• 2D and 3D Modeling Comparison 

   Gaidyte, Rita (Bachelor thesis, 2010)
   Many inventors and companies still use 2D drawings and are starting to realize a 3D design because 3D modeling can save time and money. In this project I am going to compare 2D and 3D drawings and modeling. 2D modeling ...
  • 4,6 kW flytende vind- og bølgekraftrigg 

   Ruen, Pål Erik; Hustveit, Sondre; Langødegård, Ingunn (Bachelor thesis, 2009)
   Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Ette Elektro. Ette Elektro har blant annet utviklet et idégrunnlag for en 4,6 kW flytende vind- og bølgekraftrigg. Dette idégrunnlaget skal videreutvikles for å bygge en modell av ...
  • 6-mannsbolig: Hammerstadgata 2, Gjøvik 

   Liodden, Svein Harald; Stensrud, Simen; Myrvold, Øyvind (Bachelor thesis, 2006)
   Prosjektet omhandler en 6-mannsbolig tiltenkt vanskeligstilt ungdom, som er under bygging i Hammerstadgata i Gjøvik. Bygget har en grunnflate på ca 220m2 og har 3 etasjer, hvor den underste etasjen delvis er under ...
  • Additive Manufacturing Processes: Selective Laser Melting, Electron Beam Melting and Binder Jetting—Selection Guidelines 

   Konda Gokuldoss, Prashanth; Kolla, Sri Sudha Vijay Keshav; Eckert, Jürgen (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Additive manufacturing (AM), also known as 3D printing or rapid prototyping, is gaining increasing attention due to its ability to produce parts with added functionality and increased complexities in geometrical design, ...
  • Aditro kontorbygg 

   Bagdasaryan, Maria; Olimb, Silje Marie (Bachelor thesis, 2009)
   Hovedprosjektet Aditro kontorbygg tar for seg prosjektering av bæresystem, brannprosjektering og brannisolering av stålsøyler. Kontorbygg settes opp på Mohagen i Gran kommune. Byggingen startet januar 2009 og skal være ...
  • Algorithm implementation of integrated macromodel explicit form 

   Verlan, Andriy; Sterten, Jo; Polozhaenko, Sergiy (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   It is shown that the class of adequate mathematical models of dynamic objects of varying complexity is integrated model, built on the principle "input - output". It is important that this class of models, presented as a ...
  • Algorithmization of the methods of the accurate parametric reduction of mathematical models 

   Verlan, Andriy; Verlan, Anatolii; Polozhaenko, Sergiy (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   On the basis of the presented parametric reduction principle, approaches are proposed to algorithm the processes of simplification of mathematical models, as well as a group of operations that ensure the construction and ...
  • A Method of Model Experiments for Regularizing the Problem of Recovery of the Input Signal of the Linear Object by the Integral Dynamic Model 

   Sterten, Jo; Furtat, Yurii (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The method of determining the parameter of regularization for solving the problem of restoring the input signal of a linear stationary object under the conditions of the existence of measurement errors and the process of ...
  • Analysis of Camera Calibration with Respect to Measurement Accuracy 

   Semeniuta, Oleksandr (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Machine vision is used for applications such as automated inspection, process control and robot guidance, and is directly associated with increasing of manufacturing process flexibility. The presence of noise in image data ...
  • Analysis of the Effects of Earth Shadowing on GNSS Satellite Orbits 

   Preiss, George; Zubinaite, Vilma (International Conference on Environmental Engineering (ICEE);1867, Chapter; Peer reviewed, 2011)
   Precise positioning by GNSS might incur some error when one or more of the satellites that are being observed happen to be in Earth shadow – in eclipse. This effect might be worsened if the Earth is passing through a period ...
  • Analysis of the Information Needs for Existing Buildings for Integration in Modern BIM-Based Building Information Management 

   Godager, Bjørn Arild (International Conference on Environmental Engineering (ICEE);1867, Chapter; Peer reviewed, 2011)
   The challenge is to decide how to design a building information model (BIM) to support building maintenance and development for existing buildings. Until now the main BIM focus has been related to new projects, and this ...
  • Anisotropy in local microstructure – Does it affect the tensile properties of the SLM samples? 

