Recent Submissions

 • Stuck between a rock and a hard place: the work situation for nurses as leaders in municipal health care 

  Nilsen, Etty Ragnhild; Olafsen, Anja Hagen; Steinsvåg, Anne Grethe; Halvari, Hallgeir; Grov, Ellen Karine (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  Background: The paper aims to present how nursing leaders in the municipal health care perceive the interaction with and support from their superiors and peers. The paper further aims to identify the leaders’ vulnerability ...
 • Evaluering av E6 Østfold. Delprosjektene Åsgård–Halmstad og Svingenskogen–Åsgård, samt samlet Utbygging 

  Ulstein, Heidi; Wifstad, kristina; Syrstad, Ragnhild Sjoner; Seeberg, Aase Rangnes; Gulbrandsen, Magnus U.; Welde, Morten (Research report, 2017)
  Menon har på oppdrag for Concept-programmet ved NTNU evaluert utbyggingen av E6 i Østfold. Vi har evaluert to delprosjekter, Åsgård–Halmstad og Svingenskogen–Åsgård, samt utbyggingen av E6 samlet. Prosjektet ble gjennomført ...
 • Media Choice Proliferation and Shifting Orientations Towards News in the United States and Norway, 1995-2012 

  Elvestad, Eiri; Shaker, Lee (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  Around the world, rapid media choice proliferation is empowering audiences and allowing individuals to more precisely tailor personal media use. From a democratic perspective, the relationship between the changing media ...
 • Innleiing 

  Hyvik, Jens Johan; Hoel, Oddmund L.; Krøvel, Harald (Chapter, 2014)
  Målet med denne boka har vore å dyrke perspektivet nedanfrå, i sosial og geografisk forstand. I kva grad deltok allmugen i 1814? Var folket aktive aktørar i 1814, eller bidrog dei med «påhalden penn», som er omgrepet ...
 • Valgmennene i Bratsberg amt våren 1814 

  Hyvik, Jens Johan (Chapter, 2014)
  Den 23. mars 1814 var 38 menn fra Bratsberg amt samlet på Fossum hos fungerende amtmann Severin Løvenskiold. De hadde en oppgave, å velge tre representanter til riksforsamlingen som skulle møtes 10. april på Eidsvoll. ...
 • Romantikken og språkdebattene i Danmark og Norge før 1840 

  Hyvik, Jens Johan (Chapter, 2013)
 • Big Data viewed through the lens of management fashion theory 

  Madsen, Dag Øivind; Stenheim, Tonny (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  Big Data (BD) is currently one of the most talked about management ideas in the business community. Many call it the “buzzword of the day.” In books and media articles, BD has been referred to as a “revolution” and “new ...
 • Examining Customer Relationship Management from a management fashion perspective 

  Madsen, Dag Øivind; Johanson, Bjørn Daniel (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  Despite mixed performance reviews and experiences, customer relationship management (CRM) is among the most widely used and discussed management ideas by managers around the world. Commentators have noted that CRM has ...
 • Innovation Management Practices in Production-Intensive Service Firms 

  Aas, Tor Helge; Breunig, Karl Joachim; Hydle, Katja Maria; Pedersen, Per Egil (Journal article; Peer reviewed, 2015)
  This paper posits that innovation management practices are contingent upon the type of industry, and examines the innovation management practices in a distinctive set of service firms: production-intensive service firms. ...
 • Social media and management fashions 

  Madsen, Dag Øivind; Slåtten, Kåre (Journal article; Peer reviewed, 2015)
  The management fashion literature has highlighted the role played by business media (i.e. print media outlets) in the diffusion and dissemination of new management concepts and ideas. However, in the last few years, we ...
 • Does a parental history of cancer moderate the associations between impaired health status in parents and psychosocial problems in teenagers: a HUNT study. 

