• Kjedenes private merker – hvorfor vinner de frem? 

      Hem, Leif E. (Journal article; Peer reviewed, 2013)
      Private merker er detaljistenes (kjedenes) merker. Omfanget av private merker har økt betydelig de siste årene, men veksten varierer mellom produktgrupper og land. I artikkelen redegjøres det for begrepet private merker. ...