   Maity, Tapabrata; Chawake, Niraj; Kim, JT; Eckert, Jürgen; Konda Gokuldoss, Prashanth (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Al-12Si samples were fabricated using selective laser melting, which shows the presence of a cellular microstructure with Al along the core of the cells and Si along cell boundaries. The microstructure is anisotropic with ...
  • Application of Modern Educational Methods through Implementation of the Ambulance Simulator at a Clinic Laboratory (NTNU Gjøvik) 

   Sterten, Jo; Ogorodnyk, Olga (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   This paper describes development of a novel ambulance simulator implemented at the Nursing department at NTNU Gjøvik and effects of its use for educational purposes. Cultural aspects of the simulator implementation are ...
  • Application of response surface method (RSM) on sensitivity analysis of reinforced concrete bridge pier wall 

   Hooshmandi, Sheida; Kioumarsi, Benyamin; Kioumarsi, Mahdi; Hajmohammadian Baghban, Mohammad (Chapter, 2017)
   In this paper, the nonlinear behaviour of a reinforced concrete (RC) bridge pier wall was evaluated by nonlinear finite element analyses (NLFEA) method. The NLFEA results were compared to the simulated seismic test results ...
  • Arealanalyse av sti- og løypenettet i Hemsedal kommune 

   Bobinska, Kinga (Bachelor thesis, 2013)
   NORSK: Målet med oppgaven er å analysere arealbruk og identifisere områder med konflikter knyttet til bruk av stier og skiløyper i Hemsedal kommune. Det vil først gjennomføres kartlegging av sti- og løypenettet i forhold ...
  • Bedømmelse av bærekraft i bygningselementer 

   Karlsen, Morten Andre; Slåtsveen, Magne Håkon; Issa, Amal (Bachelor thesis, 2013)
   Vi har tatt for oss bedømmelse av bærekraft i bygningselementer, på grunn av det store fokuset på miljødokumentering av produkter og statsbygg krav til EPD. For å tilnærme oss målet med oppgaven har vi tatt utgangspunkt i ...
  • Bevegelig innfesting for rullegitter 

   Kveane, Steffen; Taasen, Eirik; Hagen, Kjetil; Beck, Marius (Bachelor thesis, 2013)
   NORSK: Rapporten inneholder en avhandling om bacheloroppgaven fire avgangsstudenter fra Høgskolen i Gjøvik (avdeling for teknologi, økonomi og ledelse) har gjennomført sammen med bedriften Nor-Safe AS, en av Norges ledende ...
  • Bevegelsesmonitorering på offshoreinstallasjoner 

   Hansen, Jonas Karl Lian; Skår, Dag Atle (Bachelor thesis, 2010)
   Når det utføres boreoperasjoner offshore, benyttes ofte flyttbare borerigger. Dersom riggene plasseres i nærheten av permanente installasjoner, kan disse forbindes ved hjelp av broer. For å ivareta sikkerheten ved bruk av ...
  • Beyond Lean and Six Sigma; Cross-collaborative Improvement of Tolerances and Process Variations-A Case Study 

   Krogstie, Lars; Martinsen, Kristian (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Good tolerance- and variation management is essential to achieve high value adding products with cost-effective processes. The link between Tolerance Engineering and popular manufacturing improvement philosophies such as ...
  • BIM i prosjektering av tradisjonelle småhus: eit case-studie med implementering av prosessar og programvare. 

   Nesbø, Åsmund (Bachelor thesis, 2012)
   NORSK: Denne rapporten ser på problemstillingar knytt opp mot bruk av opne BIM-prosessar i prosjektering av tradisjonelle småhus. Den ser på kor vidt små entreprenørselskap har dei nødvendige ressursar (teknologi og ...