Recent Submissions

 • Place, space and materiality for pedagogy in a kindergarten 

  Nordtømme, Solveig (Journal article; Peer reviewed, 2012)
  This study explores how kindergarten spaces and materiality can be vital for children’s exploration of participation and how the physical environment enables children to interact and position themselves in play and meaning ...
 • The outdoor environment in Norwegian kindergartens as pedagogical space for toddlers' play, learning and development 

  Moser, Thomas; Martinsen, Marianne Torve (Journal article; Peer reviewed, 2010)
  This study examines some characteristics of the outdoor environment in Norwegian kindergartens. Understood as pedagogical space, outdoor conditions may enhance or restrict the youngest children's possibilities for play, ...
 • Space and materiality in early childhood pedagogy - introductory notes 

  Løkken, Gunvor; Moser, Thomas (Journal article; Peer reviewed, 2012)
  This issue of Education Inquiry includes a thematic section with five articles about different aspects of the physical environment in Norwegian early childhood education institutions (kindergartens). The contributions ...
 • Three types of tightrope dance in the comback process 

  Bunting, Mette; Halvorsen, Torill Aagot; Moshuus, Geir H (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  Fewer than half of the young people attending vocational institutions in Norway complete their education within the allotted five years. Indeed, many of these students have non-linear paths to completion. However, it is ...
 • The activity of Writing for Learning in a nursing program – trajectories of meaning making 

  Wittek, Anne Line (Journal article; Peer reviewed, 2012)
  A whole range of resources are introduced to students in higher education. These are picked up and developed by them individually and in collaboration with other actors. This text investigates these complex and multifaceted ...
 • Data use in education: alluring attributes and productive processes 

  Prøitz, Tine Sophie; Mausethagen, Sølvi; Skedsmo, Guri (Journal article; Peer reviewed, 2017)
 • Litterasitetsfremmende samtaler i barnehagen 

  Slettner, Sigrun; Gjems, Liv (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  Formålet med denne studien er å undersøke hvordan tidlig litterasitet kan støttes og fremmes i samtaler mellom en barnehagelærer og ulike barn. Teori og forskning om barns tidlige litterasitet vektlegger at barn lærer ...
 • Early literacy in Norwegian and Swedish preschool teacher education 

  Gjems, Liv; Sheridan, Sonja (Peer reviewed; Journal article, 2015)
  Since the turn of the century, politicians in the Scandinavian countries have placed great emphasis on early childhood education and care. They have been especially concerned with lifelong learning in the field of language ...
 • Investigative modes in research on data use in education. 

  Prøitz, Tine Sophie; Mausethagen, Sølvi; Skedsmo, Guri (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  This article reports on the findings from a literature review of research on data use in education published in English, German and Scandinavian languages. The review is inspired by methods for systematic mapping. The ...
 • The (Non-)Use of Configurative Reviews in Education 

  Levinsson, Magnus; Prøitz, Tine Sophie (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  The push for evidence-based practice in education has led to a range of initiatives aimed at bridging the gap between research, policy and practice. Among these are the establishment of brokerage agencies with a mission ...
 • Kampen om karakteren. Elevers motspill i møte med læreres vurderingspraksis i videregående skole 

  Lødding, Berit; Seland, Idunn; Prøitz, Tine Sophie (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  Det er kjent at ungdoms forhold til voksne, inkludert lærere, i større grad enn i tidligere generasjoner er preget av forhandlinger og fravær av opposisjon. Denne artikkelen undersøker hvordan elever og lærere omtaler ...
 • Talenttank. Langreiste talenter - lokale muligheter. Sluttrapport 

  Streitlien, Åse (Research report, 2014-05-25)
  Denne rapporten omhandler prosjektet «Talenttank, langreiste talenter – lokale muligheter» som startet opp våren 2013 og ble avsluttet i mars 2014. Prosjektet er et samarbeid mellom Notodden Voksenopplæring, NAV (veiledning), ...
 • Fra talent til fagarbeider. Sluttrapport 2015 

  Hagen, Anette; Streitlien, Åse (Research report, 2015-10-21)
  Denne rapporten omhandler prosjektet Fra talent til fagarbeider hvor en har prøvd ut en alternativ organiseringsmodell i yrkesfagutdanning. Målene i prosjektet er følgende:  Etter 4 år i bedrift skal 10 elever som ellers ...
 • Teamwork to Enhance Adapted Teaching and Formative Assessment 

  Bjørnsrud, Halvor; Engh, Knut Roar (Journal article; Peer reviewed, 2012)
  This article has as its main focus the contextual factors connected with teachers' teamwork. Firstly, it deals with the question of how to create reflections among teachers on the topic of teamwork. Their written answers ...
 • Guds hjelpende hånd : presten som lege mot slutten av 1700-tallet 

  Roos, Merethe (Journal article; Peer reviewed, 2014)
  Presten kunne mot slutten av det 18. århundre virke som behandlende lege. Artikkelen analyserer en tekst om dette, skrevet av en prest i Naumburg i Tyskland, basert på en hendelse 28. januar 1788. Teksten er publisert i ...
 • Formgiving, design og håndverk. Fra Reform 94 til Kunnskapsløftet 

  Aakre, Bjørn Magne (Journal article; Peer reviewed, 2014)
  This article is about the areas of arts, design and crafts in Norwegian upper secondary education, with a particular focus on the changes that were implemented with the Knowledge Promotion Reform [Kunnskapsløftet] in 2006. ...
 • Critical methodologies: early childhood research studies in Norway 

  Rhedding-Jones, Jeanette; Bjelkerud, Agnes Westgaard; Giæver, Katrine; Røkholt, Eline Grelland; Holten, Ingeborg Caroline Sæbøe; Lafton, Tove; Moxnes, Anna Rigmor; Pope, Liv Alice (Journal article; Peer reviewed, 2014)
 • Sluttrapport. Kostholds- og måltidsmønster, fysisk aktivitet og vektutvikling hos barn i grunnskolen i Telemark. 4.-10. klassetrinn 

  Oellingrath, Inger Margaret; Svendsen, Martin Veel; Fjørtoft, Ingunn; Hestetun, Ingebjørg (Research report, 2015-01-14)
  Hovedmålet med prosjektet har vært å øke kunnskapen om fysisk aktivitet og kostholdsvaner hos barn med ulik sosial bakgrunn i grunnskolen i Telemark. Prosjektet har bestått av tre tverrsnittstudier: på 4. klassetrinn i ...
 • Hvordan kan veiledningssamtaler åpne for kritisk tenkning? 

  Bjerkholt, Eva; Ødegård, Elin; Søndenå, Kari; Hjardemaal, Finn R. (Journal article; Peer reviewed, 2014)
  Knowledge of how to facilitate critical thinking is essential in kindergartens and schools, in teacher education and in the education of mentors. This article presents and debates examples of how mentoring sessions between ...
 • Lederes faglige legitimitet og medarbeideres lojalitet; to sider av samme sak? 

  Ødegård, Elin (Chapter; Peer reviewed, 2014)
  Doktorgraden: Nyutdannede pedagogiske lederes mestring og appropriering av barnehagens kulturelle redskaper (?degård, 2011), viser at førskolelærernes formelle faglige barnehagelærerutdanning gir lite legitimitet. Resultatet ...

View more