Recent Submissions

 • Motstander, medspiller, hva nå? Om tillitsvalgtrollen i avtaleverket 

  Elvekrok, Ingunn (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  I artikkelen undersøker jeg utviklingen i den partsregulerte tillitsvalgtrollen slik den er rammet inn i avtaleverk. Gjennom en dokumentanalyse viser jeg at tre avtaler har hatt avgjørende innflytelse for utvikling av ...
 • Evaluation effects of bundle size and price presentation 

  Engeset, Marit Gundersen; Opstad, Birger (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  Purpose – Marketers often combine products in bundles to increase demand. Research has shown that itemizing the prices of the individual products in the bundle raises evaluations in some situations. The purpose of this ...
 • Fallforebygging i samhandlingsreformen 

  Øien, Henning; Iversen, Tor; Helgesen, Marit Kristine; Schou, Arild (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  Et hovedmål i samhandlingsreformen er å styrke det forebyggende helsearbeidet i kommunehelsetjenesten, blant annet fordi dagens helsetjeneste kritiseres for å prioritere ressurskrevende og spesialisert behandling fremfor ...
 • Kafédialog som pedagogisk verktøy 

  Elvekrok, Ingunn; Smith, Kristin Haugland (Journal article; Peer reviewed, 2013)
  Med utgangspunkt i erfaringer fra egen undervisning, diskuterer artikkelen «kafédialog» som pedagogisk verktøy for læring i stor klasse der undervisningen for øvrig skjer gjennom forelesninger. Kafédialogen ble brukt som ...
 • The impact of second home tourism on local economic development in rural areas in Norway 

  Velvin, Jan; Kvikstad, Tor Martin; Drag, Eivind; Krogh, Erling (Journal article; Peer reviewed, 2013)
  Over recent decades, rural–urban migration and a decrease in wealth have been major challenges faced by European rural areas. Maintaining urban and rural settlements throughout the country has been an important aim of ...
 • HiBu's næringslivsbarometer : oppsummering av resultater fra Ringerike 2010 

  Engeset, Marit G.; Stubberud, Hans Anton (Others, 2010-08-20)
  • Næringslivet på Ringerike har merket finanskrisen, først og fremst gjennom redusert omsetning. • Omsetningssvikt oppleves som den største utfordringen akkurat nå. • Det er positive forventninger til økonomisk utvikling ...