Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSøreide, Tina
dc.contributor.authorHagelund, Emma Claire
dc.contributor.authorSandvik, Janecke Ramstad
dc.date.accessioned2017-03-02T08:44:22Z
dc.date.available2017-03-02T08:44:22Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2432655
dc.description.abstractRevisor har en sentral rolle i kampen mot økonomisk kriminalitet og fungerer som samfunnets tillitsmann. Det fremgår av lovgivning, forskrifter og revisjonsstandardene at revisor skal utføre revisjonen etter beste skjønn, herunder vurdere risikoen for at det kan foreligge feilinformasjon i årsregnskapet som følge av misligheter og feil. Likevel er ikke revisors handleplikter helt avklart i loven og standardene. I tillegg er standardene rundt revisors ansvar med hensyn til korrupsjon svært uklare, noe som kan føre til at revisor overser sine eventuelle oppgaver og plikter til å avdekke korrupsjon. Vi ser også at revisor rapporterer om få mistenkelige forhold til Økokrim. Noe av forklaringen på dette kan være manglende kunnskap om hva rapporteringssystemet etter hvitvaskingsloven egentlig er og manglende kunnskap om – og holdningen til – den rollen som revisor er tillagt i denne forbindelse. Denne masteroppgaven undersøker hvilke plikter og oppgaver revisor har i forbindelse med korrupsjon. Vi har gjennomgått relevant lovgivning, litteratur og tidligere forskning knyttet til temaet for oppgaven vår. Ved hjelp av empirisk metode har vi undersøkt revisors egne holdninger til hans ansvar for avdekking av misligheter og korrupsjon, samt hvordan eventuelle konsekvenser vil påvirke deres arbeid. Våre resultater indikerer at revisor anser det lite sannsynlig at misligheter og korrupsjon han ikke avdekker vil bli avdekket ved en senere anledning. Dersom det skulle avdekkes ved en senere anledning anser revisor risikoen for å holdes ansvarlig som moderat. Flertallet av respondentene mener likevel at de allerede utfører en god nok jobb, og at konsekvenser ikke vil påvirke mengden arbeid revisor utfører.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectregnskap og revisjonnb_NO
dc.titleRevisor som samfunnets tillitsmann : gjør revisor en dårligere jobb med å avdekke korrupsjon, desto lavere risiko for å møte konsekvenser?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel