• Evaluering av E6 Østfold. Delprosjektene Åsgård–Halmstad og Svingenskogen–Åsgård, samt samlet Utbygging 

   Ulstein, Heidi; Wifstad, kristina; Syrstad, Ragnhild Sjoner; Seeberg, Aase Rangnes; Gulbrandsen, Magnus U.; Welde, Morten (Research report, 2017)
   Menon har på oppdrag for Concept-programmet ved NTNU evaluert utbyggingen av E6 i Østfold. Vi har evaluert to delprosjekter, Åsgård–Halmstad og Svingenskogen–Åsgård, samt utbyggingen av E6 samlet. Prosjektet ble gjennomført ...
  • Tillitsmodellen – hovedpilotering i Oslo kommune 2017-18 

   Eide, Tom; Knudsen Gullslett, Monika; Nilsen, Etty Ragnhild; Dugstad, Janne H; Eide, Hilde (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;, Research report, 2018)
   Bakgrunn, prosess og antagelser For å møte fremtidens utfordringer når det gjelder hjemmebaserte helsetjenester på en god måte er det behov for innovasjon og fornyelse. Formålet med prosjekt Tillitsmodellen har vært å ...