• Regnskapsmanipulering – definisjon, forutsetninger og incentiver 

      Stenheim, Tonny; Blakstad, Leiv (Journal article, 2012)
      Regnskapsmanipulering bør oppta enhver som ønsker å bruke regnskapsinformasjon som grunnlag for sine beslutninger. Den siste tids regnskapsskandale i datterselskapet til Troms Kraft AS, Kraft & Kultur AB, har på nytt ...