Show simple item record

dc.contributor.authorMikalsen, Mats Kastnes
dc.contributor.authorRobertson, Stewart George
dc.date.accessioned2017-02-06T10:03:44Z
dc.date.available2017-02-06T10:03:44Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2429552
dc.descriptionFriluftsliv, bachelorstudium ID3-322 Desember 2016nb_NO
dc.description.abstractI denne oppgaven har vi utforsket hvordan sikkerhetsansvarlige arbeider med beslutningstaking på lagdelt snø i kommersiell sammenheng. De siste årene har interessen for frikjøring og ferdsel i skredterreng økt betydelig. Noen tindeveiledere er eksperter på dette området, og arbeider kommersielt i det aktuelle terrenget og er dermed en naturlig gruppe å intervjue. I teorikapittelet går vi nærmere inn på skredtriangelen (Fredston & Fesler, 1999) og videre over til hvordan sikkerhetsansvarlige vurderer situasjoner og tar sikre beslutninger. Vi har benyttet oss av kvalitativt intervju for innhenting av data. Våre informanter er tre tindeveiledere med nærmere 20 års erfaring ved kommersiell drift. Intervjuene ble gjennomført med en halvstrukturert intervjuguide, med hensikt å vektlegge hva informantene mente var relevant. I diskusjonskapittelet legger vi fram resultater og diskuterer opp mot vår teori. Ved sammenligning av intervjuene ser man en viss forskjell i svar fra informantene. Dette kan være som følge av ulik tilnærming knyttet til deling av egen kunnskap og varsomhet for å oppgi feilaktig informasjon. På bakgrunn av dette har vi konkludert med at informantene alltid arbeider med å ferdes sikkert og minimalisere risikoen. Dette gjør de gjennom å tilpasse sin lederstil til den aktuelle situasjonen, ved å benytte situasjonsbestemt ledelse.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsikkerhetnb_NO
dc.subjectsikkerhetsansvarligenb_NO
dc.subjectskredterrengnb_NO
dc.subjecttindeveilederenb_NO
dc.titleSikkerhetsansvarlig? : et kvalitativt studie av tre tindeveilederes beslutninger i forbindelse med ferdsel i skredterrengnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber40nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record