• Hendelsesorientert programmering med Visual Basic : kompendium 

   Hansson, Knut W. (Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud;69, Working paper, 2012-11)
   Ved Høgskolen i Buskerud, bachelorstudiene i IT, undervises kurset "Hendelsesorientert programmering" og gir 7,5 studiepoeng. Kurset bygger på "Grunnleggende programmering" med ca. ni studiepoeng programmering i Visual ...
  • Hendelsesorientert programmering med Visual Basic : oppgavesamling 

   Hansson, Knut W. (Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud;70, Working paper, 2012-11)
   Ved Høgskolen i Buskerud, bachelorstudiene i IT, undervises kurset "Hendelsesorientert programmering" og gir 7,5 studiepoeng. Jeg har laget et kompendium for dette kurset. Dette er oppgavesamling tilpasset kompendiet, med ...