlinjen blir vurdert. De nye forskningsresultatene er basert på simuleringer med ...
 • OC2017 A-205 - Project Recommendations for Response to Oil Spills from Condensates and Light Crude Oils - Thin Oil Film (TOF) project 

  Singsaas, Ivar; Sørheim, Kristin Rist; Daling, Per Snorre (SINTEF Ocean reports;OC2017 A-205, Research report, 2017-09-22)
  This Project Recommendation is a guide for assistance in establishing operational oil spill response strategies for thin oil films of condensates and light crude oils. The Recommendations are based upon the results and ...
 • Uttesting av 2- og 4-panels seleksjonsinnretning med innmontert fleksirist 

  Sistiaga, Manu Berrondo; Lilleng, Dagfinn; Herrmann, Bent; Langård, Lise; Grimaldo, Eduardo (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26524, Research report, 2014-11-24)
  Målet med toktet var å teste ytelsen til en 4-panels fleksiristseksjon. Videre var det ønsket å sammenligne seleksjonsegenskapene samt funksjonaliteten av en 4-panels fleksiristseksjon mot dagens tillatte 2-panels ...
 • Vurdering av forvitringsegenskapene til ulike Marine Gassoljer. Kriterier for fastsettelse av drivstoff kvalitet ut fra egenskaper ved et eventuelt utslipp 

  Moldestad, Merete Øverli; Daling, Per Snorre (SINTEF;STF80MK A06170, Research report, 2006-06-07)
  I forbindelse med at det skal etableres kriterier for regulering av drivstoffkvalitet ved seiling innenfor naturreservatene på Øst-Svalbard, har Kystverket bedt SINTEF om å gjøre noen vurderinger med hensyn på forvitring ...
 • Industriell utvikling av et mesopelagisk fiske - miljøeffekter 

  Grimsmo, Leif; Almås, Karl Andreas; Hognes, Erik Skontorp (SINTEF Ocean;OC2017 A-196, Research report, 2017-09-15)
  Denne rapporten tar for seg to sentrale spørsmål i forbindelse med en potensiell utvikling av et kommersielt fiske etter mesopelagisk fisk: 1) Vil uttaket av mesopelagisk arter kunne påvirke næringsgrunnlaget til matfisk ...
 • A27987 - Evaluation of the Whooshh Fish Transport System for transfer of Atlantic salmon broodstock between two tanks 

  Erikson, Ulf Gøran; Tveit, Guro Møen; Schei, Marte (SINTEF Fiskeri og Havbruk;A27987, Research report, 2016-12-08)
  A new system for gentle transfer of fish (Whooshh Fish Transfer System, WFTS) has been evaluated at the AquaGen Atlantic salmon broodstock premises. Transfer of broodstock between tanks was carried out by WFTS and the ...
 • Numerical modelling of (thin) oil films - Improved behaviour and life time of thin films in the OSCAR model 

  Brönner, Ute; Lewis, Alun; Johansen, Øistein; Nordam, Tor (SINTEF Ocean report;OC2017 A-181, Research report, 2017-09-21)
  The PETRO MAKS project "Formation and behaviour of thin oil films and evaluation of response methods including HSE", in the following short "Thin oil films" has the objective to achieve new knowledge more efficient and ...
 • Typologier for norske boligbygg - Eksempler på tiltak for energieffektivisering 

  Brattebø, Helge; O'Born, Reyn Joseph; Sartori, Igor; Klinski, Michael; Nørstebø, Bjørnar (Research report, 2016)
  Forord Denne rapporten presenterer en såkalt typologi - brosjyre for norske boligbygg med vekt på å vise effekter av tiltak for energieffektivisering i typiske norske boligbygg. Arbeidet er utført innen rammene av prosjektet ...
 • Teknologitrender som påvirker transportsektoren 

  Bakken, Trond; Carlin, Mats Stefan; Bjerkan, Kristin Ystmark; Westerheim, Hans; Nordlander, Tomas; Bahr, Roy; Rødseth, Ørnulf Jan; Myklebust, Thor; Holmstrøm, Sture; Transeth, Aksel; Foss, Trond; Natvig, Marit Kjøsnes; Herrera, Ivonne Andrade; Mokkelbost, Tommy; Suul, Jon Are Wold; Khalil, Roger Antoine; Ødegård, Anders; Kristensen, Terje; Zenith, Federico; Reitaas, Terje; Aakvaag, Niels; Skjetne, Jan Håvard (SINTEF Rapport;, Research report, 2017)
  SAMMENDRAG: Økt digitalisering, automatisering og elektrifisering Fremtidens transportsektor vil kjennetegnes av økt digitalisering, automatisering og elektrifisering. I denne rapporten redegjør vi for generelle teknologitrender ...
 • Innovasjon og kompetanse i sjømatindustrien 

  Winther, Ulf; Olafsen, Trude; Henriksen, Kristian; Asheim, Bjørn Terje (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26255, Research report, 2014-08-08)
  SINTEF Fiskeri og havbruk har sammen med professor Bjørn Asheim gjennomført en analyse av innovasjon og kompetanse i sjømatindustrien på oppdrag av Nærings- og fiskeridepartementet. Analysen vii inngå i det faglige grunnlaget ...
 • Kartlegging av behov for kompetanse og arbeidskraft i sjømatnæringen - i dag og fram til 2020 

  Henriksen, Kristian; Olafsen, Trude; Sønvisen, Signe Annie (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26222, Research report, 2014-08-06)
  Analysen gir rekrutteringsaktører, utdanningsinstitusjoner og bedrifter i sjømatnæringen en oversikt over kompetanse- og arbeidskraftbehov per i dag og framover mot 2020. Kompetanse- og arbeidskraftbehovet sees opp mot ...
 • Automatisk bløgging av villfisk "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk om bord på snurrevadfartøy" 

  Toldnes, Bendik; Erikson, Ulf Gøran; Salomonsen, Cecilie; Eilertsen, Aleksander; Mathiassen, John Reidar Bartle; Westavik, Harry; Grimsmo, Leif (SINTEF Fiskeri og havbruk;A26238, Research report, 2014-07-15)
  Dette er sluttrapporten for Arbeidspakke 4 "Automatisk bløgging av villfisk" i prosjektet "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk pa snurrevadfartøy" (FHF-prosjekt 900526). Målsettingen med prosjektet var å utvikle ...

View more