Now showing items 1-20 of 169

  • Afasi- hvordan kommunisere? 

   Olsen, Beate Røsok (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å finne ut hvordan sykepleiere kommuniserer med afasirammede pasienter etter hjerneslag. Metode: Det ble gjennomført et systematisk litteratursøk for å finne relevant forskning. ...
  • Aktvitieter tilrettelagt for personer med diagnosen demens på institusjon, for å ivareta og bekrefte den enkeltes identitet. 

   Olsen, Solveig Nelli Bjermeland; Våle, Elin Gjerjordet (Bachelor thesis, 2016)
   Bakgrunn: Tallet på eldre personer over 65 år stiger jevnlig, samtidig skjer det også en kraftig økning av demensrammede. I Norge er det om lag 70 000 personer som har diagnosen. Av erfaring blir de sittende mye i ro, ...
  • A painful experience of limited understanding: healthcare professionals’ experiences with palliative care of people with severe dementia in Norwegian nursing homes 

   Midtbust, May Helen; Alnes, Rigmor Einang; Gjengedal, Eva; Lykkeslet, Else (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Background People dying with dementia have significant healthcare needs, and palliative care, with its focus on comfort and quality of life, should be made available to these patients. The aim of this study was to explore ...
  • Arbeidsdagen som hjemmesykepleier i distriktskommune - en kvalitativ studie om hjemmesykepleiers erfaringer etter samhandlingsreformen 

   Ingelsrud, Helle Ulla (Master thesis, 2018)
   Bakgrunn: Samhandlingsreformen har ført til endringer i arbeidsdagen til sykepleier i hjemmesykepleien. Arbeidsoppgavene er blitt flere og pasientene har et større og mer omfattende hjelpebehov. Ute i distriktskommuner ...
  • Barn med nyoppdaget diabetes type 1 og deres foreldre 

   Høigård, Ingrid Tajet; Iversen, Lise Sofie (Bachelor thesis, 2015)
   Bakgrunn: Hvert år blir 300 norske barn under 15 år diagnostisert med diabetes type 1. Norge er et av landene i verden med flest tilfeller av barnediabetes, og antall nye tilfeller har fordoblet seg de siste 30 årene. Hensikt: ...
  • Barn og foreldres erfaringer når et barn blir nydiagnostisert med diabetes mellitus type 

   Olsen, Lillian Wangberg; Hagen, Sandra (Bachelor thesis, 2015)
   Bakgrunn: I Norge har 28 000 nordmenn diabetes, deriblant får 300 barn årlig denne diagnosen i Norge. Norge er på verdenstoppen når det gjelder barnediabetes, noe som gjør at det bør bli økt fokus på sykdommen. Hensikt: ...
  • Barn og ungdom som pårørende 

   Ulvestad, Anette Mekvik; Eriksen, Nathalie Ulvestad (Bachelor thesis, 2015)
   Hensikt: Få en bedre forståelse av barn og ungdommers behov når de har en kreftsyk forelder. Ved å fremheve deres perspektiv er tanken at oppgaven skal kunne bidra til at barn og ungdom får ivaretatt sine behov av foreldre ...
  • Barn og ungdom som pårørende til en kreftsyk forelder 

   Brunstad, Iselin; Kolvik, Nora Toftnes (Bachelor thesis, 2015)
   Hensikt: Hensikten med denne litteraturstudien er å belyse barn og ungdoms erfaringer ved å ha en kreftsyk forelder som er under behandling i spesialisthelsetjenesten. Metode: Dette er en systematisk litteraturstudie. Vi ...
  • Barn på sykehus 

   Grotle, Hege Elisabeth; Kjerstad, Marie Sæther (Bachelor thesis, 2017)
   Bakgrunn: I 2016 ble 80 262 barn under 9 år innlagt i sykehus. Sykdom og sykehusinnleggelse kan føre til usikkerhet, ubehag og stress for barn. Hva som forårsaker stresset, og hvordan barn mestrer dette kan påvirkes blant ...
  • Barns erfaring som pårørende til psykisk syke foreldre - en systematisk litteraturstudie 

   Johansen, Sandra; Kvalsund, Karina Helde (Bachelor thesis, 2017)
   Hensikt: Hensikten med denne litteraturstudien er å få innblikk i hvordan barn erfarer å være pårørende til en forelder med psykisk lidelse. Metode: En systematisk litteraturstudie ble gjennomført for å identifisere, ...
  • Barn som pårørende 

   Rise, Amanda Kristin; Vikestrand, Katharina Josefine Johnsen (Bachelor thesis, 2017)
   Hensikt: Oppgavens hensikt er å undersøke hvordan barn mestrer å være pårørende når mor eller far er rammet av kreft. Metode: Litteraturstudien er basert på selvvalgt litteratur, pensumlitteratur og forskning. Forskningsartiklene ...
  • Barn som pårørende 

   Meier, Linn; Jørgensen, Sumitra Mari (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikt: oppgavens hensikt er å undersøke hvordan barn i alderen 6-12 år mestrer å være pårørende til en forelder med kreft. Metode: Vi har gjennomført et systematisk litteraturstudie hvor vi anvendte pensumlitteratur, ...
  • Barn som pårørende. 

   Nesje, Sissel; Haugen, Caroline Sylte (Bachelor thesis, 2016)
   Hensikt: Oppgavens hensikt er å undersøke hvilke erfaringer barn av en kreftsyk forelder har, hvordan disse barna mestrer situasjonen de er i, og hvilke konsekvenser dette kan ha for sykepleie.
  • Barn som pårørende til forelder med uhelbredelig kreft 

   Vatnehol, Malene Christine; Andersen, Maren (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikt: I denne studien har vi valgt å belyse hvordan sykepleier kan ivareta barn som pårørende til forelder med uhelbredelig kreft. Som sykepleier møter man ofte pårørende som skal ivaretas, selv om sykepleie er ...
  • Barn som pårørende til foreldre med en psykisk lidelse 

   Sætre, Victoria; Borgen, Ann Kristin (Bachelor thesis, 2017)
   Bakgrunn: Barn som pårørende til psykisk syke foresatte ble valgt som tema da det er anslått at antall barn i Norge som har foreldre med psykiske lidelser er 410 000, eller 37,3% barn mellom 0-18 år. Hensikt: Hensikten ...
  • Barn som pårørende til foreldre med kreft 

   Rødal, Marthe Austnes; Hansen, Martine Tårnes (Bachelor thesis, 2017)
   Hensikt: Oppgavens hensikt er å finne ut hvilke behov for informasjon og støtte barn i alderen 6-12 år har, når en forelder har en alvorlig somatisk sykdom. Metode: Det ble gjennomført et systematisk litteratursøk etter ...
  • Barn som pårørende til foreldre med psykisk lidelse og/eller rusproblem 

   Holsvik, Karina Hånes; Worren, Nina-Kristine Myren (Bachelor thesis, 2017)
   Bakgrunn: I Norge lever omkring 450 000 barn 0-18år i familie der minst en forelder har en psykisk lidelse og/eller rusproblem. Dette temaet ble valgt fordi vi ønsket økt kunnskap om temaet, og få en bedre forståelse for ...
  • Barn som pårørende til kreftpasienter 

   Bakken, Charlotte Lirhus; Valbø, Marie (Bachelor thesis, 2016)
   Hensikt: Hensikten med denne studien var å belyse barn og ungdom sine erfaringer knyttet til informasjon og kommunkasjon når mor eller far har fått kreft.
  • Barn som pårørende til kreftsyke foreldre. 

   Båtvik, Ronja Renate; Frøystad, Liv-Hilde Aarseth (Bachelor thesis, 2016)
   Hensikt: Hensikten med litteraturstudien var å få et overblikk over hvilke erfaringer barn i aldersgruppen 6-12 år har i forbindelse med kommunikasjon, når mor eller far har fått kreft.
  • Barn som pårørende til kreftsyk forelder 

   Brudevoll, Astrid Eiken; Abrahamsen, Iselin Seljeseth (Bachelor thesis, 2015)
   Hensikt: Hensikten med denne bacheloroppgaven var å undersøke hvordan kommunikasjon og informasjon kan bidra til økt mestring hos barn i alderen 6-12 år, som er pårørende til kreftsyk forelder. I tillegg til å få mer ...