Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVågan, André
dc.contributor.authorEika, Kari
dc.contributor.authorSkirbekk, Helge
dc.date.accessioned2016-12-16T14:26:54Z
dc.date.available2016-12-16T14:26:54Z
dc.date.issued2016-12-09
dc.identifier.issn1890-2936
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2425400
dc.description.abstractBakgrunn: Helsepedagogisk kompetanse hos fagpersoner som gir lærings- og mestringstilbud til personer med langvarige helseutfordringer, er i liten grad omtalt og diskutert, verken i nordisk eller i internasjonal forskningslitteratur. Hensikt: Hensikten med studien er å gi en systematisk litteraturoversikt over studier som beskriver sentral helsepedagogisk kompetanse. Vi inkluderte både kvantitative og kvalitative studier samt en systematisk litteraturoversikt. Metode: Vi gjorde et systematisk litteratursøk i Medline, Embase, PsychInfo og Cinahl etter ulike typer studier som beskriver helsepedagogisk kompetanse i lærings- og mestringstilbud. Resultat: Studiene beskriver seks kompetanseområder som viktige for at helsepersonell skal kunne gi pasienter og brukere et godt utbytte av lærings- og mestringstilbud. Disse kompetanseområdene er følgende: kunnskaper og ferdigheter knyttet til gruppeledelse, sykdom og diagnose, kommunikasjon, mestring og mestringsstrategier, pedagogikk samt personlige egenskaper og holdninger. Studiene er av varierende kvalitet. Konklusjon: Studiene fremhever at helsepedagogisk kompetanse er avgjørende for at pasienter og brukere skal kunne få utbytte av lærings- og mestringstilbud. Det er behov for mer forskning av høy kvalitet samt behov for å styrke kvaliteten ytterligere på helsepedagogiske opplæringstiltak og utdanning av studenter, fagpersoner og brukerrepresentanter.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectUndervisningnb_NO
dc.subjectSykepleierrollenb_NO
dc.titleHelsepedagogisk kompetanse, læring og mestringnb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.source.volume11nb_NO
dc.source.journalSykepleien Forskningnb_NO
dc.identifier.doi10.4220/Sykepleienf.2016.59702
dc.identifier.cristin1410851


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel