• 0-Punktsanalyse. Indikatorsett for utviklingen i omstillingskommuner 

   Vareide, Knut (Working paper, 2012-06-15)
   Hvordan kan vi beskrive utviklingen i omstillingskommuner slik at vi får fram de mest sentrale utviklingstrekkene på en lett forståelig måte, med indikatorer som er enkle å vedlikeholde og oppdatere? De mest sentrale ...
  • Måling av omstillingsbehov i kommunene i Finnmark 

   Vareide, Knut (Working paper, 2012-06-15)
   Omstillingsbehov er knyttet til enten svak næringsutvikling og arbeidsplassutvikling eller sterk nedgang i befolkning. Dette kaller vi næringsmessig og demografisk omstillingsbehov. Vi har definert et sett med enkle eller ...