Recent Submissions

 • Handlingsregelen for bruk av oljepenger - for god til å være sann? 

  Sørgaard, Nils E. (Research report, 2014-01-03)
 • Preface 

  Thor, Miroslaw; Tudruj, Marek (Journal article; Peer reviewed, 2011)
 • Utviklingsforløpene til innovative, nyetablerte foretak - undersøkelse blant 16 virksomheter 

  Hovland, Nils Per; Momrak, Anette Myhre (Research report, 2013-06-21)
  I denne rapporten blir det referert og analysert hvordan et utvalg på 16 virksomheter fra de tre fylkene Buskerud, Telemark og Vestfold har utviklet seg gjennom en periode på ca 10 år. Undersøkelsen bygger på en tidligere ...
 • Biologiske forutsetninger for produksjon av laks- og sjøørret i Farris og Siljanelva opp til Lakssjø 

  Heggenes, Jan; Sageie, Jostein; Kvisberglien, Evie; Loland, Bjørn; Stoll, Signe (HiT skrift, Research report, 2013-02-04)
  Farris-Siljanelva vassdraget (492 km2, nord-sør fra Skrim-fjella til Larvik ca. 60 km, gjennomsnittsvannføring ca. 20 m3s-1 ved Kiste) hadde naturlig laks og sjøørret på en vel 40 km lang strekning i Farris-Siljanelva ...
 • Rehabilitering av elvehabitat i Vallaråi, Seljord i Telemark: Forslag til tiltak 

  Heggenes, Jan; Bergan, Frode; Lydersen, Espen; Sageie, Jostein (HiT skrift, Research report, 2013-02-04)
  Den 1,2 km lange Vallaråi, Seljord kommune, har et sterkt modifisert elveleie og vannførings- og temperaturregime, hovedsakelig som følge av reguleringsinngrep og betydelig grad av effektkjøring. Elva har en lokal bestand ...
 • Vegetasjonskartlegging med satellittdata. Optimalisering av analysemetodikk 

  Kastdalen, Leif; Hjeltnes, Arne (HiT skrift, Research report, 2013-01-18)
  ENGLISH SUMMARY: This study highlights the benefits of carrying out an optimization of the analytical process in land cover mapping from satellite data. The report describes the optimization of the different steps in a ...
 • Multi-CMP system with data communication on the fly 

  Tudruj, Marek; Masko, Lukasz; Thor, Miroslaw (Journal article; Peer reviewed, 2011-02-04)
  The paper concerns new communication solutions for hierarchical Chip Multiprocessor (CMP) systems composed of many CMP modules interconnected by a global data exchange network. New architectural solutions for internal ...
 • Pariteter og stabiliseringspolitikk 

  Sørgaard, Nils E. (HiT skrift, Research report, 2011-06-09)
  Bakgrunnen for dette skriftet er et savn i forbindelse med undervisning i makroøkonomi og internasjonal økonomi: savnet av en innføringstekst på norsk som ved hjelp av relativt enkle modeller fanger opp det vesentlige ved ...
 • Tilførsler av næringsstoffer, metaller og andre miljøgifter til Grenlandsfjordene 2008 

  Lydersen, Espen; Trasti, Anne; Sageie, Jostein (HiT skrift, Research report, 2010-10-29)
  Hovedhensikten med denne rapporten har vært å oppdatere tilførselsberegningene av næringsstoffer, metaller og andre miljøgifter til grenlandsfjordene. Hovedfokus har vært på utslipp i 2008, og er derfor en oppdatering av ...
 • Charity ethical investment in Norway 

  Kreander, Niklas; Beattie, Vivien; McPhail, Ken (HiT skrift, Research report, 2010-10-29)
  The charity and voluntary sector in Norway is substantial (Sivesind, 2007). Yet we know of no academic research which focuses on charity ethical investment in Norway. We have examined charity ethical investment policies ...
 • Fotomotivundersøkelsen i Vrådal og Tinn 2008 

  Prestholdt, Ragnar (HiT skrift, Research report, 2010-01-29)
  Høgskolen i Telemark fikk våren/forsommeren 2008 i oppdrag av Innovativ Fjellturisme/Innovasjon Norge å gjennomføre en fotomotivundersøkelse på destinasjonene Vrådal og Tinn/Rjukan. Oppdraget var tilsvarende det høgskolen ...
 • Rehabilitering av elvehabitat i Tokkeåi, Dalen i Telemark : tilstand og tiltak 

  Heggenes, Jan; Sageie, Jostein; Kristiansen, Jostein (HiT skrift, Research report, 2009-06-26)
  Tokkeåi ved Dalen hadde en naturlig gjennomsnittsvannføring på ca. 92 m3s-1, men har etter reguleringsinngrep hovedsakelig på 1960 tallet en median vannføring på 16-17 m3s-1. Denne er bestemt av kjøringen av Lio kraftverk ...
 • Fotomotivundersøkelsen på Geilo, Hovden og i Rauland 2007 

  Prestholdt, Ragnar (HiT skrift, Research report, 2008-08-22)
  I mai 2007 fikk Høgskolen i Telemark i oppdrag av Innovativ Fjellturisme/Innovasjon Norge å gjennomføre en fotomotivundersøkelse på destinasjonene Geilo, Hovden og Rauland. Arbeidet skulle være et innspill til delprosjektet ...
 • Charity ethical investment : policy practice and disclosure 

  Kreander, Niklas; Beattie, Vivien; McPhail, Ken (HiT skrift, Research report, 2008-08-13)
  This paper investigates the ethical investment policies of leading UK charities. It is estimated that UK charities in 2004 had £79 billion in assets of which £44 billion were invested (NCVO, 2006), with further growth in ...
 • Senglasiale paleogeografiske rekonstruksjonsmodeller testet på utvalgte områder i Norge 

  Kjenstad, Kjell (Doctoral thesis; Peer reviewed, 1984)
  Avhandlingen tar for seg prinsipper for rekonstruksjon av senglasiale paleogeografiske forhold med spesiell vekt på rekonstruksjon av havnivå og breoverflate. Disse elementene rekonstrueres ved hjelp av ulike matematiske ...
 • On the integration of object-based models and field-based models in GIS 

  Kjenstad, Kjell (Journal article; Peer reviewed, 2006)
  This paper proposes a common base-model for the classical object-based and field-based conceptual models in GIS. The model, which is called the PGOModel or 'Parameterized Geographic Object Model', is given a formal definition ...
 • Reiselivsundersøking i Setesdal 2006 

  Aasmundsen, Anne; Isaksen, Per Oddvar Marheim; Prestholdt, Ragnar (HiT skrift, Research report, 2007)
  Denne gjesteundersøkinga er ei oppfølgjing av tilsvarande undersøking i 2004. Undersøkinga var gjennomført som ei spørjeundersøking blant turistane i Setesdal i juli og august 2006. Både gjennomføring og innhald i ...
 • Rehabilitering av Måna, Tinn i Telemark : tilstand og tiltak 

  Heggenes, Jan; Sageie, Jostein (HiT skrift, Research report, 2006)
  Måna som renner fra Møsvatn til Tinnsjø, har en naturlig gjennomsnittsvannføring på 52 m3s-1, men har etter reguleringsinngrep i perioden 1906-1957 bare restvannføring. Den nedre del av Måna (ca. 4 km; Gaustå bru – ...
 • Bygg nettverk - stå på! : en studie av entreprenørielle prosesser i Buskerud, Telemark og Vestfold 

  Hovland, Nils Per (HiT skrift, Research report, 2006)
  Dette er en undersøkelse som går på hvordan 16 nystartede, innovative foretak utvikler seg. Foretakene er alle kunder hos Innovasjon Norge og lokalisert i BTV-regionen (Buskerud, Telemark og Vestfold fylker). De er ...
 • On the use of parameterization in the implementation of geometry 

  Kjenstad, Kjell (Conference object, 2001)
  Parameterization of object-classes is an attractive approach during implementation of an object-oriented software system. This text discusses different cases of possible parameterization in the implementation of geometry ...

View more