Recent Submissions

 • Entreprenørskapslyst blant unge i rurale område. Regionale skilnader og endring over tid 

  Nesse, Jon Gunnar; Årethun, Torbjørn; Håvold, Jon Ivar (Chapter, 2016)
  Datamaterialet i denne undersøkinga er henta inn gjennom spørjeundersøkingar blant avgangselevar i to vidaregåande skular i Sogn, Høyanger og Årdal, og to på Sunnmøre, Herøy og Ulstein. Vi stilte dei same spørsmåla til to ...
 • Technological Innovative Capabilities of Maritime Equipment Suppliers in Møre and Romsdal. 

  Torheim, Tobias; Wiig, Michelle (Master thesis, 2016)
  Recent studies advocate the utilization of different technological innovative capabilities (TICs), and discuss their impact on firm competitive performance. Nevertheless, there is limited research on the topic in a Norwegian ...
 • Brunstad AS Entering the French Market. 

  Solevåg, Kristine Mjelde (Master thesis, 2016)
  International marketing has become an important part of businesses around the world. There are several different entry strategies available, and a number of factors must be considered to be able to choose the right strategy ...
 • Does organizational learning pay off? A case study of Norwegian and German firms regarding the link between organizational learning and the maturity of Industry 4.0 implementation. 

  Sirotek, Stefanie; Firlus, Benjamin Hans (Master thesis, 2016)
  The fourth Industrial Revolution (Industry 4.0), which currently is the most important process innovation, is of high relevance for Norway and Germany. For the Norwegian economy, which has been facing deindustrialization, ...
 • Brand architecture strategy, does it matter in business-to-business contexts? A study of the Norwegian office coffee industry. 

  Schwanen, Auriane (Master thesis, 2016)
  The amount of researches conducted on branding in the business-to-business field across all industries is significantly less numerous than the amount of researchers aiming at understanding the concept of branding in the ...
 • Draumaheim 

  Fjellvik, Victoria Haugli; Giørtz, Linn Susann; Zbierzchowska, Klaudia Ewa; Sørlie, Linn Kristin; Aartun, Judi (Bachelor thesis, 2016)
  Draumaheim SB skal tilby høykvalitetsprodukter, hovedsakelig av økologisk bomull til voksne og bomull til barn, som er etterspurte stoffer på sengesett. Sengesettet som vi utvikler skal være av særegent design og med en ...
 • Østersgutta 

  Kragseth, Arne; Leikanger, Torstein Trym; Oftedal, Rolf; Bogen, Dennis; Bjerke, Thomas Åkerholm (Bachelor thesis, 2016)
  Vi i Østersgutta vil spise oss ut av problemene! Vår bedrift vil gjøre et miljøproblem om til en ressurs. Prosjekt vårt går ut på å høste opp den invaderende arten Stillehavsøsters og selge til grossister, restauranter og ...
 • Innovasjonsprosjekt - MMB-System SB 

  Bjørge, Kristoffer Flisnes; Moa, Daniel Knudsen; Melby, Erik Johan (Bachelor thesis, 2016)
  Har du noen ganger blitt frastjålet sykkelen din, eller vært redd for at den skal ikke skal stå der etter du har parkert den fra deg? Dette er et kjent problem for syklister i hele verden. Dette er en faktor som kan påvirke ...
 • E-handelens innvirkning på kvinners forbrukeratferd 

  Ericsson, Amanda Jullum; Gorska, Adriana Teresa; Henden, Sofie (Bachelor thesis, 2016)
  I denne bacheloroppgaven har vi undersøkt hvordan den økende interessen for e-handel har påvirket kleshandelen til kvinner mellom 18 og 35 år. For å ha muligheten til å svare på vår problemstilling på en ryddig og oversiktlig ...
 • Holdninger til søndagsåpne butikker 

  Pettersen, Ronny Tasigtil; Kjerstad, Malin Klokk; Lillevik, Stina Kathrin (Bachelor thesis, 2016)
  Problemdefinisjon I 2014 søkte Ålesund kommune fylkesmannen om turiststedstatus for å kunne unngå loven om helligdager og helligdagsfred § 5,6.ledd, for at butikkene i Ålesund sentrum skulle kunne få holde åpent i ...
 • Mersalg i fysiske butikker og nettbutikker 

  Lundbø, Helene; Berge, Maria Bigset (Bachelor thesis, 2016)
  Hensikten med denne oppgaven var å finne ut om en selger i en fysisk butikk kan påvirke til større og flere salg i forhold til en nettbutikk. Hos en fysisk butikk har vi en fysisk selger som viser kunden ulike produkter ...
 • Nespresso 

  Pedersen, Ina Valdal; Moen, Maria Alejandra (Bachelor thesis, 2016)
  Hensikten med denne oppgaven er å se hvilken utfordringer Nespresso vil møte på veien fra e-handel og til utviklingen av flere distribusjonskanaler. Vi synes det ville være interessant å se nærmere på hvilke alternativer ...
 • Norsk laks i Singapore 

  Remø, Kristoffer Laurits Urke; Bellen, Stian Sylte; Knutsen, Sindre (Bachelor thesis, 2015)
  Et dagsaktuelt tema i Norge er hva vi skal leve av etter oljen tar slutt, og hvilke andre verdier nasjonen innehar. I denne sammenheng baserer oppgaven seg på en av Norges sterkeste merkevarer – nemlig laksen, også kjent ...
 • Boble : en selskapsleverandør 

  Oterhals, Tonje Beate Blindheim; Synnes, Linda Kristin (Bachelor thesis, 2015)
  I denne oppgaven valgte vi å undersøke markedet Giske kommune, og behovet for en selskapsleverandør for barn. Vi bestemte oss tidlig for å utforme en spørreundersøkelse som skulle hjelpe oss med å belyse vår valgte ...
 • Ansatte i Ålesund : hvilke faktorer styrker og svekker deres motivasjon og trivsel på jobb? 

  Skarsbø, Marie (Bachelor thesis, 2015)
  Oppgaven er ikke konfidensiell, men alle respondenter i undersøkelsen er anonyme. Problemstillingen tar for seg ansatte begrenset til Ålesund, og hvilke faktorer som er med på å påvirke deres motivasjon og trivsel på ...
 • Forbruk av luksusvarer hos unge voksne 

  Nordøy, Ingrid Marie; Flatøy, Camilla (Bachelor thesis, 2015)
  I denne oppgaven er fokuset rettet inn mot forbruket av luksusvarer hos unge voksne. Vi har en todelt problemstilling, hvor den første delen er rettet inn mot det generelle forbruket av luksusvarer hos unge voksne. Dernest ...
 • Faktorer som påvirker valg av barnevogner : en komparativ studie av barnevognsforbrukere på det norske markedet 

  Gorseth, Silje; Opsal, Kristine; Strømstad, Pernille Berg (Bachelor thesis, 2015)
  I denne bacheloroppgaven har vi gjennomført en spørreundersøkelse for å analysere faktorer som er viktige når det gjelder kjøp av barnevogner. Vi har tatt for oss forbrukere av Stokkevogner, samt forbrukere av andre ...
 • Moderating factors of the country image effect on product evaluation 

  Strandos, Sandra; Løken, Malin (Bachelor thesis, 2015)
  Objective: In this study, our objective is investigate how product involvement and product familiarity moderate the effect of country image on product evaluation, as well as if and how a positive or a negative country image ...
 • Optimizing suggestions for Gadus morhua supply chain between Norway and China : base on bilateral FTA and product traceability system 

  Yan, Li (Master thesis, 2015)
  The Gadus morhua supply chain started in Norway, processed in China and finally goes to terminal markets such as Brazil and the EU, lots of participants involved in this international supply chain. This thesis concentrates ...
 • The antecedents of student satisfaction and loyalty in higher education institutions : an empirical study of students of the University of Ghana 

  Egyir, Isaac Kwasi (Master thesis, 2015)
  Purpose: The purpose of this research is to analyze the antecedents of student satisfaction and loyalty in Higher Education Institutions (HEIs) in Ghana, using the University of Ghana (UG) as an empirical setting. The ...

View more