• Vekstbarometer for Ringeriksregionen 2018 

      Aasnæss, Steinar; Sandvik, Izabela; Burkay, Ulas (Report, 2018)
      Vekstbarometer for Ringeriksregionen er utviklet av Høgskolen i Sørøst-Norge, i samarbeid med Ringerike Næringsforening og med finansiering fra Sparebank1 Ringerike Hadeland. Vekstbarometeret består av en årlig rapport ...