Recent Submissions

 • «Big Fish»: Valuation of the world’s largest salmon farming companies 

  Misund, Bård; Nygård, Rune (UiS Working Papers in Economics and Finance;2017/11, Others, 2017)
  The recent five years have seen a nearly tenfold increase the salmon stock price index at the Oslo Stock Exchange. This paper tries to shed some light on the reasons why this substantial stock price appreciation has occurred. ...
 • Evaluation effects of bundle size and price presentation 

  Engeset, Marit Gundersen; Opstad, Birger (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  Purpose – Marketers often combine products in bundles to increase demand. Research has shown that itemizing the prices of the individual products in the bundle raises evaluations in some situations. The purpose of this ...
 • The multifaceted role of the network orchestrator - a longitudinal study. 

  Nilsen, Etty Ragnhild; Gausdal, Anne Haugen (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  This longitudinal empirical case study develops a new framework for the role of the orchestrator of networks of Small and Medium-sized Enterprises (SMEs). The SME network under study is followed during six years, through ...
 • Fallforebygging i samhandlingsreformen 

  Øien, Henning; Iversen, Tor; Helgesen, Marit Kristine; Schou, Arild (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  Et hovedmål i samhandlingsreformen er å styrke det forebyggende helsearbeidet i kommunehelsetjenesten, blant annet fordi dagens helsetjeneste kritiseres for å prioritere ressurskrevende og spesialisert behandling fremfor ...
 • Hva norske barnehagelærerstudenter mener de har lært om barns språktilegnelse og tidlige litterasitet. 

  Gjems, Liv; Grøgaard, Jens Brandi; Tvedten, Sigrunn (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  I denne artikkelen presenteres deskriptive data fra en spørreundersøkelse til alle tredjeklassestudentene som tok barnehagelærerutdanning på heltid våren 2012. Studentene svarte på spørsmål om personlig læringsutbytte på ...
 • Transaksjonsprinsippet: regnskapsføring når aktører handler med seg selv 

  Baksaas, Kjell Magne; Kulset, Ellen Marthinsen (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  Det er bare transaksjoner med et reelt økonomisk innhold som regnskapsmessig skal medføre innregning til virkelig verdi. Vi bygger videre på tidligere arbeider som peker på uklarheter og manglende regulering av grensene ...
 • Developing scenarios for the Norwegian travel industry 2025 

  Enger, Anniken; Sandvik, Kåre; Iversen, Endre Kildal (Journal article; Peer reviewed, 2014)
  Purpose – The Norwegian travel industry faces decline in important international tourism segments and needs an industry-wide and future-oriented strategy to face these challenges. Accordingly, a common understanding of ...
 • Stuck between a rock and a hard place: the work situation for nurses as leaders in municipal health care 

  Nilsen, Etty Ragnhild; Olafsen, Anja Hagen; Steinsvåg, Anne Grethe; Halvari, Hallgeir; Grov, Ellen Karine (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  Background: The paper aims to present how nursing leaders in the municipal health care perceive the interaction with and support from their superiors and peers. The paper further aims to identify the leaders’ vulnerability ...
 • Evaluering av E6 Østfold. Delprosjektene Åsgård–Halmstad og Svingenskogen–Åsgård, samt samlet Utbygging 

  Ulstein, Heidi; Wifstad, kristina; Syrstad, Ragnhild Sjoner; Seeberg, Aase Rangnes; Gulbrandsen, Magnus U.; Welde, Morten (Research report, 2017)
  Menon har på oppdrag for Concept-programmet ved NTNU evaluert utbyggingen av E6 i Østfold. Vi har evaluert to delprosjekter, Åsgård–Halmstad og Svingenskogen–Åsgård, samt utbyggingen av E6 samlet. Prosjektet ble gjennomført ...
 • Media Choice Proliferation and Shifting Orientations Towards News in the United States and Norway, 1995-2012 

  Elvestad, Eiri; Shaker, Lee (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  Around the world, rapid media choice proliferation is empowering audiences and allowing individuals to more precisely tailor personal media use. From a democratic perspective, the relationship between the changing media ...
 • Innleiing 

  Hyvik, Jens Johan; Hoel, Oddmund L.; Krøvel, Harald (Chapter, 2014)
  Målet med denne boka har vore å dyrke perspektivet nedanfrå, i sosial og geografisk forstand. I kva grad deltok allmugen i 1814? Var folket aktive aktørar i 1814, eller bidrog dei med «påhalden penn», som er omgrepet ...
 • Valgmennene i Bratsberg amt våren 1814 

  Hyvik, Jens Johan (Chapter, 2014)
  Den 23. mars 1814 var 38 menn fra Bratsberg amt samlet på Fossum hos fungerende amtmann Severin Løvenskiold. De hadde en oppgave, å velge tre representanter til riksforsamlingen som skulle møtes 10. april på Eidsvoll. ...
 • Romantikken og språkdebattene i Danmark og Norge før 1840 

  Hyvik, Jens Johan (Chapter, 2013)
 • Big Data viewed through the lens of management fashion theory 

  Madsen, Dag Øivind; Stenheim, Tonny (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  Big Data (BD) is currently one of the most talked about management ideas in the business community. Many call it the “buzzword of the day.” In books and media articles, BD has been referred to as a “revolution” and “new ...
 • Examining Customer Relationship Management from a management fashion perspective 

  Madsen, Dag Øivind; Johanson, Bjørn Daniel (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  Despite mixed performance reviews and experiences, customer relationship management (CRM) is among the most widely used and discussed management ideas by managers around the world. Commentators have noted that CRM has ...
 • Innovation Management Practices in Production-Intensive Service Firms 

  Aas, Tor Helge; Breunig, Karl Joachim; Hydle, Katja Maria; Pedersen, Per Egil (Journal article; Peer reviewed, 2015)
  This paper posits that innovation management practices are contingent upon the type of industry, and examines the innovation management practices in a distinctive set of service firms: production-intensive service firms. ...
 • Social media and management fashions 

  Madsen, Dag Øivind; Slåtten, Kåre (Journal article; Peer reviewed, 2015)
  The management fashion literature has highlighted the role played by business media (i.e. print media outlets) in the diffusion and dissemination of new management concepts and ideas. However, in the last few years, we ...
 • Does a parental history of cancer moderate the associations between impaired health status in parents and psychosocial problems in teenagers: a HUNT study. 

  Jeppesen, Elisabeth; Bjelland, Ingvar; Fosså, Sophie Dorothea; Loge, Jon Håvard; Sørebø, Øystein; Dahl, Alv A. (Journal article; Peer reviewed, 2014)
  Severe disease in a parent is associated with increased psychosocial problems in their children. However, moderating factors of such associations are less studied. In this cross-sectional population-based controlled study ...
 • Kafédialog som pedagogisk verktøy 

  Elvekrok, Ingunn; Smith, Kristin Haugland (Journal article; Peer reviewed, 2013)
  Med utgangspunkt i erfaringer fra egen undervisning, diskuterer artikkelen «kafédialog» som pedagogisk verktøy for læring i stor klasse der undervisningen for øvrig skjer gjennom forelesninger. Kafédialogen ble brukt som ...
 • The Balanced Scorecard: A Review of Five Research Areas 

  Madsen, Dag Øivind; Stenheim, Tonny (Journal article; Peer reviewed, 2015)
  The Balanced Scorecard (BSC) is one of the most influential concepts in accounting and management. The BSC recently celebrated its 20-year anniversary. Since its introduction, the BSC has been the subject of ...

View more