Recent Submissions

 • Developing scenarios for the Norwegian travel industry 2025 

  Enger, Anniken; Sandvik, Kåre; Iversen, Endre Kildal (Journal article; Peer reviewed, 2014)
  Purpose – The Norwegian travel industry faces decline in important international tourism segments and needs an industry-wide and future-oriented strategy to face these challenges. Accordingly, a common understanding of ...
 • Stuck between a rock and a hard place: the work situation for nurses as leaders in municipal health care 

  Nilsen, Etty Ragnhild; Olafsen, Anja Hagen; Steinsvåg, Anne Grethe; Halvari, Hallgeir; Grov, Ellen Karine (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  Background: The paper aims to present how nursing leaders in the municipal health care perceive the interaction with and support from their superiors and peers. The paper further aims to identify the leaders’ vulnerability ...
 • Evaluering av E6 Østfold. Delprosjektene Åsgård–Halmstad og Svingenskogen–Åsgård, samt samlet Utbygging 

  Ulstein, Heidi; Wifstad, kristina; Syrstad, Ragnhild Sjoner; Seeberg, Aase Rangnes; Gulbrandsen, Magnus U.; Welde, Morten (Research report, 2017)
  Menon har på oppdrag for Concept-programmet ved NTNU evaluert utbyggingen av E6 i Østfold. Vi har evaluert to delprosjekter, Åsgård–Halmstad og Svingenskogen–Åsgård, samt utbyggingen av E6 samlet. Prosjektet ble gjennomført ...
 • Big Data viewed through the lens of management fashion theory 

  Madsen, Dag Øivind; Stenheim, Tonny (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  Big Data (BD) is currently one of the most talked about management ideas in the business community. Many call it the “buzzword of the day.” In books and media articles, BD has been referred to as a “revolution” and “new ...
 • Examining Customer Relationship Management from a management fashion perspective 

  Madsen, Dag Øivind; Johanson, Bjørn Daniel (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  Despite mixed performance reviews and experiences, customer relationship management (CRM) is among the most widely used and discussed management ideas by managers around the world. Commentators have noted that CRM has ...
 • Social media and management fashions 

  Madsen, Dag Øivind; Slåtten, Kåre (Journal article; Peer reviewed, 2015)
  The management fashion literature has highlighted the role played by business media (i.e. print media outlets) in the diffusion and dissemination of new management concepts and ideas. However, in the last few years, we ...
 • Does a parental history of cancer moderate the associations between impaired health status in parents and psychosocial problems in teenagers: a HUNT study. 

  Jeppesen, Elisabeth; Bjelland, Ingvar; Fosså, Sophie Dorothea; Loge, Jon Håvard; Sørebø, Øystein; Dahl, Alv A. (Journal article; Peer reviewed, 2014)
  Severe disease in a parent is associated with increased psychosocial problems in their children. However, moderating factors of such associations are less studied. In this cross-sectional population-based controlled study ...
 • The Balanced Scorecard: A Review of Five Research Areas 

  Madsen, Dag Øivind; Stenheim, Tonny (Journal article; Peer reviewed, 2015)
  The Balanced Scorecard (BSC) is one of the most influential concepts in accounting and management. The BSC recently celebrated its 20-year anniversary. Since its introduction, the BSC has been the subject of ...
 • Grunnleggende utfordrende – utfordringer i undervisning i grunnleggende organisasjonsfag 

  Eide, Dorthe; Ladegård, Gro; Langåker , Lise; Lines, Rune; Nilsen , Etty R.; Wennes, Grete (Journal article; Peer reviewed, 2013)
  Denne artikkelen tar opp utfordringer ved å undervise på grunnleggende kurs i organisering og ledelse. Problematikken er hovedsakelig motivert av to forhold. For det første er undervisningen ofte studentenes første møte ...
 • Innovation, uncertainty, and inter-firm shortcut ties in a tourism destination context 

  Aarstad, Jarle; Ness, Håvard; Haugland, Sven Arne (Journal article; Peer reviewed, 2014)
  Efficient inter-firm coproduction in the tourism industry can bear a resemblance to the concept of small-worlds, typically characterized by pockets of local clusters and shortcut ties that connect and decrease path-length ...
 • Forsiktig regnskapsrapportering – hva og hvorfor? 

  Stenheim, Tonny; Madsen, Dag Øivind (Journal article; Peer reviewed, 2014)
  Forsiktig regnskapsrapportering har lenge vært et bærende element i all regnskapsproduksjon. Slik rapportering resulterer i gjennomgående lav verdsetting av egenkapital. Det er særlig tre regnskapsmessige løsninger som gir ...
 • Balansert målstyring: En kort oversikt over forskningslitteraturen 

  Madsen, Dag Øivind; Stenheim, Tonny (Journal article; Peer reviewed, 2014)
  The Balanced Scorecard , også kjent som balansert målstyring (BMS) på norsk, ble introdusert av Robert Kaplan og David Norton i en artikkel i Harvard Business Review i 1992 (Kaplan og Norton 1992). BMS har blitt kåret av ...
 • Økonomisk styring i Norge - en kartlegging av styringssystemer i norske bedrifter 

  Johanson, Daniel; Madsen, Dag Øivind (Journal article; Peer reviewed, 2013)
  Utforming og bruk av styringssystemer er et sentralt tema innen fagområdet økonomisk styring med både teoretisk og praktisk relevans. I denne artikkelen kartlegger vi utforming og bruk av styringssystemer i større norske ...
 • Rekruttering av medarbeidere: Fra intuisjon til strategisk forankring 

  Fredriksen, Jan Ivar; Sørebø, Øystein (Journal article; Peer reviewed, 2013)
  Medarbeiderne er virksomhetens viktigste ressurs, og følgelig er rekruttering av medarbeidere en av virksomhetens mest kritiske prosesser. En grundig og vel gjennomtenkt rekrutteringsprosess kan bidra til å skape gode ...
 • Kjedenes private merker – hvorfor vinner de frem? 

  Hem, Leif E. (Journal article; Peer reviewed, 2013)
  Private merker er detaljistenes (kjedenes) merker. Omfanget av private merker har økt betydelig de siste årene, men veksten varierer mellom produktgrupper og land. I artikkelen redegjøres det for begrepet private merker. ...
 • Regnskapsmanipulering – definisjon, forutsetninger og incentiver 

  Stenheim, Tonny; Blakstad, Leiv (Journal article, 2012)
  Regnskapsmanipulering bør oppta enhver som ønsker å bruke regnskapsinformasjon som grunnlag for sine beslutninger. Den siste tids regnskapsskandale i datterselskapet til Troms Kraft AS, Kraft & Kultur AB, har på nytt ...
 • The Balanced Scorecard i Norge: En studie av konseptets utviklingsforløp fra 1992 til 2011 

  Madsen, Dag Øivind (Journal article; Peer reviewed, 2012)
  The Balanced Scorecard er et av de mest kjente konseptene innen økonomi- og virksomhetsstyring. Siden konseptet ble lansert i 1992 har det fått mye oppmerksomhet både fra forskere og praktikere. Konseptet har blitt utbredt ...