Show simple item record

dc.contributor.authorFjeldstad, Hans-Petter
dc.date.accessioned2016-10-19T13:45:57Z
dc.date.accessioned2017-01-19T14:26:37Z
dc.date.available2016-10-19T13:45:57Z
dc.date.available2017-01-19T14:26:37Z
dc.date.issued2016-08
dc.identifier.citationSINTEF Energi. Rapport. SINTEF Energi, 2016nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-594-3672-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2427869
dc.description-nb_NO
dc.description.abstractTil tross for bygging av laksetrapper i Salangselva fra 1930-tallet har det foreløpig ikke etablert seg en permanent og livskraftig bestand av laks oppstrøms trappene. Observasjon av laks og ikke minst sjøørret ovenfor trappene indikerer at fisken vandrer forbi. Dette, samt et stort innslag av rømt oppdrettslaks og en generelt svak bestand av laks nedstrøms trappene kan bety at problemene hos elvas laksebestand også skyldes andre faktorer enn laksetrappene. Det er likevel ikke tvil om at de i alt 6 trappene representerer vandringshindringer for fisken, delvis pga. utforming, delvis pga. skader på konstruksjonene. På en befaring i juni i år ble alle trappene besiktiget. Funksjon og tilstand ble vurdert visuelt ut fra forholdene på befaringsdagen. Denne rapporten oppsummerer erfaringene fra befaringen, og foreslår hvilke tiltak som bør gjennomføres i prioritert rekkefølge. De fleste tiltakene er små støpe- og sprengningsarbeider som kan utføres lokalt, og som tilsammen kan gi en god effekt på oppvandringen hos laks, sjøørret og sjørøye i Salangselva. Dette kan framskynde og utvikle en utnyttelse av de betydelige produksjonsområdene oppstrøms fisketrappene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherSINTEF Energi ASnb_NO
dc.relation.ispartofseriesSINTEF Energi. Rapport;TR A7587
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleLaksetrappene i Salangselva : vurdering av tilstand og funksjonnb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.date.updated2016-10-19T13:45:57Z
dc.rights.holderSINTEF Energi ASnb_NO
dc.identifier.cristin1393008


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal