Nye registreringer

 • Creating intercontextuality in students learning trajectories: Opportunities and difficulties 

  Wiig, Astrid Camilla; Silseth, Kenneth; Erstad, Ola (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  This article explores how opportunities and limitations in creating intercontextualtiy between everyday and scientific ideas emerge in teacher–student interactions, with a particular focus on the teacher’s role. The article ...
 • Profesjonaliseringen av norsk kulturforvaltning, 1980–2000 

  Kvarv, Sture (Preprint, 2018-03-13)
  I perioden 1980–2000 skjedde det en økende profesjonalisering av norsk kulturforvaltning på statlig og kommunalt nivå i Norge. En slik utvikling kan relateres til samfunnsendringer generelt og til særegenheter ved kulturlivet ...
 • Danningsperspektiver i grunnskolens eksamensoppgaver i norsk 

  Norendal, Audhild (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  Artikkelen er en analyse av grunnskolens eksamen i norsk. I analysen sammenlignes oppgavesettene gitt under L97 og LK06. Eksamensoppgavene blir drøftet i lys av danningsbegrepet og spesielt Wolfgang Klafkis teorier. Analysen ...
 • The inclusion conundrum: A critical account of youth and gender issues within and beyond sport for development and peace interventions 

  Collison, Holly; Darnell, Simon; Giulianotti, Richard; Howe, P David (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  The sport for development and peace (SDP) sector is made up of various development-focused policies and programs that seek to engage, stabilise, empower and create social and economic change. SDP projects, most often run ...
 • Forskningsbasert skriving 

  Kvarv, Sture (Preprint, 2017-08)
 • Master design, kunst og håndverk: Sammenfatning av masteroppgaver 2017 

  Amari, Morteza (Master i formgiving, kunst og håndverk;5/2016, Others, 2017)
  Kjære leser, Undersøkelse og forskning i eget skapende arbeid er omfattende og byr på en rekke utfordringer knyttet til både klargjøring av begreper og teoretiske rammer og til tilegnelse av kunnskap gjennom praktisk arbeid. ...
 • Ethical dimensions when intervening in classroom research 

  Burner, Tony (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  There is an increasing amount of educational research that aims at intervening in classroom teaching and learning practices, partly as a response to “what works” in education. However, few researchers ask the fundamental ...
 • Dårlige vaner og manglende sans for spillet? Et kroppssosiologisk essay om norsk fotballs forståelse for spillet. 

  Telseth, Frode (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  I dette essayet analyseres manglende internasjonale resultater for norsk fotball siden tidlig 2000-tall med utgangspunkt i henholdsvis Merleau-Pontys fenomenologiske og Bourdieus sosiologiske perspektiver om kroppsliggjøring. ...
 • Det skapende rom - betydningen av det ikke-målbare 

  Toft, Solveig; Holte, Kari (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  I denne artikkelen rettes blikket mot selve opplevelsen i den skapende prosess, de ikke-målbare kvaliteter, spesielt i forhold til faget Kunst og håndverk. Artikkelens data består av tre ulike utøvergruppers arbeidsprosess ...
 • Mellom risiko og kontroll - en studie av eksplisitte modelleringsformer i norsk grunnskolelærerutdanning 

  Lindstøl, Fride (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  Å være lærerutdanner skiller seg fra andre stillinger innenfor høyere utdanning: Lærerutdanneren underviser både i fagstoff og i hvordan studentene kan lære bort og adaptere fagstoffet i klasserommet. Det at lærerutdanneren ...
 • Embodied Making, Creative Cognition and Memory 

  Gulliksen, Marte Sørebø (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  This article revisits previous research on the maker’s experience when working with materials, and discusses this in light of new research on creative cognition and the neurobiological basis of making. It is one in a series ...
 • Fagsamtaler i barnehagen 

  Gjems, Liv; Jansen, Turid Thorsby; Tholin, Kristin Rydjord (Journal article; Peer reviewed, 2012)
  The intention with this article is to develop knowledge about the potential in conversations about different subjects in early childhood education (ECE). The Research question is ”How can ECE teachers engage children to ...
 • To broer mellom biologi og læring 

  Nyléhn, Jorun (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  Human biology, in terms of organization of our brains and our evolutionary past, constrains and enables learning. Two examples where neurobiology and evolution influences learning are given and discussed in relation to ...
 • Refleksjon i barnehagelærerutdanningen 

  Moxnes, Anna Rigmor (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  Hensikten med denne artikkelen er å diskutere hvordan refleksjon anvendes i ulik fag- og forskningslitteratur som omhandler barnehagelærerutdanningen. I studier av tekstene finner jeg at refleksjon knyttes til teori og ...
 • Framing Narratives: Youth and Schooling, Silencing and Dissent. 

  Bunting, Mette; Moshuus, Geir H. (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  As completing upper secondary school has become increasingly important for young people to take their place in society, the problem of school dropout has prompted extensive research to identify the decisive underlying ...
 • Fremad i alle retninger! Implementering av et kjønnsbalanseprosjekt i akademia 

  Ulvestad, Jorun Margrethe (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  I denne artikkelen undersøker jeg meningsskaping blant mellomledere i en norsk høgskole i forbindelse med implementeringen av et kjønnsbalanseprosjekt. Med utgangspunkt i samtaler i fokusgrupper og Karl E. Weicks (1995) ...
 • Religious Festivals in Early Childhood Education and Care (ECEC) Institutions: A Norwegian Case Study 

  Krogstad, Kari (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  This paper investigates how teachers at Norwegian early childhood education and care (ECEC) institutions interpret the national curriculum’s mandate that children should learn about religion and religious festivals. The ...
 • Kulturarvens ulike ansikt 

  Halvorsen, Else Marie (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  I dag er spørsmålet om overføring av kulturarv i skolen et relevant tema i diskusjonen om skolens innhold. På den ene side synes samfunnet å ha behov for et innhold som rommer sentrale verdier som kan skape identitet og ...
 • Hazel Rods in Graves 

  Baklid, Herleik (Journal article; Peer reviewed, 2017)

Vis flere