• Virkelig verdi - et utfordrende måleattributt 

   Stenheim, Tonny (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   I internasjonal regnskapsrett er virkelig verdi innført i et omfang som er uten sidestykke i regnskapsfagets historie. Virkelig verdi kan nå brukes som måleattributt på mange områder hvor tradisjonen har vært historisk ...
  • Information systems success and tourism employees' use of a payment system: The influence of user motivation, management attitude and ease of use 

   Sørebø, Øystein; Fuglseth, Anna Mette (Chapter; Peer reviewed, 2012)
   In this paper we investigate how user motivation, management attitude and ease of use may influence tourism employees’ perception of how successful their use of a computerized payment system is. The information systems ...
  • The Balanced Scorecard i Norge: En studie av konseptets utviklingsforløp fra 1992 til 2011 

   Madsen, Dag Øivind (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   The Balanced Scorecard er et av de mest kjente konseptene innen økonomi- og virksomhetsstyring. Siden konseptet ble lansert i 1992 har det fått mye oppmerksomhet både fra forskere og praktikere. Konseptet har blitt utbredt ...
  • Regnskapsmanipulering – definisjon, forutsetninger og incentiver 

   Stenheim, Tonny; Blakstad, Leiv (Journal article, 2012)
   Regnskapsmanipulering bør oppta enhver som ønsker å bruke regnskapsinformasjon som grunnlag for sine beslutninger. Den siste tids regnskapsskandale i datterselskapet til Troms Kraft AS, Kraft & Kultur AB, har på nytt ...
  • Kjedenes private merker – hvorfor vinner de frem? 

   Hem, Leif E. (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Private merker er detaljistenes (kjedenes) merker. Omfanget av private merker har økt betydelig de siste årene, men veksten varierer mellom produktgrupper og land. I artikkelen redegjøres det for begrepet private merker. ...
  • Rekruttering av medarbeidere: Fra intuisjon til strategisk forankring 

   Fredriksen, Jan Ivar; Sørebø, Øystein (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Medarbeiderne er virksomhetens viktigste ressurs, og følgelig er rekruttering av medarbeidere en av virksomhetens mest kritiske prosesser. En grundig og vel gjennomtenkt rekrutteringsprosess kan bidra til å skape gode ...
  • Grunnleggende utfordrende – utfordringer i undervisning i grunnleggende organisasjonsfag 

   Eide, Dorthe; Ladegård, Gro; Langåker , Lise; Lines, Rune; Nilsen, Etty; Wennes, Grete (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Denne artikkelen tar opp utfordringer ved å undervise på grunnleggende kurs i organisering og ledelse. Problematikken er hovedsakelig motivert av to forhold. For det første er undervisningen ofte studentenes første møte ...
  • Økonomisk styring i Norge - en kartlegging av styringssystemer i norske bedrifter 

   Johanson, Daniel; Madsen, Dag Øivind (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Utforming og bruk av styringssystemer er et sentralt tema innen fagområdet økonomisk styring med både teoretisk og praktisk relevans. I denne artikkelen kartlegger vi utforming og bruk av styringssystemer i større norske ...
  • Innovation, uncertainty, and inter-firm shortcut ties in a tourism destination context 

   Aarstad, Jarle; Ness, Håvard; Haugland, Sven Arne (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Efficient inter-firm coproduction in the tourism industry can bear a resemblance to the concept of small-worlds, typically characterized by pockets of local clusters and shortcut ties that connect and decrease path-length ...
  • Developing scenarios for the Norwegian travel industry 2025 

   Enger, Anniken; Sandvik, Kåre; Iversen, Endre Kildal (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Purpose – The Norwegian travel industry faces decline in important international tourism segments and needs an industry-wide and future-oriented strategy to face these challenges. Accordingly, a common understanding of ...
  • Does a parental history of cancer moderate the associations between impaired health status in parents and psychosocial problems in teenagers: a HUNT study. 

   Jeppesen, Elisabeth; Bjelland, Ingvar; Fosså, Sophie Dorothea; Loge, Jon Håvard; Sørebø, Øystein; Dahl, Alv A. (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Severe disease in a parent is associated with increased psychosocial problems in their children. However, moderating factors of such associations are less studied. In this cross-sectional population-based controlled study ...
  • Forsiktig regnskapsrapportering – hva og hvorfor? 

   Stenheim, Tonny; Madsen, Dag Øivind (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Forsiktig regnskapsrapportering har lenge vært et bærende element i all regnskapsproduksjon. Slik rapportering resulterer i gjennomgående lav verdsetting av egenkapital. Det er særlig tre regnskapsmessige løsninger som gir ...
  • Balansert målstyring: En kort oversikt over forskningslitteraturen 

   Madsen, Dag Øivind; Stenheim, Tonny (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   The Balanced Scorecard , også kjent som balansert målstyring (BMS) på norsk, ble introdusert av Robert Kaplan og David Norton i en artikkel i Harvard Business Review i 1992 (Kaplan og Norton 1992). BMS har blitt kåret av ...
  • Network position and tourism firms' co-branding practice 

   Aarstad, Jarle; Ness, Håvard; Haugland, Sven Arne (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   The branding of tourism destinations has received increased attention, with scholars typically focusing at the regional level or on the customer demand side. This study takes the firm as its level of analysis and explores ...
  • The Balanced Scorecard: Fashion or Virus? 

   Madsen, Dag Øivind; Slåtten, Kåre (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   The Balanced Scorecard (BSC) is a one of the most popular and contagious management ideas of our time. In previous research the diffusion and institutionalization of the BSC has been viewed through different theoretical ...
  • Empowering people with disability: affordances of virtual worlds and social media 

   Stendal, Karen; Johannessen, Marius Rohde (Journal article; Peer reviewed; Conference object, 2015)
   Information and communication technologies (ICT), including the Internet and a plethora of social networking applications, are important for people with lifelong disability in their day-to-day life. Such technologies offer ...
  • Social media and management fashions 

   Madsen, Dag Øivind; Slåtten, Kåre (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   The management fashion literature has highlighted the role played by business media (i.e. print media outlets) in the diffusion and dissemination of new management concepts and ideas. However, in the last few years, we ...
  • The Balanced Scorecard: A Review of Five Research Areas 

   Madsen, Dag Øivind; Stenheim, Tonny (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   The Balanced Scorecard (BSC) is one of the most influential concepts in accounting and management. The BSC recently celebrated its 20-year anniversary. Since its introduction, the BSC has been the subject of ...
  • Stuck between a rock and a hard place: the work situation for nurses as leaders in municipal health care 

   Nilsen, Etty; Olafsen, Anja Hagen; Steinsvåg, Anne Grethe; Halvari, Halgeir; Grov, Ellen Karine (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Background: The paper aims to present how nursing leaders in the municipal health care perceive the interaction with and support from their superiors and peers. The paper further aims to identify the leaders’ vulnerability ...
  • Exploring resistance to implementation of welfare technology in municipal healthcare services – a longitudinal case study 

   Nilsen, Etty; Dugstad, Janne; Eide, Hilde; Gullslett, Monika Knudsen; Eide, Tom (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Background: Industrialized and welfare societies are faced with vast challenges in the field of healthcare in the years to come. New technological opportunities and implementation of welfare technology through co-creation ...