  Jeppesen, Elisabeth; Bjelland, Ingvar; Fosså, Sophie Dorothea; Loge, Jon Håvard; Sørebø, Øystein; Dahl, Alv A. (Journal article; Peer reviewed, 2014)
  Severe disease in a parent is associated with increased psychosocial problems in their children. However, moderating factors of such associations are less studied. In this cross-sectional population-based controlled study ...
 • Kafédialog som pedagogisk verktøy 

  Elvekrok, Ingunn; Smith, Kristin Haugland (Journal article; Peer reviewed, 2013)
  Med utgangspunkt i erfaringer fra egen undervisning, diskuterer artikkelen «kafédialog» som pedagogisk verktøy for læring i stor klasse der undervisningen for øvrig skjer gjennom forelesninger. Kafédialogen ble brukt som ...
 • The Balanced Scorecard: A Review of Five Research Areas 

  Madsen, Dag Øivind; Stenheim, Tonny (Journal article; Peer reviewed, 2015)
  The Balanced Scorecard (BSC) is one of the most influential concepts in accounting and management. The BSC recently celebrated its 20-year anniversary. Since its introduction, the BSC has been the subject of ...
 • Grunnleggende utfordrende – utfordringer i undervisning i grunnleggende organisasjonsfag 

  Eide, Dorthe; Ladegård, Gro; Langåker , Lise; Lines, Rune; Nilsen , Etty R.; Wennes, Grete (Journal article; Peer reviewed, 2013)
  Denne artikkelen tar opp utfordringer ved å undervise på grunnleggende kurs i organisering og ledelse. Problematikken er hovedsakelig motivert av to forhold. For det første er undervisningen ofte studentenes første møte ...
 • Prinsippbaserte versus regelbaserte regnskapsstandarder 

  Baksaas, Kjell Magne; Stenheim, Tonny (Journal article; Peer reviewed, 2015)
  Høringsutkastet til ny Norsk Regnskapsstandard aktualiserer spørsmålet om prinsippbasert eller regelbasert regnskapsregulering. Standarden er mer prinsippbasert enn dagens regulering. Prinsippbasert regulering kjennetegnes ...
 • Forsiktig regnskapsrapportering – hva og hvorfor? 

  Stenheim, Tonny; Madsen, Dag Øivind (Journal article; Peer reviewed, 2014)
  Forsiktig regnskapsrapportering har lenge vært et bærende element i all regnskapsproduksjon. Slik rapportering resulterer i gjennomgående lav verdsetting av egenkapital. Det er særlig tre regnskapsmessige løsninger som gir ...
 • Balansert målstyring: En kort oversikt over forskningslitteraturen 

  Madsen, Dag Øivind; Stenheim, Tonny (Journal article; Peer reviewed, 2014)
  The Balanced Scorecard , også kjent som balansert målstyring (BMS) på norsk, ble introdusert av Robert Kaplan og David Norton i en artikkel i Harvard Business Review i 1992 (Kaplan og Norton 1992). BMS har blitt kåret av ...
 • Økonomisk styring i Norge - en kartlegging av styringssystemer i norske bedrifter 

  Johanson, Daniel; Madsen, Dag Øivind (Journal article; Peer reviewed, 2013)
  Utforming og bruk av styringssystemer er et sentralt tema innen fagområdet økonomisk styring med både teoretisk og praktisk relevans. I denne artikkelen kartlegger vi utforming og bruk av styringssystemer i større norske ...
 • Rekruttering av medarbeidere: Fra intuisjon til strategisk forankring 

  Fredriksen, Jan Ivar; Sørebø, Øystein (Journal article; Peer reviewed, 2013)
  Medarbeiderne er virksomhetens viktigste ressurs, og følgelig er rekruttering av medarbeidere en av virksomhetens mest kritiske prosesser. En grundig og vel gjennomtenkt rekrutteringsprosess kan bidra til å skape gode ...
 • Kjedenes private merker – hvorfor vinner de frem? 

  Hem, Leif E. (Journal article; Peer reviewed, 2013)
  Private merker er detaljistenes (kjedenes) merker. Omfanget av private merker har økt betydelig de siste årene, men veksten varierer mellom produktgrupper og land. I artikkelen redegjøres det for begrepet private merker. ...

View more